Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2020

 

 

OCHTENDEDITIE

Boeiende verhalen bij de koffie

Veel mensen hebben iets interessants te vertellen: over hun werk, hun hobby, een reis. Een paar van deze mensen komen op een ochtend aan het woord. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we naar hen luisteren en met hen spreken. U bent van harte welkom.

 

Gerbert Scherphof: Langdurige zorg bij de GGZ

(Ochtend Editie 1)

1 op de 4 Nederlanders heeft minstens één keer in zijn leven last van een psychiatrische aandoening en zoekt daar professionele hulp bij. Op dit moment hebben naar schatting 150.000 mensen in Nederland een langdurende aandoening. Een psychiatrische ziekte die niet overgaat en die doorgaans een forse impact heeft op de persoon en zijn omgeving. De meeste van deze mensen worden thuis begeleid. Een kleiner deel woont begeleid of in een psychiatrische instelling.
Onder invloed van de cliëntenbeweging is deze zorg erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat veel meer om werken aan kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Gerbert Scherphof, voormalig directeur van GGZ Oost-Brabant, vertelt erover, samen met een collega ervaringsdeskundige.

Datum: vrijdag, 13 november 2020
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
 Locatie: Lambertuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

Kees Doevendans: De Kerken en de wijkgedachte. een opmerkelijke gescheidenis

(Ochtend Editie 2)

Een interessante episode uit de geschiedenis van de stedenbouw is de wijkgedachte, vlak na WOII. Buurt en wijk moesten de kaders voor wonen en leven vormen, zodat sociale gemeenschap zou ontstaan. Winkelvoorzieningen werden daarop afgestemd en de protestante kerk introduceerde wijkgemeente, wijkkerk en wijkpredikant. Niet alleen het idee dat elke wijk zijn eigen kerkgebouw moest hebben, ook de verzuiling droeg eraan bij dat er erg veel kerken werden gebouwd. Er was de verwachting van een religieuze herleving.

Vandaag de dag worden we geconfronteerd met het beheren van die naoorlogse erfenis: wat te doen met al die leegstaande kerkgebouwen?

De lezing wil deze markante periode in de geschiedenis van kerk en stedenbouw belichten en enkele consequenties ervan voor deze tijd aanstippen.
Kees Doevendans (1952) doceerde stedenbouw aan de TU Eindhoven en KU Leuven.

Datum:  vrijdag 11 december 2020 
Tijd:  10 – 11.30 uur
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 top

Myra Landsman: Kunsternaargreoep Mallemolen

(Ochtend Editie 3)

De geschiedenis van het Haagse hofje de Mallemolen omvat een boeiende tijdsspanne van na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren zeventig, die sociaal en vanuit het perspectief van de kunst een kleurrijk beeld laat ontstaan.
Veel kunstenaars die daar woonden zijn bekend geworden. Kleine selectie: Jos van den Berg, Kees van Bohemen, Jan Cremer, Nol Kroes, Dick Landsman, gebroeders Gerard en Bernard Lutz, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Theo van der Nahmer, Dolf de Vries. Mallotige anekdotes en 31 kunstenaars passeren de revue tijdens deze lezing. Het is een boeiende en humoristische periode geweest.

Myra Landsman-Maas was getrouwd met Dick Landsman, kunstschilder/musicus. Dick wilde op hoge leeftijd nog zo graag schrijven over de armste maar gelukkigste periode in zijn hofje. Er kwamen veel anekdotes op papier. Toen Dick Landsman tamelijk onverwacht in 2006 overleed heeft Myra, samen met de bekende kunsthandelaar Jan van den Elshout een stukje geschiedenis op papier gezet.

Datum:  vrijdag 8 januari 2021
Tijd: 10 – 11.30 uur 
 Locatie: Lambertuskerk
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

top

Saskia Tichelaar: Geestelijk verzorging op de PI

(Ochtend Editie 4)

Ds. Saskia Tichelaar aangesteld als geestelijke verzorger op het Penitentiaire Inrichting hier in Vught vanuit de Unie van Baptisten. Zij zal over haar werk daar vertellen, o.a. over haar programma Scherven en Herstel en vanuit dat project meer vertellen over de diverse doelgroepen die in de PI verblijven en wat wij als geestelijk verzorgers voor gedetineerden (kunnen) betekenen.

Datum: vrijdag 12 februari 2021 
Tijd: 10 – 11.30 uur  
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 top

 

DICHT OP DE ACTUALITEIT

Onder de titel ‘Dicht op de actualiteit’ ontvangen we Bert de Vries (6 oktober j.l.), Hermen Wijffels en Jetty Eugster-van Bergeijk, drie sprekers die een omslag bepleiten in onze cultuur, in de economie en in de politiek.
Deze avonden kunnen ook los van elkaar worden bijgewoond.

