Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MAART/APRIL 2020

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

De Zondagmorgen

Ten minste tot en met zondag 5 april houden we onze diensten samen met de Protestantse gemeenten van Den Bosch, Berlicum/Rosmalen, St. Michielsgestel, Engelen en Vught op internet.
De diensten beginnen ’s zondags om 10.00 uur en kunnen worden gevolgd via het YouTubekanaal van omroep RTV Lage Landen. U belandt daar door te surfen naar YouTube en daar te zoeken naar RTV Lage Landen. Het rechtstreekse internetadres is https://www.youtube.com/channel/UCqyp6pAndqDXPTSNXIMPfcA. Hier kan de dienst ook later in de week worden teruggevonden.
De liturgieën van de diensten worden geplaatst op de website van de Protestantse Gemeente te Den Bosch (https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net) bij de vermelding van de dienst.

Voorlopig zijn er geen diensten in de kapel van Reinier van Arkel.   

 

Meer informatie over de gevolgen van de coronacrisis voor de Lambertusgemeente leest u hier.

 

BIJ DE DIENSTEN

 

‘Pasen vieren in quarantaine’
Lambertusgemeente zoekt wegen in Coronacrisis

Ook de Protestantse Gemeente rond de Vughtse Lambertuskerk is getroffen door de Coronacrisis. In ieder geval tot 1 juni zullen er geen kerkdiensten en andere samenkomsten worden gehouden. ‘Daarmee is een wezenlijk deel van ons werk in gevaar gekomen’, zegt Udo Doedens, de predikant van de Lambertuskerk. ‘Net als andere geloofsgemeenschappen zoeken we nu naar manieren om elkaar vast te houden en ons geloof te kunnen blijven delen. Sinds twee weken werken we mee aan de kerkdiensten die door RTV de Lage Landen worden uitgezonden vanuit de Grote Kerk van Den Bosch.
Ook sturen we wekelijks een nieuwsbrief rond om elkaar te bemoedigen en op de hoogte te houden.’ Zijn er veel gemeenteleden getroffen door de ziekte? ‘Momenteel ligt één gemeentelid met Corona in het ziekenhuis. Verschillende andere gemeenteleden hebben familie die ziek is. Vooral het verbod op het bezoeken van mensen in instellingen komt hard aan. Toch houden de meeste mensen goede moed.
’ Hoe denkt u over de epidemie vanuit het geloof? ‘In de Bijbel gebeurt het vaak dat mensen in ballingschap moeten leven of door vreemde volken worden overheerst. Ze leven steeds met de dood in de buurt. Daar kun je je aan spiegelen. Straks vieren we Pasen terwijl we in quarantaine zijn. Met Pasen laat Jezus de dood achter zich, nadat Hij eerst door de dood is heengegaan. Dat is een grote belofte voor al zijn volgelingen.’
Ds.U.Doedens

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 Voorlopig zijn er geen collectes.

                                                                                                                                                                                                                                                                           top

 

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel