Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 22 sept 10.00 uur Ds. O. Grevink (Tilburg)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel PKN, vredesweek
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 29 sept 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel : Kerk in Actie
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

Zondag 15 september is dit jaar benoemd tot Startzondag. Het kerkelijk hoogseizoen begint met de bekendmaking van het activiteitenprogramma 2019-2020. De dienst heeft een extra feestelijk karakter door de medewerking van de cantorij en mogelijk nog andere musici. We lezen uit Lucas 15, de gelijkenissen van het zoekgeraakte schaap en de zoekgeraakte munt.

Zaterdag 21 september staat vast al in uw agenda vanwege de Lambertusmarkt en –veiling.

Ds. Otto Grevink uit Tilburg is de voorganger op zondag 22 september. Het leesrooster vermeldt de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester uit Lucas 16, een illustratie van de bekende uitspraak over de balk en de splinter.

Op 29 september lezen we een volgende gelijkenis, die van de rijke man en de arme Lazarus. Op de officiële lijst van onze erediensten hoort ook de dienst van zaterdag 5 oktober thuis waarin we in de Lambertuskerk het huwelijk van Bastiaan Lier en Marleen van Erp uit Eindhoven hopen in te zegenen.

Op zondag 6 oktober, ten slotte, komen we als gemeente bij elkaar om te luisteren naar Lucas 17: 1-10. Opnieuw een aantal pittige uitspraken van Jezus. De discipelen werpen er tussendoor, haast smekend stel ik me voor: ‘Geef ons meer geloof!’ Maar Jezus blijft doen alsof het moeilijkste, vanuit een andere hoek bezien, het gemakkelijkste is: een mosterdzaadje geloof is genoeg om alles op zijn kop te zetten. Laten we onze zinnen zetten op dat mosterdzaadje.

Gezegende diensten gewenst!

Ds. Udo Doedens

 

 

top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE  

22 september PKN Vredeswerk

 

De Protestantse Kerk, Kerk in Actie en PAX ondersteunen allerlei initiatieven in belang van de bevordering van vrede over de landsgrenzen heen. Op het gebied van cultuur en religie.
Voorbeelden: Columbia: Er wordt met succes samengewerkt met verschillende geloofsgemeenschappen aan Vredesopbouw na jarenlang gewapend conflict.
Kosovo: Gemeenschapopbouw in Mitrovica waarin Albanezen en Serviërs elkaar de hand reiken en samen trainingen volgen om gezamenlijk bedrijfjes op te starten.
Nederland: Stichting Geloven in Samenleven die lokaal werkt aan het verbinden van mensen met verschillende religies en het voorkomen van conflictsituaties.

29 september Eenzame ouderen in Moldavië


Het armste land van Europa is Moldavië, daar staan zieke en kwetsbare ouderen er geheel alleen voor. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. Met gevolg dat de ouderen achterblijven en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen en in zeer erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen, zoals krukken, rolstoelen en komen op voor de rechten van ouderen. De kennis die door jarenlange ervaring is opgedaan, wordt gedeeld met andere organisaties in Moldavië. Jaarlijks worden 200 ouderen liefdevol thuis verzorgd en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat. 

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

De veilingcatalogus is gereed!
Klik hier om deze vast te bekijken. 

 

Deze week:

 

do 19 sept., 19.30 uur
Joods Leerhuis

 

do 19 sept., 19.45 uur
Oosters Christelijk Leerhuis

 

vr 20 sept.,10.00 uur
De Stamtafel

 


Kloostertocht Chevetogne