Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding monumentaal

Monumentaal Gebouw

 

De Lambertuskerk is op 29 februari 2008 na een periode van restauratie en renovatie heropend. Het is een godsgeschenk dat dit oude kerkgebouw door onze generatie weer bij de tijd gebracht kon worden. Niet alleen kunnen we veilig onder het volledige vernieuwde dak zitten, ook het interieur is eigentijds en er op gericht dat in dit huis de harten weer omhoog gaan! En het nieuwe Pels en Van Leeuwen-orgel en de Schimmel-vleugel maken dat de lofzangen tot in de hemel komen.

In de kerk zijn nu ruim 100 comfortabele zitplaatsen, op een warme vloer. Het interieur is schitterend vernieuwd en door de drie extra open ramen is het zicht op de hemel overal voortreffelijk geworden.


Geschiedenis

Er is vrij veel bekend van de historie. Veel van het onderzoek is verricht door mevr. Hanneke Das-Horsmeier die hierover ook heeft gepubliceerd, zowel in regionale tijdschriften als in boekvorm.
Wat wij hier publiceren, is afkomstig uit haar werk en met haar toestemming opgenomen.


Bouw en Restauraties

De Vughtse 'Lambertus' is het oudste gebouw van Vught, weliswaar herhaaldelijk verbouwd en gerenoveerd. De oudste vondsten zijn zelfs pre-Romaans. De huidige kerk en toren zijn voornamelijk gebouwd in de 16e en 17e eeuw.

Voor de huidige burgers van Vught (en wellicht daarbuiten) zijn vooral de recente restauraties interessant. Waarom waren ze nodig? Wat is er gevonden over 'vroeger' en wat is er veranderd? De laatste restauratie is afgerond in februari 2008.
Deze restauratie heeft dit monumentale gebouw hersteld van slijtage en veroudering en geheel geschikt gemaakt voor modern gebruik: kerkgang, culturele activiteiten en zelfs als gastvrije locatie voor priv√©- en groepsgebruik.

 top


Interieur

Er zijn verschillende oude ornamenten, grafzerken en andere bijzonderheden die een toelichting waard zijn. De door de architect Els Verkerke ontworpen avondmaalstafel, doopvont en lezenaar dragen bij aan de bijzondere sfeer in de Lambertuskerk.

 top


De toren

Over de toren is veel minder bekend. Mevr. Das heeft er wel wat over gepubliceerd. De toren is eigendom van de burgerlijke gemeente Vught en wordt door de gemeente van de Lambertuskerk alleen gebruikt voor het luiden van de klok bij kerkdiensten. Ook de toren is recentelijk (2006-2007) geheel gerestaureerd.


Bezichtiging

Er zijn geen speciale bezichtigingen behalve tijdens het gewone gebruik: kerkdiensten en andere ontvangsten en activiteiten, waarbij de kerkdeur van het slot gaat. Dat is overigens erg vaak, het gebouw wordt intensief gebruikt door allerlei groepen, uiteraard het meest door de gastvrije protestantse gemeente van Vught.

Belangstellenden zijn altijd welkom bij de kerkdiensten op zondagmorgen.
Een mogelijkheid tot bezichtiging is altijd wel te organiseren. Neem hiervoor bijvoorbeeld contact op met een van de ambstdragers.

 top