Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN APRIL/MEI 2021

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

I.v.m. de lock down zijn er in ieder geval tot en met 28 april 2021 geen kerkdiensten te bezoeken.

De diensten volgen via de livestream is mogelijk

 

Datum:            Tijd:            Voorganger:                      Collectes: zie hieronder
zo 18 april 10.00 uur Ds. U. Doedens
Misericordia Domini
Cor Bezemer (piano)
zo 25 april  10.00 uur Ds. U. Doedens Bart van Schaijk (piano)
zo 2 mei 10.00 uur Mevr. Ds. R. van Andel (Eindhoven)    Willem Visscher (orgel)
zo 9 mei 10.00 uur Mevr. M. van Baest (Tilburg) Cor Bezemer (piano)
zo 16 mei 10.00 uur Ds. Udo Doedens Willem Visscher (orgel)
zo 23 mei 10.30 uur Pinksteren
i.s.m. Reinier van Arkel
Ds. Udo Doedens
Bart van Schaijk (piano)
zo 30 mei 10.00 uur Mevr. Dr. R. Mes Willem Visscher (orgel)

 

De liturgie van de dienst van 11 april vindt u hier.

De livestream van de kerkdiensten is hier te volgen.

Wilt u extra informatie om bij de livestream te komen, volg dan hier de instructie.

Bij de diensten

De voorganger in de dienst van 11 april is ds. Niels den Toom uit Breda. Ds. den Toom werkt momenteel als onderzoeker aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en aan de Theologische Faculteit te Tilburg. Zijn onderzoek richt zich op de geestelijke verzorging in de gevangenissen. In de dienst spreekt hij over het verhaal van de discipel Thomas (Johannes 20: 24-31). Thomas staat bekend als de aartstwijfelaar. Iemand heeft mij ooit verteld dat er om die reden in de 20e eeuw zoveel Thomaskerken zijn gebouwd. Maar als zijn twijfel is overwonnen, legt hij een royale geloofsbelijdenis af (vers 28).

Op 18 april komt de opgestane Heer tegenover Petrus te staan (Johannes 21). De discipelen hebben Pasen meegemaakt, maar doordat hun voorman, Petrus, niet goed weet hoe nu verder, keert een deel van hen terug naar de visserij. Maar is dat de bedoeling? Naast het evangelieverhaal lezen we verder uit Colossenzen (3: 12-17). Goede diensten gewenst! 

Collectes: 

Zowel de kijkers van de livestream als de bezoekers van de diensten( wanneer dat weer mogelijk is) kunnen hun gaven overmaken:
Diaconie: NL91 RABO 0155 4382 98 t.n.v. Diaconie Protestante Gemeente te Vught.
College van Kerkrentmeesters: NL75RABO0175417288 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught. 

 top

      

Dienst in de Lambertuskerk

Na de persconferentie van 13 april aanstaande, overweegt de kerkenraad de situatie opnieuw. 

top

 

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

vr 16 april, 10.00 uur
De Stamtafel

ma 19 april, 14.00 uur
Stilte wandeling

 

Nieuwsbrief 36
d.d. 8 april 2021

 

Lambertus Magazine 2021-1

 


Kloostertocht Cheveto