Kunst in de Kerk
Archief 2010

• Bea Key
• Wimke Gravestein-Visscher
• Ger Vink
• Rietje de Bijl
• Jolanda Traa
• Geert Hüsstege

 

De Feestdagen Rond met Iconen --- Geert Hüsstege


Gedurende de periode van 17 december 2010 tot en met 11 januari 2011 houdt Geert Hüsstege een iconententoonstelling in de Lambertuskerk te Vught. Dit jaar is het thema van de tentoonstelling “de feestdagen rond met iconen”.
Bij de authentieke Nederlandse Kerstsfeer horen natuurlijk kaarsjes, een boom, kerststalletjes, de kerstviering, enzovoorts. Ook de iconen sluiten aan bij dit christelijke feest dat we bijna 2000 jaar vieren. Een feest van vertedering om het Godswonder en deze vertedering en intimiteit wil elke icoon uitstralen en teweeg brengen.

Er zijn ongeveer 100 authentieke iconen te zien die dateren van de 16e tot en met de 19e eeuw alsmede een groot aantal bronzen reisiconen. De hedendaagse meesterlijke iconen zijn van Geert Hüsstege’s hand. Hüsstege, verzamelaar, restaurateur en schilder van iconen maakt belangstellenden vertrouwd met iconen en geeft o.a. cursussen in Nederland, België, Duitsland en Denemarken. De iconen die hij schildert zijn in tal van kerken en bij vele particulieren in binnen- en buitenland een geliefd bezit.


De opening vindt plaats met een lezing op vrijdag 17 december om 17.00 uur. Tijdens de lezing wordt de bezoeker o.a. een kopje Russische soep (borsjt) aangeboden. Op woensdag 29 december tussen 13.30 uur en 14.15 uur zit de heer Hüsstege klaar om uw iconen te beoordelen op de kwalificatie “kunst of kitsch” en op de staat van onderhoud. Ook zal hij bij tijd en wijle ter plaatse schilderen aan een icoon. Er is gelegenheid tot aankoop.

We hopen u te mogen begroeten en wensen u van harte prettige feestdagen.

Datum: 17 december t/m 11 januari 2011
Openingstijden: Op 18 en 19 december, 29 en 30 december vanaf 13.30 uur tot
17.00 uur;
Op de dinsdagochtenden tijdens de gebruikelijke koffie inloop
van 10 tot 11.30 uur.
Plaats: Lambertuskerk

 

Schilderijen Bea Key

De schilderijen hangen in de Lambertuskerk in Vught van 29 oktober tot en met 28 november 2010.

Bea Key woont en werkt sinds 1971 in Vught. Zij is 15 jaar werkzaam geweest als docente tekenen en textiele werkvormen in het voortgezet onderwijs en als docente activiteitenbegeleiding aan de toenmalige verpleegkundige opleidingen te Vught.

In haar atelier in Vught maakt zij sterke en boeiende abstracte composities waarbij een wisselwerking ontstaat tussen een ‘schilderachtige’ vlakverdeling en een grafische lijnvoering. In haar composities zoekt zij naar een optimale ordening, structuur, ritme, vlakverdeling, lijnvoering en kleurgebruik.


Het gebruik maken van uiteenlopende materialen zoals; acryl, inkt, zand, textiel, diverse papiersoorten, hout, lood, koper en gevlochten betonijzer geven het werk diepte en tevens een ‘huid’; een zekere tastbaarheid en ‘architectonaliteit’. Toepassing van kleurgebruik is dan weer subtiel genuanceerd of juist contrastrijk en weerspiegelt enerzijds de ‘vergane glorie uit de oudheid’ en anderzijds de natuur waarbij de wisseling van de seizoenen centraal staat. Voorstudies en schetsen gemaakt op haar reizen naar het buitenland en in eigen land zijn het vertrekpunt, maar worden tot hun essentie in vorm en kleur teruggebracht.

Het blijft voor Bea een zoektocht naar uitdagingen om met verf, kwast en diverse materialen vorm en kleur te geven aan datgene wat zij probeert uit te drukken.

Openingstijden: – iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur “op de koffie”
– tijdens en na de kerkdiensten
– en op afspraak.

Bea Key
Tel. 073-6571937
website: www.beakey.exto.nl
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

toptop

 

 

Schilderijenpresentatie van Wimke Gravestein-Visscher

De schilderijen "Een jaar in kleur gevangen" hangen in de Lambertuskerk in Vught van zondag 5 september tot en met zondag 17 oktober 2010.

Wimke Gravestein-Visscher heeft aan de Vrije Hogeschool te Driebergen een brede kunstzinnige opleiding gevolgd met als hoofdvak "schilderen". Om de olieverftechniek meester te worden is zij een jaar bij de kunstschilder Ton Frenken in de leer gegaan en in groepsverband met hem ateliergesprekken rondom het thema "kunstkritiek" gevolgd.


