Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN NOVEMBER 2020

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

Datum:            Tijd:            Voorganger:                       
zo 1 nov. 10.00 uur Ds. U. Doedens Willem Visscher (orgel)
Collectes: zie hieronder
zo 8 nov. 10.oo uur Ds. U. Doedens
Kindernevendienst, basiscatechese, jeugdkapel 
Cor Bezemer (piano)
Collectes, zie hieronder
zo 15 nov. 10.00 uur Mevr. Ds. Ch. Schaap (Prinsenbeek) Willem Visscher (orgel)
Collectes, zie hieronder
zo 22 nov. 10.00 uur Ds. U. Doedens
laatste zondag kerkelijk jaar
Bart van Schaijk (piano)
Collectes: zie hieronder
zo 29 nov. 10.00 uur Ds. U. Doedens
Eerste Advent - Jeugddienst
Willem Visscher
Collectes: zie hieronder

 

De liturgie van de dienst van 25 oktober vindt u hier.


*Aanmelden voor de dienst kan tot vrijdag 17.00 uur voorafgaande aan de zondag bij de scriba, Jacobien Schrijvershof, liefst per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefonisch kan ook: 06-17038052

Live-stream: https://www.youtube.com/channel/UCdqxxlrajCAgBGrt5m04Gyg

 

Toelichting op de diensten

Zondag 1 november, bevinden we ons alweer in de laatste periode van het kerkelijk jaar. De lezingen in deze periode, die officieel duurt tot en met de laatste zondag van het kerkelijk jaar, staan in het teken van de toekomst van God en van het einde van deze wereld. Dat geldt ook voor de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden (Mt 25: 1-13). Uit de interviewbundel De zin van het leven lichten we een citaat waarin het over toekomstverwachting gaat.

Nog een gelijkenis horen we op zondag 8 november: de bekende van de talenten uit Mattheüs 25: 14-30. Die ochtend is er ook weer een programma voor de kinderen. Goede diensten gewenst!

 

Collecten:

We collecteren weer in de kerk…
… maar zowel de kijkers van de livestream als de bezoekers van de diensten kunnen hun gaven ook overmaken: Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

Toelichting collectes november

Eerste helft van de maand: JOP (Jeugdwerk Protestantse Kerk) voor de actie ‘Opvoeden doe je niet alleen’. Opvoeden is niet alleen de taak van de ouders, dat is wat veel ouders ervaren bij het opvoeden van hun kind of kinderen. Een geloofsgemeenschap kan ook van belang zijn. JOP heeft materialen ontwikkeld om geloofsgesprekken met kinderen te kunnen voeren. De rol van vaders in de opvoeding van het kind of kinderen wordt extra uitgelicht.

Tweede helft van de maand: stichting Kifaia
Deze Nederlandse stichting is in 1999 opgericht door onder andere Anja Meulenbelt en steunt mensen met een ziekte of handicap in Gaza. In samenwerking met Palestijnse professionals verleent Kifaia haar steun via PMRS (Palestinian Medical Relief Society). De omstandigheden waarin medische hulp verleend wordt is door de politieke situatie buitengewoon complex en soms ronduit erbarmelijk. Stichting Kifaia kiest er bewust voor haar financiële steun niet te oormerken, maar de besteding aan de PMRS over te laten, waarvoor deze elk jaar verantwoording aflegt. Naast deze financiële steun geeft Kifaia lezingen, film- en multimediavertoningen aan de Nederlandse bevolking om hen te informeren over de impact van de blokkades op het leven van de inwoners van Gaza. Het bestuur is onbezoldigd, werkt met vrijwilligers en ambassadeurs. Er zijn geen medewerkers op de loonlijst. Door deze werkwijze worden de onkosten laag gehouden en zo gaat het overgrote deel van de giften naar de medische zorg.


Uw bijdragen kunt u op de rekening van de Diaconie storten (zie hierboven). Het vermelden van het collectedoel bij de overboekingen is van belang.

 top

 

Gebruiksplan 
Vanaf 1 juli mogen kerken hun deuren weer openen. Wij zijn daarom blij dat wij u vanaf zondag 5 juli weer kunnen verwelkomen bij de kerkdiensten in de Lambertuskerk. Helaas gaat dat niet meer zo gemakkelijk als voorheen. Voor alle noodzakelijke informatie en instructies voor het aanmelden voor een kerkdienst, maar daarnaast ook richtlijnen voor het gebruik van het kerkgebouw voor andere doeleinden, klik hier voor het gebruiksplan.

We zorgen er graag voor dat iedereen kan genieten van de diensten op een veilige manier. Daarvoor is het van belang dat alle RIVM maatregelen worden nageleefd en dat u altijd de aanwijzingen van vrijwilligers opvolgt.

  top

   

Weer dienst in de Lambertuskerk!

We hebben natuurlijk nog steeds te maken met de “Corona”- regels, dus ook de kerkdiensten zullen anders zijn dan normaal. Om te beginnen kunnen we in ons kerkgebouw met maximaal 30 mensen samenkomen, anders kunnen we de 1,5 meter regel niet waarborgen. We kunnen dus de komende tijd helaas nog niet met de hele gemeente samenkomen, hoe we daar mee omgaan leest u verderop.
De kerkenraad heeft een “gebruiksplan kerkgebouw” opgesteld; hierin staat hoe we de kerk in Corona-tijd gebruiken en welke regels we hiervoor hebben opgesteld. Dit plan komt op de website van de kerk te staan en een papieren exemplaar komt in de kerk ter inzage te liggen.
Hoe gaat het in de praktijk bij de kerkdiensten?

Gemeenteleden die op zondag naar de kerkdienst willen komen, melden zich hiervoor aan, uiterlijk vrijdag 17.00 uur voorafgaand aan de zondagse dienst. Dit kan telefonisch (06-17038052) of schriftelijk via de mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) bij Jacobien Schrijvershof, scriba.

Na aanmelding ontvangt u bericht van de scriba of u wel of niet kunt komen; als u kunt komen, ontvangt u een nummer van de gereserveerde plaats.
U komt alleen naar de dienst als u geen verschijnselen heeft die op Coronagriep kunnen wijzen; als u al geplaatst bent en u kunt toch niet komen, hoeft u zich niet af te melden.
Na aankomst in de kerk hangt u uw jas op (op het garderoberek wat bij de ingang staat) en desinfecteert u uw handen en gaat zitten op de aan u toegewezen plaats. Bij het lopen dient u een mondkapje te dragen.
In de kerk volgen we de bekende RIVM maatregelen zoalshet 1,5 m afstand houden, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden etc.
Samen zingen/neuriën is helaas niet toegestaan.

We willen u vragen om niet op het laatste moment bij het kerkgebouw aan te komen, om opstopping bij de voordeur te voorkomen.
We willen u vragen om niet te blijven napraten na de dienst;bij elkaar in de tuin een kopje koffie drinken is een goed alternatief.
De kerkdienst zal worden opgenomen (beeld en geluid); de “thuisblijvers” kunnen dan thuis de dienst meevieren.
Ondanks deze beperkingen vinden we het waardevol dat we weer diensten kunnen houden. Hopelijk vindt u dat ook! Als u vragen of opmerkingen heeft, mag u Jacobien, Udo of Hanneke benaderen.

De kerkenraad

top

 

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Nieuwe foto's

 

 ma 2 nov., 19.30 uur
Zitten in stilte

 

di 3 nov., 20.00 uur
Lezing Wim Verschuren

 


het Lambertus Magazine


Kloostertocht Cheveto