Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN OKTOBER 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 20 okt 10.00 uur Ds. Mevr. M. Baan (Kerkdriel)
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Geen kindernevendienst
zo 27 okt 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Willem Visscher (orgel),
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

Nadat we samen stap voor stap door de eerste brief aan de Thessalonicenzen zijn gegaan, wilde ik mij in de komende tijd wagen aan het Jozefverhaal (Genesis 37-50).
Dat is een lange tekst, die, als ik hem op de voet volg, preekstof geeft tot voorbij Pasen 2020. Of we zolang met Jozef bezig zullen zijn, moeten we bekijken. In ieder geval neem ik mij voor om naast Jozef de evangelieverhalen niet te vergeten. Die geven aan de diensten vaak de kleur van het kerkelijke jaar, terwijl zo’n doorlopende oudtestamentische lezing meer haar eigen pad volgt.

In het verhaal van Jozef vragen verschillende thema’s onze aandacht. Allereerst is daar de omstandigheid dat wat wij de Jozefverhalen noemen in de Bijbel Jakobverhalen zijn. Jozef beslist in zekere zin het lot van Jakob, zoals onze kinderen vaak onthullen wat voor ouders wij zijn. Daarnaast is het verhaal van Jozef een verhaal over broederschap en over ongelijkheid. Jozef is niet gelijk aan zijn broeders. En toch ontstaat er op den duur broederschap. Belangrijk in Jozefs relatie tot vader en broers is zijn verhouding tot God. Jozef is minder dan Abraham en Jakob een geloofstobber. Hij weet dat God iets met hem wil en voegt zich daarom voorzichtig, maar vol vertrouwen, ‘wijs’ zou je kunnen zeggen, naar Gods beschikkingen. In zoverre Jozef daarin voorbeeldig is, zijn de Jozefverhalen ook verhalen over Israël. Zoals Jozef, of zoals Jozef met zijn broers, zo gaat het in het godsvolk ook toe. De parallel met Jezus en de kerk ligt voor de hand. Ook de verhouding Jozef/Farao is interessant. Daarin komt de verhouding kerk/wereld aan de orde.
Ik hoop dat de lezingen over Jozef ons geestelijk zullen voeden.
We beginnen op 29 september met Jozef de onuitstaanbare dromer (37: 1-11). Op zondag 6 oktober horen we over de wraak van de broers (37: 12-25) en op 27 oktober hoe vader Jakob bedrogen wordt (37: 25-36). Als we in deze gedeelten Jozefs broers nog niet goed hebben leren kennen, kunnen we op 3 november kennismaken met de belangrijkste van hen, Juda (Genesis 38).

Goede diensten gewenst!
Ds. Udo Doedens

 

 

top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

13 oktober: Kerk in Actie, Opleidingen voor kwetsbare kinderen in Cambodja

In Cambodja leven zeer veel kwetsbare kinderen. Vooral in de grote steden lopen deze kinderen grote risico’s en krijgen ze geen onderwijs. Dit komt doordat sommige kinderen een of beide ouders missen of door chronische ziekte van een of beide ouders. Sommigen zijn zelf gehandicapt. Anderen leven in extreme armoede binnen het gezin. Hierdoor werken ze en/of leven ze op straat.
Misbruik, mishandelingen is dan een veel voorkomend probleem. In Phnom penh, Battambang en Siem reap ontfermt het Salvation centre over deze kinderen. Zo’n 3000 kinderen worden jaarlijks geholpen in deze steden, door het bekostigen van schoolkostuums, schoolmateriaal en voeding zodat ze naar school kunnen gaan. Gezinnen worden begeleid, er is naschoolse opvang en ontmoetingen met vrouwencomités. Inmiddels worden er goede resultaten behaald door de kinderen. Zo krijgen de kinderen les over hygiene, ze helpen nu hun ouders om het ook thuis toe te passen.

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Deze week:

  

wo 23 okt., 14.30 uur
Senioren bijbelkring

 

za 26 okt., 10.00 uur
Lambertustuindag

 

za 26 okt., 10.30 uur
Reis naar de Peellandbreuk


Kloostertocht Chevetogne