Tijdens haar opleiding heeft zij zich vooral verdiept in de kleurgeving. Zo was het boek "Wege zur Farbe" van Felix Goll een leidraad. Voor iedere maand beschreef hij een kleurcombinatie en werkte dat uit vanuit een innerlijk en uiterlijk kijken en gaf op die manier bijzondere schilderimpulsen. Want hoe kijk je naar kleuren? Vanuit de ratio kun je een kleur een plaats geven. Maar ook vanuit een eigen gevoelsbeleving. Door je nog verder in kleur te verdiepen kun je komen tot een meer universele of soms spirituele duiding.

Bij beroemde oude meesters hebben kleuren vaak een universele betekenis. De rode kleur is een goed voorbeeld: deze kleur kan rationeel duidelijkheid aangeven, maar kan ook emoties oproepen zoals agressie, pijn, warmte. Universeel of spiritueel kan deze kleur de opstandingskracht uitbeelden. In haar paasschilderij heeft zij dan ook rood gebruikt. De kleur van liturgische gewaden is ook een manier om om te gaan met kleuren door het kerkelijk jaar.


De inspiratie voor deze twaalf olieverf schilderijen was voor haar de gang door het jaar, zowel impressies uit de seizoenen als wel vanuit de christelijke jaarfeesten. Het thema Seizoenen is voor haar een levensthema geworden naast het werken naar aanleiding van een gedicht of muziek. Seizoenen lijkt zo voor de hand liggend, maar is een inspirerend en diepzinnig thema, zowel voor schilders als voor schrijvers, muzikanten en levensvorsers, kortom gewoon voor mensen.

Kleuren ontstaan tussen de strijd en of de ontmoeting van Licht en Duisternis. Zo is zij bezig geweest om deze twaalf schilderijen kleur en vorm te geven. Kleur is Leven.

Voorheen heeft zij meegedaan met verschillende groeps- en thema-exposities in Vught, in het Oude Kerkje te Middelbeers en in de Oosterkerk in Amsterdam. In haar eigen atelier heeft ze tweemaal een solo expositie georganiseerd.

De opening van de tentoonstelling is op zondag 5 september om 15.30 uur met een inleidend woord van Johanna van Dijk en een muzikale bijdrage van Margreet Koetsier, blokfluit en Willem Visscher, orgel.

Openingstijden: iedere dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur op de koffie, op de monumentendagen 11 en 12 september van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak, telefoon 073-7850348.

toptop

 

 

Ger Vink

Expositie in de kerk van 27 april t/m 13 juni

Personalia van Ger Vink (1939)

Maatschappelijke opleiding: Landbouw Universiteit Wageningen.
Vele jaren werkzaam als milieubioloog aan
een TNO-onderzoek instituut, Delft (1969-1991), daarna enige jaren coördinator aan
het Louis Bolk Instituut, Driebergen, een antroposofisch instituut voor biologische landbouw, geneeskunde en voeding (1991-1995).
Opleiding kunstzinnige vorming: m.n. avondstudies in de periode 1976-1982.


Activiteiten
Vanaf 1982 parttime actief in beeldende vormgeving.
Technieken: - beeldhouwen (natuursteen, klei en brons),
- etsen (lijnets/ aquatint),
- pentekenen.
Inspiratiebron: mens, communicatie, natuur en landschap, schepping en geologie.
Uitdrukking geven aan wat hem bezig houdt: een gedachte, een beeld, een gebeurtenis, een treffend woord, een gevoel, soms misschien een boodschap.

 

toptop

 

Passie, een andere kijk op de Pietà


van 27 maart t/m 25 april, van Rietje de Bijl.

 

Het thema


Iedereen kent wel de voorstelling van Maria met het dode lichaam van Christus op haar schoot. In de kunstgeschiedenis wordt dit beeld “Pietà” genoemd en in de muzische kunsten is dat het “Stabat Mater”. De naam Pietà komt voort uit het Italiaanse “Maria Sanctissima Della Pietà” wat “Heiligste Maria van smarten” betekent. Het Latijnse woord voor Piëta wil zeggen; ….een volmaakte trouw…. een liefde die door het leven noch door de dood kan worden te niet gedaan.


Met name in Duitsland heeft het motief als “Vesperbild” betekenis gekregen. Men kent dan het “schmerzenhafte Vesperbild“ dat de smart en het lijden van Maria benadrukt en het “freudenhafte Vesperbild” dat de berustende fase van Maria weergeeft. In de Pietà van Michelangelo is dat het beste te zien. Het is dit aspect, het “freudenhafte Vesperbild”, waar te nemen aan de Pietà van Michelangelo, dat mij inspiratie gaf voor deze serie werken. We zien een jong ogende Maria met een blik die naar binnen gekeerd is, zij weet dat zij Christus niet in het verdriet hoeft vast te houden, maar in liefde los kan laten. Zij mag Hem innerlijk verder dragen.

