Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN DECEMBER 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

vr 14 dec 19.30 uur Taizé-vesper
zo 16 dec 10.00 uur Mevr. Ds. Ch. Schaap (Waalwijk)
derde adventszondag
m.m.v. het Gregoriaans koor o.l.v. Herman de Jonge
Collectes: diaconaal doel: Passie voor Haïti &
Lambertuskerk en gemeente
Kinderopvang
vr 21 dec 15.00 uur Kerstviering voor senioren en andere belangstellenden
Ds. R. Bartlema (Amsterdam)
m.m.v. Rieke Oosterhuis(zang), Margreet Koetsier (harp)
en Willem Visscher (orgel)
Na afloop ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje
zo 23 dec 10.00 uur Mevr. Dr. R. Mes (Vught)
vierde adventszondag
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Kinderopvang
ma 24 dec 22.00 uur Mevr. Ds. Ch. Schaap (Waalwijk)
Kerstnachtdienst
Muziek: Willem Visscher (orgel)
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier,
Rieke Oosterhuis (zang)
Collectes: diaconaal doel: Vluchtelingenwerk Nederland & Lambertuskerk en gemeente
di 25 dec 10.00 uur Ds. K. Vos (Naarden)
Kerstmorgendienst
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: Syrische vluchtelingkinderen
& Lambertuskerk en gemeente
m.m.v. alle kinderen
zo 30 dec 10.00 uur Mevr. Drs. J. Mutsaerts (Vught)
Muziek: Jacques v.d. Dool (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
Lambertuskerk en gemeente
Kinderopvang


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
     

 

BIJ DE DIENSTEN

We zijn op weg naar het kerstfeest, zondag 2 december wordt de eerste kaars op de kandelaar ontstoken. Ds. Evelijne Swinkels uit Nieuwegein zal dan voorgaan. Ds. Swinkels gaat al jaren een keer per jaar voor in de Lambertuskerk. Helaas heeft ze in 2019 geen ruimte over in haar agenda. Zo gaat dat als je tegen het eind van het jaar nog voorgangers voor volgend jaar zoekt. Met ds. Doedens heb ik het rooster 2019 onlangs ingevuld maar enkele zondagen staan nog open.

Op 9 december mogen we ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot weer in ons midden zien. Dirk-Jan blijft nog wel een beetje verbonden aan onze gemeente, natuurlijk doordat we hem kennen maar ook omdat we, als dat voorkomt, nog een beroep op hem mogen doen voor een afscheidsdienst. Hij staat al wel op het rooster in 2019.

In de advent zijn er enkele bijzondere vieringen.
Zo is er op vrijdag 14 december om 19.30 uur weer een ingetogen Taizé vesper. Die houden we twee keer per jaar, een in de 40-dagentijd en een in de advent. 

Zondag 16 december is ds. Chantal Schaap uit Waalwijk weer onze voorganger. In deze dienst zingt het Gregoriaans koor uit Vught o.l.v. Herman de Jonge. Het koor zong enkele jaren geleden ook in de eredienst en wilde dat graag weer wel doen. Wees welkom is het thema.

Vrijdag 21 december is de jaarlijkse viering/bijeenkomst voor senioren. Ik wil deze middag (15.00-17.00 uur) graag bij u aanbevelen. Ds. Ruud Bartlema neemt ons mee in een kerstverhaal, Margreet Koetsier speelt harp en Rieke Oosterhuis zingt. Willem Visscher bespeelt het orgel. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en een hapje. De gastvrouwen verwelkomen u graag. We hebben de vrijdagmiddag gekozen om ook gemeenteleden die nog druk zijn de gelegenheid te geven de viering mee te beleven of om rond 16.00 uur even binnen te lopen.

Zondag 23 december gaat dr. Rieke Mes weer voor. We zijn Rieke dankbaar voor de vele diensten die zij in de vacante periode bij ons heeft geleid. We hopen haar ook in 2019 weer te zien.
Ook ds. Chantal Schaap zijn we dankbaar voor de keren die zij dit najaar voor wilde gaan. Zij zal ook de kerstnachtdienst leiden. Natuurlijk zingt de cantorij en, het is bijna een traditie die wij zeer waarderen, Rieke Oosterhuis zal zingen.
Dank geldt ook ds. Klaas Vos, hij hielp ons al eerder uit de nood. Hij gaat graag voor op eerste kerstdag. De kinderen van de kindernevendienst werken mee aan deze dienst.
Het jaar 2018 wordt op zondag 30 december in de eredienst afgesloten door drs. Janine Mutsaerts.

 top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

2 december : Stichting Mensenkinderen


Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië, Bulgarije en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. De hulp bestaat onder andere uit het verstrekken van voedselpakketten die via lokale kerkelijke vrijwilligers en organisaties worden verspreid. De goederen worden in het land zelf ingekocht. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie.
De Stichting zet zich al 11 jaar in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Mensenkinderen is een christelijke organisatie maar verleent hulp ongeacht religie of etnische achtergrond.

16 december: Stichting Passie voor Haïti


Stichting Passie voor Haïti is in april 2014 opgericht en zet zich in voor de maatschappelijk, sociale en economische ontwikkeling van het platteland van Haïti, dat in de afgelopen jaren door verschillende aardbevingen en een zware orkaan werd getroffen. De Stichting is met name actief in de dorpen Polduc en Chantal in de regio van Les Cayes in het zuiden van Haïti. De hulp bij de wederopbouw is kleinschalig en biedt rechtstreekse hulp en ondersteuning aan de inwoners.

 

24 december: Vluchtelingenwerk Nederland


VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Medewerkers en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk geven begeleiding bij de asielprocedure, bij inburgering en het krijgen van werk.
Op dit moment voert Vluchtelingenwerk actie om de procedure voor gezinshereniging te verkorten.
Vluchtelingen moeten vaak jaren wachten tot ze hun partner en kinderen weer in de armen kunnen sluiten, en de achterblijvers zijn in hun land onnodig langdurig in gevaar.

 

25 december: Kerst: licht voor Syrische vluchtelingkinderen in Libanon


De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven in voornamelijk in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliance netwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

   

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

do 13 dec., 19.30 uur
Joods Leerhuis

 

do 13 dec., 19.45 uur
Oosters Christelijk Leerhuis

 

vr 14 dec., 19.30 uur
Taizé vesper