Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN JUNI/JULI 2021

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

Bezoekers zijn weer van harte welkom in de Lambertuskerk!

De diensten volgen via de livestream blijft ook mogelijk

 

Datum:            Tijd:            Voorganger:                      Collectes: zie hieronder
zo 27 juni 10.00 uur Ds. Udo Doedens Bart van Schaijk (piano)
zo 4 juli 10.00 uur Ds. Udo Doedens Willem Visscher (orgel)
zo 11 juli 10.00 uur Ds. Udo Doedens Cor Bezemer (piano)
zo 18 juli 10.00 uur Ds. Udo Doedens Willem Visscher (orgel)
zo 25 juli 10.00 uur Ds. R. Bartlema (Amsterdam)      Willem Visscher (orgel)

 

De liturgie van de dienst van 20 juni.

De livestream van de kerkdiensten is hier te volgen.

Wilt u extra informatie om bij de livestream te komen, volg dan hier de instructie.

 

Van zondag tot zondag

Op 27 juni wil ik terugkeren naar Exodus. Naar aanleiding van de prenten van Janine en Marcel Mutsaerts stonden we al stil bij het optreden van Mozes en Aäron voor Farao (Ex 7) en bij het feit van de doortocht (Ex 14). Voor we ons nu kunnen bezighouden met de twee volgende prenten, die allebei de tabernakel – het draagbare woestijnheiligdom van de Israëlieten – tot onderwerp hebben, vragen zeker drie ‘tussenstappen’ onze aandacht. Het zijn de verschijning van JHWH op de Sinaï (Ex 19), de Tien geboden (Ex 20) en het beknopte wetboek (het ‘Bondsboek’, Ex 21-23) dat het volk ontvangt voordat de ‘Tent der samenkomst’ kan worden ontworpen (Ex 25-31) en gerealiseerd (Ex 35-40). Op 27 juni lezen we dus Exodus 19. In dit hoofdstuk gaat het over de spanning tussen hemel en aarde. Die is enorm. Gods volk mag Gods berg niet zomaar betreden. Toch overkomt het in dit hoofdstuk een groepje mensen dat zij God te zien krijgen. In dit verband horen we Gods uitspraak in vers 6: ‘Gij zult Mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn’.

 

Collectes

Zowel de kijkers van de livestream als de bezoekers van de diensten( wanneer dat weer mogelijk is) kunnen hun gaven overmaken:
Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught. 

 

Collectedoelen in juni

De collecteopbrengsten van de laatste 2 weken zijn vluchtelingen op Lesbos via Kerk in Actie. Zo’n 50.000 kinderen leven in vluchtelingenkampen. De voorzieningen zijn slecht. Kerk in Actie helpt plaatselijke organisaties om kinderen perspectief op onderwijs, voorzieningen en kleding aan te bieden. 

NIEUW: DIGITAAL COLLECTEREN

De komende maanden introduceren we een nieuwe vorm van collecteren: betalen via de QR-code.
Toen we nog ‘normaal’ naar de kerk gingen, werden contant geld of collectebonnen ingezameld via de collectezak. We merkten aan de opbrengsten dat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Nu, in coronatijd, zijn we voor collectes bijna uitsluitend aangewezen op overschrijvingen via de bank. Iemand die tijdens een online dienst iets wil geven, moet heel wat handelingen verrichten voordat zijn of haar gift in onze ‘collectezak’ zit.
Om beide problemen te ondervangen, introduceert het College van Kerkrentmeesters betalen via een QR-code. Betalen met je smartphone via QR-code is gemakkelijk en veilig.

Op de liturgie drukken we voortaan bij de verschillende collectes QR-codes af. Het enige wat u hoeft te doen is de QR-code te scannen met uw smartphone. Daarna wordt het scherm van uw bankieren-app geopend waarop u een bedrag kunt invullen. U bevestigt de betaling met uw pincode. Op deze wijze gedane betalingen kunnen ook gebruikt worden in uw belastingaangifte.

Tijdens streamingdiensten zullen we op het moment van de collecte QR-codes in beeld brengen. Met uw smartphone kunt u dan via uw tv-scherm ook bijdragen aan het werk van de diaconie en onze kerk.

Het inzamelen met collectezakken zal niet verdwijnen. Als we de komende maanden weer ‘normaal’ naar de kerk komen, blijven we op de traditionele manier collecteren voor diegenen die graag contant willen blijven geven.

 top

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.