Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding locatie

GASTVRIJ MONUMENT

De geschiedenis van de Lambertuskerk voert eeuwen terug. Vanaf de late Middeleeuwen bepaalt de kerk met de karakteristieke toren het dorpsbeeld in de gemeente Vught. De kerk is meerdere malen gerestaureerd. De laatste renovatie in 2007-2008 heeft het gebouw haar oorspronkelijke allure teruggegeven. Tegelijkertijd is het gebouw van alle eigentijdse gemakken voorzien.

Gasten zijn van harte welkom tijdens een kerkdienst of op een ander moment, tijdens een concert, een uitvoering of een lezing of gespreksavond.

De mogelijkheden zijn talrijk! Kan dan alles? Het spreekt voor zich dat uw bijeenkomst moet passen bij het ingetogen karakter van onze kerk.

Huwelijk

Dit moet de dag van uw leven worden! Na sluiting van het burgerlijk huwelijk bent u van harte welkom in de Lambertuskerk voor de kerkelijke inzegening. De invulling van deze plechtigheid bepaalt u zelf.

Na afloop bent u van harte welkom om het glas te heffen tijdens uw huwelijksreceptie.

Uitvaart

Een uitvaart is een gebeurtenis waarbij u op gepaste wijze afscheid wilt nemen van de overledene. De Lambertuskerk biedt u een intieme en stijlvolle omgeving met alle benodigde faciliteiten. Er bestaat zowel de mogelijkheid om een kerkelijke uitvaartdienst te houden alsook een niet-kerkelijk afscheidsritueel. U bepaalt zelf wie uw (geestelijk) voorganger of uitvaartbegeleider is.