Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN FEBRUARI/MAART

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 17 febr 10.00 uur Ds. U. Doedens
Viering Heilig Avondmaal
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel: Kerk in Actie &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst en basiscatechese
zo 24 febr. 10.00 uur Mevr. Ds. T. van Montfoort (Utrecht)
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 3 maart 10.00 uur Ds. K. Vos (Naarden)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk & 
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 10 maart 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Cor Bezemer (piano)
m.m.v. de catorij o.l.v. Margreet Koetsier
Collectes: Werelddiaconaat &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst, jeugdkapel
zo 17 maart 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: Werelddiaconaat &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst, basiscatechese
zo 24 maart 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: Werelddiaconaat &
Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
zo 31 maart 10.00 uur Pastor W. Gilsing (Doesburg)
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: Voedselbank
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

 

top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE 

3 februari: Overleven met cyclonen en overstromingen in Bangladesh.

Wervelstormen zorgen voor allesverwoestende overstromingen in Bangladesh. Door klimaatveranderingen nemen ze toe in kracht en aantal. Steun kerkelijke Bengaalse organisaties en laat de bevolking zo veilig mogelijk leven.
Bij een ramp is het belangrijk te weten wat je moet doen: waar kan je schuilen en bij wie kan je terecht voor hulp. Daarom werkt Kerk in Actie samen met andere leden uit het internationale kerkelijk noodhulpnetwerk ACT Alliance om lokale partnerkerken en –organisaties te versterken. Dan zijn zij beter in staat rampen het hoofd te bieden.
Kerk in Actie-partner CODEC werkt al jaren in de kustprovincies van Bangladesh; de organisatie ondersteunt boeren en boerinnen bij klimaatbestendige landbouw en komt op voor de rechten van boerengezinnen.

 

17 februari: Droogte overleven in Ethiopië


Ethiopiërs zijn droogte van oudsher gewend, maar door de klimaatverandering wordt de droogte extremer en valt de regen onregelmatiger. Lokale partners van Kerk in Actie ondersteunen boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Ze leren boeren over irrigatie en behoud van vruchtbare grond, verstrekken zaden die goed tegen droogte kunnen en leren hen om geld te verdienen met kleine handeltjes. Daarnaast krijgen boeren toegang tot waarschuwingssystemen over extreme droogte en hevige regen.

 

24 februari: Armoedebestrijding door SchuldHulpMaatje


Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer uitkomt, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Iemand die zonder te oordelen met je aan de slag gaat om financieel orde op zaken te stellen. Dat is precies wat Schuldhulpmaatje doet.
Een aantal jaren geleden nam Kerk in Actie het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatje van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

   

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

 di 19 febr.
Pelgrimspad

 

di 19 febr., 18.00 uur
Eten op dinsdag

 

do 21 febr., 19.30 uur
Joods Leerhuis

vr 22 febr, 10.00 uur
De Stamtafel