Restauraties van de (St.) Lambertuskerk

1615-1618
1759
1933
1956-1958
2007-2008

 

1615-1618

Het volledige bestek van de restauratie van het Hoogh Choor ende Cruijs-Choor is in de archieven van de Duitse Orde Vught bewaard gebleven. Daar werd ook een contract uit 1618 aangetroffen voor het vervaardigen van de preekstoel. Informatie hierover is alleen te vinden in het archief van de Protestantse Gemeente te Vught, dat is ondergebracht bij het BHIC in den Bosch.

Sindsdien
... hebben er nog diverse malen grote of kleine restauraties van de kerk (en toren) plaatsgevonden: in 1759, 1783, 1822, 1933, 1956-58 en in 2007-08.

1759 Belangrijke restauratie

De westzijde krijgt een stenen gevel ter vervanging van de houten die was geplaatst vanwege het slechte onderhoud van het schip. Het koor - de huidige kerkruimte - krijgt een plafond, waarvoor de ramen moesten worden verlaagd (contouren zijn weer zichtbaar gemaakt bij de restauratie van 2007).

1933 Restauratie kerk

Overzoldering van de 'viering' en inrichting van een consistoriekamer (Zuidkoor) en een ruimte voor de Zondagsschool. Er komen zes ramen in de westgevel.

1956-1958 Grote restauratie van kerk en toren

Na de voorlopige reparaties van de schade die door oorlogsgeweld waren veroorzaakt was een grondige restauratie noodzakelijk geworden. In de kerk wordt bodemonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt een pre-Romaanse, uitgesleten dorpel gevonden. Vanwege lekkages werden de drie grote ramen in het koor dichtgemetseld. De zes ramen in de westgevel worden weer tot 1 raam teruggebracht.

Ook de inrichting van de kerk moest worden verbeterd. De grafzerken worden verlegd. Er komt nieuw kerkmeubilair en een doopvont. De geschonken koperen lichtkronen worden aangebracht.

De toren krijgt een carillon van 35 klokken (Petit & Fritsen).

Er komt een monument voor de gevallenen en een gedenkraam.


Verschillende wijzigingen werden nog doorgevoerd sinds deze grote restauratie. De foto toont de situatie van het interieur zoals die tot aan de laatste restauratie (2007) was.

 

2007-2008 De Lambertuskerk duurzaam verbouwd

Op de schrikkeldag van 2008 is de gerestaureerde Lambertuskerk officieel weer in gebruik genomen. Het betrof niet alleen restaureren maar ook een verbetering en aanpassing van het interieur. Centraal bij de werkzaamheden stond het maken van een duurzaam product waaraan in geen 50 jaar groot onderhoud nodig zou zijn.

In een paar stappen worden hieronder de verschillende werkzaamheden toegelicht. De start was in maart 2007 en precies een jaar later was de klus geklaard.

 

Architect: Els Verkerke, Driebergen
Bouwcoördinator namens de kerk: Wieke van Beek, Vught
Aannemer: Nico de Bont, Vught

 

Fase 1

Het begon op het hoogste niveau: de kapconstructie was er slecht aan toe, mede door ongedierte dat het hout ‘sloopte’. Knaagkevers, houtworm enz. waren de boosdoeners.

De tweede foto toont de vernieuwing van een balkkop met modern materiaal.

070330 029 16

Toen de constructie eenmaal hersteld was, zijn de nieuwe leien aangebracht, een werk dat dankzij veel mooi weer in no time kon gebeuren.

Ook het windvaantje is, geheel gerenoveerd, teruggeplaatst.

070330 011101 3170

Vanaf de kap ging het omlaag en werd het metselwerk waar nodig uitgebroken en vernieuwd, de tufsteen werd aangepakt en er zijn nieuwe koperen goten en afvoerpijpen voor het regenwater aangebracht. Het is prachtig duurzaam loodgieterswerk wat er verricht is.

 

Hoe zit het plafond eigenlijk vast? Het hangt aan heel veel balkjes die ook de vorm erin maken. Vanaf de nieuwe omloop kan je er voortaan wel overheen lopen... 

 

 

Fase 2

Hierin kwam het interieur aan bod. Er is gezorgd voor één vloerniveau, dus alle opstapjes en drempels zijn eruit.

Er is een nieuwe vloer van hardsteen aangelegd met daaronder vloerverwarming. Zo ontstaat een aangenaam en constant binnenklimaat.

De houten kerkbanken zijn vervangen door comfortabele stoelen

 

Het balkon is vergroot en er is een nieuwe balustrade gemaakt, passend in het gebouw. Opvallend ten opzichte van de oude situatie is dat de twee stalen kolommen die het balkon droegen, zijn verdwenen. Het plaatsen van een grote stalen balk van muur tot muur maakte de tussenondersteuning onnodig. En nu hebben we alle ruimte en het interieur ziet er schitterend uit.

 

Fase 2 behelsde tevens het plaatsen van een nieuw orgel. Eigenlijk is het een ouder instrument (van Pels), in 1979 gebouwd voor een kerk in Koudekerke. Maar nu helemaal opgeknapt, uitgebreid met extra registers en voorzien van een mooie kast is het nieuwe orgel een lust voor oor en oog.

De keuken is vergroot door de CV-installatie elders te plaatsen. Er is een geheel nieuwe inventaris geplaatst met allerhande moderne keukenmachines.

Fase 3

En toen kwam de fase waar sommigen enkel over durfden te dromen: de dichtgemetselde nissen achter de preekstoel waren velen een doorn in het oog. Ooit waren daar drie ramen, maar om redenen van tocht en vocht waren ze in 1956 tijdens de vorige restauratie volgemetseld. Nu viel na lang rekenen en discussiëren op een laat moment de enig juiste beslissing: Licht in de Lambertus.

 

De kerk op z’n mooist!

 

 101 4894

 

Wie met waardering omhoog kijkt, ziet ook nog dat het plafond hemelsblauw is geverfd. Dat is gedurfd, maar het resultaat mag er zijn.

Kortom, de Lambertus is een kerk waar heel Vught trots op mag zijn. Niet voor niets de spirituele plek achter de Vughtse toren.

 

Tekst: Wieke van Beek

Foto's restauratie: aannemer de Bont

Foto's nieuwe interieur: Henno Westland

Adres

Helvoirtseweg 5
5261 CA Vught

t: 073 657 1373

Redactie en beheer

De redactie van deze website bestaat uit:

- Gerda Scherphof ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
- Jane de Vries ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

Website: emma-design

Voor reacties op de inhoud van deze website, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het beheer van deze website valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente, de rechtspersoon is de Protestantse Gemeente te Vught. Het bestuur van de kerkelijke gemeente is de kerkenraad, waarin alle ambtsdragers zitting hebben.