 

Prof. Herman Wijffels: De Gulden Snede

(Dicht op de actualiteit 2)

Herman Wijffels, econoom, CDA-politicus, bestuurder van de Wereldbank en de SER, houdt zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Welke wereld geven wij door aan de volgende generatie? Wijffels bepleit een cultuuromslag waarin ‘masculiene’, veroverende krachten, die dominant waren in het verleden, ruimte maken voor ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten. Het evenwicht tussen die twee noemt hij ‘de gulden snede’.

Datum:  dinsdag 19 januari 2021
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree: € 7,50
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066 

top 

 

Jetty Eugster-van Bergeijk: Samenleving en Burgerschap

(Dicht op de actualiteit 3)

Jetty Eugster was wethouder in Den Bosch, later burgemeester van Schijndel en tot voor kort waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze komt naar Vught om te spreken over haar ervaringen als lokaal bestuurder en politicus in een tijd dat lokaal ook globaal is en dat schaalvergroting en de omloopsnelheid van de economie plaatselijke samenlevingen onder druk zetten. Is er nog iets te handhaven van een lokale en regionale gemeenschap? Is burgerschap nog iets van deze tijd? En hoe ga je om met de zuigkracht van het populisme? Wie deze welbespraakte en deskundige politica kent, weet dat ons een boeiende avond te wachten staat. 

Datum:  dinsdag 23 februari 2021  
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk
Entree: € 7.50
Aanmelden:   Bettie de Leeuw: 073-6148283
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

top

 

ANDERS SAMENLEVEN

Op een aantal avonden in deze serie houden we onze wijze van samenleven tegen het licht. We maken bv. kennis met de Rooms-katholieke Focolare-beweging, die hier vlakbij, in Nieuwkuijk, woongroepen heeft, (deze avond is uitgesteld), maar ook met de Beweging van Barmhartigheid en de oecumenische Hernhuttergemeenschap


top
  

Wim Verschuren: 
Klooster ZIN en de beweging van Barmhartigheid 

(Anders samenleven 2)

    Wim Verschuren

Op 3 november maken we kennis met De Beweging van Barmhartigheid, een landelijk initiatief, voortgekomen uit het werk van de Fraters van Tilburg. Inmiddels heeft de Beweging kringen in o.m. Amsterdam, Utrecht, Zeeland en Den Bosch, maar Vught, om precies te zijn het klooster aan de Boxtelseweg, is nog steeds de thuisbasis. Eén van de fraters van Tilburg is medebestuurder naast een aantal mensen uit het bedrijfsleven en de wetenschap. De beweging wil bouwen aan een menselijker wereld. Haar missie is ‘Zien, Bewogen Worden, In Beweging Komen’. Op deze avond is Wim Verschuren onze gast. Hij is actief in de beweging als voormalig generale overste van de Fraters van Tilburg. Wim schreef meerdere boeken, waaronder Barmhartige Liefde (2017).

Datum:  dinsdag 3 november
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lambertuskerk
Entree: € 7,50
Aanmelden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
Gerbert Scherphof: 073-6569882

 top  

Udo Doedens: Zinzendorf en de Broedergemeente

(Anders samenleven 3) 

In de eeuw van de Verlichting stichtte de Duitse graaf Nikolaus von Zinzendorf een christelijke oecumenische beweging die persoonlijke vroomheid paarde aan diaconale bewogenheid en missionair elan. Min of meer noodgedwongen nam de beweging de trekken aan van een kerkgenootschap: de Evangelische Broedergemeente of, naar de plaats van haar ontstaan, de Hernhutters. Wie was Von Zinzendorf en wat kunnen we in onze verlichte tijd van hem leren?

Datum:    dinsdag 8 december                  Datum: 19 december
Tijd:    20.00 uur   Tijd: 9.00 uur
Locatie:    Lambertuskerk    Wat: Excursie naar Zeist 
Entree:    € 7,50      
Aanmelden:     Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066 
     

 top 

Père Cyrille uit Chevetogne

(Anders samenleving 4)

Voor de zesde maal houdt Père Cyrille Vael, een van de paters uit het Belgische klooster Chevetogne, een lezing in de Lambertuskerk. In zijn eerdere voordrachten besprak hij aspecten van de mystieke beschouwing van de werkelijkheid, zoals de opvatting van de wereld als een schepping en de menselijke vermogens van de herinnering en de aanschouwing. Het onderwerp van zijn zesde lezing is nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld in de lijn liggen van de voorgaande vijf. In ieder geval staat ons een boeiende en inspirerende avond te wachten.

