Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MEI 2021

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

Nog één maand diensten via de livestream en vanaf 6 juni weer diensten in de Lambertuskerk!

 

De diensten volgen via de livestream is mogelijk

 

Datum:            Tijd:            Voorganger:                      Collectes: zie hieronder
zo  9 mei 10.00 uur Ds. H. van Tilburg (den Bosch)  Cor Bezemer (piano)
zo 16 mei 10.00 uur Ds. Udo Doedens Willem Visscher (orgel)
zo 23 mei 10.30 uur Pinksteren
i.s.m. Reinier van Arkel
Ds. Udo Doedens
Bart van Schaijk (piano)
zo 30 mei 10.00 uur Mevr. Dr. R. Mes Willem Visscher (orgel)

 

De liturgie van de dienst van 9 mei vindt u hier.

De livestream van de kerkdiensten is hier te volgen.

Wilt u extra informatie om bij de livestream te komen, volg dan hier de instructie.

Bij de diensten

Voorganger in de dienst van is ds. Henk van Tilburg uit Den Bosch. De zondag draagt de naam Rogate, ‘vraagt’, maar deze naam is niet, als op eerdere zondagen, ontleend aan de inleidende zang (de ‘antifoon’) bij de intochtspsalm. Rogate komt van de gewoonte in de oude kerk om op deze zondag en de daarop volgende dagen te bidden voor ‘gewas en arbeid’. Deze gewoonte bestaat niet meer, maar de naam is gebleven, omdat hij iets aanduidt van wat in de tijd na Pasen ook aan de orde is: dat we God moeten aanroepen en vragen om ons bij het geloof van Pasen te bewaren.

Op het leesrooster staat Johannes 15: 9-17, een passage waarin Jezus de discipelen ‘vrienden’ noemt, maar hen toch niet van een afhankelijkheidsrelatie tot Hem ontslaat.

Een week later, 16 mei, hebben we Hemelvaart al achter ons liggen. De zondag heet Exaudi, ‘Verhoor’, naar Psalm 27:7v, en heeft ook Nederlandse naam: wezenzondag. De herkomst van die naam is niet moeilijk te raden: de discipelen hebben Jezus naar de hemel zien gaan en zijn nu als het ware wezen geworden, met dien verstande dat Jezus is opgestegen als de levende, die hun de Heilige Geest heeft beloofd. Wij lezen deze zondag het laatste deel uit de Colossenzenbrief en een passage uit Johannes 17, Jezus’ ‘Hogepriesterlijk gebed’.

Collectes: 

Zowel de kijkers van de livestream als de bezoekers van de diensten( wanneer dat weer mogelijk is) kunnen hun gaven overmaken:
Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught. 

Collectedoelen in mei

2 en 9 mei: Kerk in Actie: JOP, het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en ouderen gaan samen aan de slag met een gedeelde passie. Voorbeelden: samen koken, Organiseren van een activiteit. Men leert van elkaar en zo ontstaat meer verbinding tussen de verschillende generaties.

16 en 23 mei: Kerk in Actie, Brabant voor Moldavië. Moldavië is het armste land van Europa. Partnerorganisatie Bethania helpt jong en oud door het opzetten van opvangcentra. Hier komen jong en oud bijeen. Kinderen en jongeren voor bijscholing, activiteiten en warme maaltijden. Ouderen voor activiteiten en warme maaltijden. Jong en oud genieten van elkaars gezelschap.

 

NIEUW: DIGITAAL COLLECTEREN

De komende maanden introduceren we een nieuwe vorm van collecteren: betalen via de QR-code.
Toen we nog ‘normaal’ naar de kerk gingen, werden contant geld of collectebonnen ingezameld via de collectezak. We merkten aan de opbrengsten dat steeds minder mensen contant geld op zak hebben. Nu, in coronatijd, zijn we voor collectes bijna uitsluitend aangewezen op overschrijvingen via de bank. Iemand die tijdens een online dienst iets wil geven, moet heel wat handelingen verrichten voordat zijn of haar gift in onze ‘collectezak’ zit.
Om beide problemen te ondervangen, introduceert het College van Kerkrentmeesters betalen via een QR-code. Betalen met je smartphone via QR-code is gemakkelijk en veilig.

Op de liturgie drukken we voortaan bij de verschillende collectes QR-codes af. Het enige wat u hoeft te doen is de QR-code te scannen met uw smartphone. Daarna wordt het scherm van uw bankieren-app geopend waarop u een bedrag kunt invullen. U bevestigt de betaling met uw pincode. Op deze wijze gedane betalingen kunnen ook gebruikt worden in uw belastingaangifte.

Tijdens streamingdiensten zullen we op het moment van de collecte QR-codes in beeld brengen. Met uw smartphone kunt u dan via uw tv-scherm ook bijdragen aan het werk van de diaconie en onze kerk.

Het inzamelen met collectezakken zal niet verdwijnen. Als we de komende maanden weer ‘normaal’ naar de kerk komen, blijven we op de traditionele manier collecteren voor diegenen die graag contant willen blijven geven.

 top

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.