Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN AUGUSTUS 2019

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum 

aanvangstijd 

voorganger 

     
zo 18 aug 10.00 uur Drs. Mevr. J. Mutsaerts
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst, basiscatechese
zo 25 aug 10.00 uur Ds. U. Doedens
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal werk
& Lambertuskerk en gemeente
Kindernevendienst
     

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

Als een soort echo van Pinksteren lezen we de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Het is Paulus’ oudste brief, geschreven zo’n twintig jaar na het historische Pinksteren. Uit de brief begrijpen we hoe de zaak van Jezus mensen op de nek is gesprongen die honderden kilometers van Jeruzalem vandaan wonen en vaak van heel andere komaf zijn dan de eerste discipelen. We krijgen niet de indruk dat er allerlei bovennatuurlijke dingen zijn gebeurd en toch is er iets waar je moeilijk een vinger achter krijgt. Paulus heeft daar in Macedonië iets verteld wat niet meer goed te omschrijven is met ‘woorden’ of ‘een verhaal’. Hij heeft Christus ‘mee-gedeeld’. Maar precies omdat zijn wijze van communiceren het verbale te buiten gaat, hebben de mensen niet meer de indruk dat hij hen heeft bepraat – de Geest is over hen gekomen.

In het derde hoofdstuk van zijn brief, dat we lezen op 7 juli, schrijft Paulus dat de goede berichten uit Thessalonica hem sterken in zijn eigen geloof. Vriend en vijand zijn geneigd om Paulus te beschouwen als een bijzonder slimme en charismatische of juist als een uitgesproken sluwe en eigenwijze figuur. Maar zelf weet hij niet beter dan dat hij een ‘riet is, door de wind bewogen’. De Geest is de bewegende kracht; hijzelf is niets bijzonders. Dat krijgt hij nu terug uit Thessalonica en daar is hij erg blij mee.

Op 14 juli begint mijn vakantie en is collega Scheenstra uit Den Bosch de voorganger.


De meeste gastvoorgangers kiezen hun eigen teksten uit, maar als ds. Scheenstra het rooster volgt, hoort u die morgen de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 25-37).
Een zondag later, 21 juli, als we pastor Greetje Poelstra-Weeber, ook uit Den Bosch, hopen te verwelkomen, geeft het rooster het verhaal over Maria en Martha aan (Lucas 10: 38-42), een geliefd stuk aan de hand waarvan vaak vergelijkingen tussen het actieve en het contemplatieve leven worden gemaakt.

Pastor Gilsing uit Doesburg hoopt voor te gaan op 28 juli. Hij zou kunnen spreken over Lucas’ weergave van het Onze Vader (11: 1-13), waaruit je onder meer kunt opmaken hoe weinig contemplatie of gebed volgens Jezus te maken heeft met wereldvreemde zweverigheid. Bidden is resoluut. Onder het raam van je vriend gaan staan en om brood roepen.

Drs. Ella Scherpenisse, een van de voorgangers binnen onze eigen gemeente, zal, als alles gaat zoals verwacht, de dienst van 4 augustus verzorgen. Het rooster vermeldt het komische verhaal over de rijke dwaas (Lucas 12: 13-21). Helaas geeft de Bijbel weinig ruimte om te lachen om anderen. Als we deze zondag willen lachen, zullen we het dus om onszelf moeten doen.

Als ik in de tussentijd niet van een Deense duin ben gewaaid of onder een Deense elektrische fiets ben gekomen, ben ik op 11 augustus weer op mijn post.

We pakken de draad weer op bij 1 Thessalonicenzen 4. In de situatie van verregaande broederlijkheid, die Paulus in de eerste hoofdstukken heeft beschreven, brengt hij in de laatste hoofdstukken een paar punten ter sprake waar ze in Thessalonica nog eens naar moeten kijken. Een van die punten is dat men zich moet ‘heiligen’. Paulus begint dan meteen over hoererij. Aan ons de vraag wat wij van die oproep meenemen, gesteld dat hoererij niet hoort tot onze dagelijkse activiteiten.
Janine Mutsaerts staat op het voorgangersrooster voor zondag 18 augustus. Op het leesrooster vinden we een gedeelte uit Jezus’ gesprekken, waarin Hij het explosieve van het evangelie benadrukt (Lucas 12: 49-56).
In de dienst van 25 augustus gaan we daar mogelijk op door, als we lezen van de ‘nauwe poort’ (Lucas 13: 22-30). We zetten daar 1 Thessalonicenzen 5 naast, waarin Paulus zijn lezers oproept om ‘waakzaam en nuchter’ te zijn.

Vakantie

We gaan op vakantie en nemen in onze bagage ook de ervaring van zes maanden Vught mee. Een plezierige gedachte aan de nieuwe thuisbasis waar je in den vreemde nog eens met nieuwe ogen naar kunt kijken. Graag wens ik iedereen sterkte die nog even ‘moet’ voor zijn of haar vakantie aanbreekt, de medevakantiegangers een aangename tijd en de mensen die niet werken maar ook niet met vakantie gaan rust en ontspanning op de vertrouwde stek. Ik hoop u allen over drie weken terug te zien.

In verbondenheid, ds. Udo Doedens

 

Afwezigheid ds. Doedens

Ds. Doedens is met vakantie van 14 juli tot en met 7 augustus. Voor dringende pastorale aangelegenheden kunt u zich wenden tot de scriba of haar plaatsvervanger.

 

Kindernevendienst in de zomer

De kindernevendienst, basiscatechese en jeugdkapel houden vakantie van 7 juli t/m 17 augustus. Op zondag 18 augustus starten we weer!
Voor ouders met kinderen is tijdens de dienst ook de jeugdkapelruimte (boven) beschikbaar.

We wensen jullie een fijne vakantie en tot de 18e augustus.

De kindernevendienstleiding

top

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE  

 

21 juli Stichting Voorkom!

Stichting Voorkom! Werkt samen met scholen en kerken om informatie te geven aan jongeren en ouders om te stimuleren dat ze gezonde keuzes maken bij middelengebruik. Preventie door toelichting te geven op gebied van alcohol, drugs, roken, internet en gokken is belangrijk omdat er zo veel ellende voorkomen kan worden. Tevens verzorgt de stichting anonieme live chats en Ecoaching

 

11 augustus Onderwijs in gewelddadige wijken in Zuid-Afrika, Kerk in Actie

Voor veel zwarte jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria is hun toekomst een zwart gat. Zij groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken. De helft van de jongeren maakt de middelbare school niet af en 40 procent tussen de 15 en 34 jaar is werkloos. Samen met de christelijke organisatie PEN biedt Kerk in Actie deze kansarme jongeren weer nieuwe mogelijkheden. PEN: Participate, Empower, Navigate.

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Er zijn veel nieuwe foto's!

 

ma 2 sept., 19.30 uur
Kunst van de stilte

 


Kloostertocht Chevetogne