Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN NOVEMBER/DECEMBER 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 17 nov 10.00 uur Ds. U. Doedens
Viering Heilig Avondmaal
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk & 
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 24 nov 10.00 uur Ds. U. Doedens
Laatste zondag kerkelijk jaar
Muziek: Willem Visscher (orgel),
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier
Collectes: diaconaal doel PKN
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 1dec 10.00 uur Mevr. Drs. E. Scherpenisse (Tilburg)
Eerste advent
Muziek: Blazerstrio: Ad Spijkers, euphonium, 
Leon van Grinsven, hoorn, Chris Meijer, cornet à piston
De muziek die wordt gespeeld, zijn delen uit de
Deutsche Messe van F. Schubert
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 8 dec 10.00 uur Mevr. Dr. R. Mes (Vught)
Tweede advent
Muziek: Cor Bezemer (piano)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst, basiscatechese, jeugdkapel
zo 15 dec 10.00 uur Ds. U. Doedens
Derde advent
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
vr 20 dec 14.30 uur Kerstviering
Feestelijke middag in kerstsfeer
zo 22 dec 10.00 uur Ds. E. Rooze (Antwerpen)
Vierde advent
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
di 24 dec 22.00 uur Ds. U. Doedens
Kerstnachtdienst
Muziek: Willem Visscher (orgel)
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier
en Rieke Oosterhuis (zang)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
wo 25 dec 10.00 uur Ds. U. Doedens
Kerstmorgen
Muziek: Jacques van den Dool (orgel)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 29 dec 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

We naderen het einde van het kerkelijke jaar. Het kerkelijk jaar symboliseert ‘deze wereldtijd’, de huidige episode in Gods verhouding tot zijn schepping. Het einde van het kerkelijke jaar brengt ons aan de rand van ons aardse leven en aan het einde van deze tijdelijke wereld.
In de diensten gaan we voort met het lezen van de verhalen over Jozef, maar we zullen merken dat in die verhalen de thematiek van eindtijd, oordeel en nieuw begin niet afwezig is.
Zo zien we in Genesis 39 (17 november) hoe Jozef in de verdrukking raakt door rechtschapen te zijn en gaat Genesis 40 (24 november) over de schenker en de bakker van de Farao van Egypte die voor de rechter moeten komen.
Op 17 november vieren we het Heilig Avondmaal en op 24 november gedenken we, ondersteund door de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier, de mensen uit onze gemeente die in het afgelopen jaar zijn overleden. Zondag 1 december is dan de eerste zondag van de Adventstijd. Hoewel nu nog niet helemaal duidelijk is hoe we die periode gaan inrichten, hopen we enige eenheid te kunnen brengen in de lezingen in de kerk en in de verhalen die er in de Kindernevendienst worden verteld.

Speciale aandacht verdienen de Themavesper van zondag 27 oktober (17:00 uur) en de Top2000-samenzingbijeenkomst op zaterdag 9 november (20.00 uur). In beide diensten ligt de nadruk op muziek en zang. In de Themavesper verdiepen we ons zingend in de vele Scandinavische kerkliederen die het nieuwe Liedboek rijk is. In de Top 2000-samenzingbijeenkomst klinken bekende popliedjes met een tekst die ze ook voor kerkelijk gebruik geschikt maakt.

Goede diensten gewenst!
Ds. Udo Doedens

top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

3 november

Predikantenopleiding Zambia. Doordat de kerken in Zambia groeien is er in Zambia een predikantenopleiding opgezet. De opleiding besteedt ook veel aandacht aan onderwerpen die in de maatschappij spelen zoals: Hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, klimaatsverandering, mensenrechten en voedselzekerheid. Naast plaatselijke docenten, helpt het Nederlandse echtpaar Blok om samen doelgericht tot resultaten te komen.

 

10 november

Ondersteuning kleine kerken. Mensen zeggen vaak ‘als ik de kerktoren zie dat weet ik dat ik bijna thuis ben’, een punt van herkenning, een baken van vertrouwen. De kerken lopen leeg, door krimp of vergrijzing; doordat jonge gezinnen het druk hebben in een veeleisende samenleving. Kerk in Actie helpt deze kerken met initiatieven waardoor behoud wel mogelijk blijft. 

 

24 november:

Eenzaamheid in Nederland. Eenzaamheid is een ongewenste metgezel die het leven voor mensen ondraaglijk kan maken, de waardigheid wordt aangetast. Het kan iedereen treffen. De PKN biedt hulp door informatie, materialen en tips te geven. Initiatieven worden ondersteund om eenzaamheid op de agenda te zetten. Het is van belang om dit onderwerp in het vizier te houden vanwege de groeiende groep mensen, jongeren en ouderen met dit probleem. Door met elkaar nadruk te blijven leggen op waarden als inclusiviteit, compassie en naastenliefde kan vanuit de gemeente draagkracht worden aangeboord.

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Deze week:

Nieuwe expositie: Manuel Menan

 

ma 18 nov., 11.00 uur
Dienstvoorbereiding

 

 

 


Kloostertocht Chevetogne