Datum:  dinsdag 20 april  
Tijd:  20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk 
Entree: € 7,50
Aanmelden:  Aline Verbaas, 073-6140134  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 top   

KERK EN WERELD

Ruud Hamel: De Koningin van Sheba

(Kerk en wereld 1)

Het 3000 jaar oude bijbelverhaal over de ontmoeting van koning Salomo met de koningin van Sheba is vol vurige vriendschap, waarbij persoonlijke belangen een grote rol spelen. Ruud Hamel leest het verhaal als geoloog en archeoloog. Was het wel zo, dat koning Salomo een groot en sterk land bezat en de koningin van Sheba slechts een landje, heel ver weg op duizenden kilometers in het zuiden? Recente opgravingen vertellen ons waar de rijkdommen van de koningin van Sheba vandaan kwamen. Ook is er nieuwe informatie over de steden die in het verhaal worden genoemd, over handelsroutes en de economische realiteit van die dagen. Een avond waar Bijbel en wetenschap vruchtbaar op elkaar inwerken.

Datum:  dinsdag 17 november  
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree: € 7,50
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066  

   top

Dr. Wim Berkelaar: De kerken in de oorlog

(Kerk en wereld 2)

76 jaar na het einde van de oorlog kijkt historicus Wim Berkelaar terug op de houding van de Nederlandse kerken in de Tweede Wereldoorlog. We kennen een aantal namen uit die tijd: Kardinaal de Jong, ds. Jan Koopmans, Hebe Kohlbrugge, ds. Slomp (Frits de Zwerver) en zo voort. Zij verzetten zich tegen de Duitse bezetting en het nazisme, maar hoe was de houding van de Nederlandse kerken in het algemeen? Kunnen kerken en andere ideologische groeperingen hieruit lessen trekken? Wim Berkelaar is werkzaam aan de VU en bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en treedt regelmatig op voor radio en televisie. Deze lezing wordt verzorgd i.s.m. Nationaal Monument Kamp Vught.

Datum:  donderdag 29 april  
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066  

 top

 

Chris Beuker: Etty Hillesum en het communisme

(Kerk en wereld 3)

Dat Etty Hillesum joodse wortels had en belangstelling toonde voor christendom, en andere levensbeschouwelijke richtingen, is algemeen bekend. Het is aan Chris Beuker te danken, dat we nu weten, dat Etty Hillesum ook sympathiseerde met het communisme. In zijn onlangs gepubliceerde boek ”Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme”, toont Chris een maatschappelijk geëngageerde en politiek bewuste Etty Hillesum.

Chris Beuker woont in Friesland, was jarenlang docent drama, verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen, en inmiddels gepensioneerd.

Op deze avond legt Chris uit hoe het engagement van Etty zich verhoudt tot haar mystieke kant. Hoe zij haar engagement verbindt met haar zoektocht in humaan en religieus opzicht.

Datum:   dinsdag 11 mei 2021
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Aline Verbaas, 06-30648877, 073-6140134  

 top

 

KERK EN KUNST 

Mathilde van den Bosch: Kruiswegstaties

(Kerk en kunst)

De Via Dolorosa, de kruisweg, is een onderdeel van de traditie van het christelijke Paasfeest. Mediëviste Mathilde van den Bosch (Catharijneconvent, Museum Het Schip) vertelt ons over het ontstaan van het gebruik om de lijdensweg van Christus te doorlopen. De zeven kruiswegstaties aan de buitenmuur van onze kerk vormen daarbij de leidraad.

Datum:  woensdag 24 april 2021                                                
Tijd:  20.00 uur
Locatie: Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:   Bettie de Leeuw: 073-6148283
of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


top

Ruud Bartlema: Chaball's Bijbelse Boodschap

(Kerk en kunst) 

Marc Chagall (1887-1985), geboren in Litouwen en later woonachtig in Frankrijk, schilderde zijn droomwereld, die vol was van gestalten uit het chassidische milieu waarin hij opgroeide. Op latere leeftijd verdiepte hij zich in de Bijbel, waarvan de schilderijen voor het Museum van de Bijbelse Boodschap te Nice de belangrijkste vruchten zijn. Ruud Bartlema (1944), voormalig predikant van de Lambertusgemeente, kunstschilder en leraar Joodse mystiek, is een groot kenner van het werk van Chagall. Hij bespreekt met name Chagalls visie op de Bijbel.

Datum:  dinsdag 13 april 2021
Tijd:  20.00 uur
Locatie:   Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:  Gerbert Scherphof, 073-6569882
of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

top  

Actueel

Nieuwe foto's

 

 ma 2 nov., 19.30 uur
Zitten in stilte

 

di 3 nov., 20.00 uur
Lezing Wim Verschuren

 


het Lambertus Magazine


Kloostertocht Cheveto