Het werk van Rietje de Bijl

Rietje de Bijl beschrijft het werk als volgt:
Mijn werk bouw ik meestal op vanuit het ongeprepareerde doek, dat ik opzet met donkere kleuren en zo verder werk naar
het licht toe. Van donker naar het licht als een beloftevol teken door alle tijden heen. Voor deze serie bewandelde ik eerst een andere weg in de vorm van een serie kruizen die ik maakte van toevallige materialen, zoals hout, objet trouvé, verbandgaas e.d.


Uitgangspunt in mijn werk is dus niet het traditionele beeld van de Pietà van Michelangelo, maar juist de liefde en vrede, die zo is waar te nemen in de blikken van Maria en Christus.


Tijdens het schilderen ga ik uit van figuratieve elementen die naar de abstractie en de kleur toe soms nog vaag zichtbaar zijn. Voor mijzelf is niet het herkenbare beeld van belang. Wat ik hoop te bereiken is dat het werk zelf tot denken en overpeinzen aanzet. Hiervoor gebruik ik metaforen zoals: het blauw als hemelmantel van Maria, waarbij de mantel als symbool voor bescherming, beschutting en omhulling staat en het rood als kleur van Pasen, de opstanding. Als metafoor voor het verder dragen werkte ik dit uit in schaalvormen. De schaal als beeld voor het ontvangen, bewaren én het opnieuw dragen.


Het weten van Maria dat er een altijd voortdurende trouw en liefde is in het leven en de dood door alle tijden heen. Of zoals de schilder Alfred Manessier zich realiseerde en verwoordde, dat de innerlijke, religieuze ervaring niet wordt uitgedragen door een verhaal of een allegorie, maar door atmosfeer. Christus zelf wordt niet meer uitgebeeld, maar er wordt een sfeer opgeroepen, een suggestie van gebed, lijden, wanhoop, dood en overwinning :”het gaat om iets dat met het hart wordt ervaren, niet van iets dat met de ogen wordt gezien.”

 

De expositie

De expositie wordt op zaterdag 27 maart om 15 uur geopend met een inleiding door Tineke Wouters en muzikale omlijsting door Willem Visscher.

Overige openingstijden zijn :
Zondag 28 maart van 12 tot 14 uur.
Zondag 11 en 18 april van 14 tot 16.30 uur.

 

 

 

 

  

 

 

toptop

 

Zinnen Beelden Vier Momenten

Dichtkunst ontmoet beeldende kunst rond kerkelijke feesten.

In 12 kerken in ’s-Hertogenbosch en omgeving geven kunstenaars verbeelding aan de kerkelijke feesten in een marathonexpositie. Het is een unieke samenwerking tussen gerenommeerde dichters (zinnen), beeldend kunstenaars (beelden) en de voorgangers van 12 kerken (viermomenten – als aanduiding voor kerkelijke feesten).

Achtereenvolgens tonen steeds drie verschillende kerken het resultaat van de ontmoetingen tussen kerk en kunst die daar plaatshebben. Zo kunt u vanaf 1 november jl. in de Meierij een reizend expositieprogramma bezoeken. U wordt nu verwacht in Engelen, Heeswijk-Dinther en Orthen. Vanaf januari in Vught, Boxtel en Oisterwijk. De marathon-expositie loopt tot 13 juni 2010.

Bij de exposities hoort een verrassend mooi boek ‘zinnen beelden viermomenten’, geschreven door Bertram Westera. In dit boek ontmoet u de kunstenaars, de voorgangers, de kunstwerken en de gebouwen.

In Vught


Wat gebeurt er in Vught? Van 9 januari tot 14 februari is er ‘Werk bij Driekoningen’. U weet wel Balthasar, Melchior en Caspar die met hun geschenken de jonge Jezus kwamen bezoeken en eren. Het feest zoals dat nu gevierd wordt, brengt de kinderen zingend langs de deuren, waarvoor zij als tegenprestatie iets lekkers krijgen.
Op zaterdag en zondag is de kerk open van 14 tot 16.30 uur. Jolande Traa brengt haar beeldende kunst onder de aandacht en voor de poëzie zorgen Erik van Os en Elle van Lieshout.

 

toptop

 

Adres

Helvoirtseweg 5
5261 CA Vught

t: 073 657 1373

Redactie en beheer

De redactie van deze website bestaat uit:

- Gerda Scherphof ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
- Jane de Vries ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Website: emma-design

Voor reacties op de inhoud van deze website, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beheer van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente, de rechtspersoon is de Protestantse Gemeente te Vught. Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben.