Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2021 - 2022

 

  

Thema: dicht op de actualiteit

 

Verslag van de bijeenkomst met Mevr. Jetty Eugster - van Bergeijk

Samenleving en burgerschap 

Op 18 november jl. is Jetty Eugster te gast in de Lambertus, in de serie ‘Dicht op de actualiteit’. Als voormalig bestuurder ontmoet ze veel interessante mensen en maakt ze interessante dingen mee. Opgroeiend in het Land van Heusden en Altena, dat ‘nog met kranten dichtgeplakt zat’ leert ze al vroeg om zelfstandig en niet bang te zijn. Trouw aan werk, partner, maatschappij. ‘Iemand moet het doen’ en ‘Je laat de boel niet barsten’ typeren haar, hoewel ze haar opvattingen over bijvoorbeeld emancipatie daarmee soms geweld aandoet. Als administrateur van het kerkelijk bureau van de Grote Kerk, middenin ’s-Hertogenbosch, vindt ze het een groot voordeel dat iedereen daar gemakkelijk naar binnen kan lopen. Ook thuis- en daklozen. Zij vragen vaak om (collecte)geld en - hoewel ze weet dat er andere wegen afgesproken zijn om hen te ondersteunen – vindt ze het heel lastig om hen dat te weigeren. Je laat immers je medemens die in acute nood zit niet barsten.

 

De politiek roept. Vanaf 1998 is ze gemeenteraadslid voor het CDA en komt ze in contact met inwoners van de hele gemeente, gewoon erop afgaan en niet bang zijn. Als plotseling de wethouderspositie vacant komt stelt ze zich kandidaat. Snel moet ze zich het terrein van de ruimtelijke ordening meester maken, grote projecten als de ondergrondse parkeergarage en de vestingwerken. Hoewel ze vaak te maken heeft met hete inspraakavonden is het dan toch (nog) niet zo dat er ‘niets van deugt’. Vanaf 2006 volgt een meer sociale portefeuille: de bouw van hostels, een locatie voor medische heroïneverstrekking. Mooiste ervaring: invoering van de WMO, meest negatieve: de zoektocht naar locaties voor hostels. Boze en teleurgestelde ‘brave’ burgers, een wirwar aan allerlei verschillende adviezen, politieke druk en in je beleving alleen komen te staan.
Na 2 periodes wethouderschap in ’s-Hertogenbosch komt het burgemeesterschap van Schijndel, de mooiste periode: werken met een hechte organisatie en een goed ingewerkt en collegiaal college. Met enthousiaste inwoners wordt veel bereikt: goed onderwijs, sociaal culturele accommodaties, sportfaciliteiten, Paaspop, Glazen Boerderij, maar ook een dreigend project X….
Mensen positief benaderen, enthousiasme uitstralen, teamgeest kweken, oplossingen vinden voor gevallen van jarenlange ellende tussen gemeente en inwoners, dat is wat voldoening geeft. Met iedereen een gesprek kunnen voeren, ook met de buurtburgemeester van de Gestelse Buurt in ’s-Hertogenbosch, een man met 8 jaar basisschool, die zich als geen ander inzet voor zijn buurt. Zelf is ze ook altijd actief in het vrijwilligerswerk.
De uitwassen van de vrije meningsuiting, veel heviger sinds Pim Fortuyn, beangstigen haar. Er is geen leiderschap in deze tijd dat het aandurft te corrigeren. Een uitspraak van bisschop De Korte luidt: ‘Het kwade schreeuwt, het goede fluistert’.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen. Is er een verklaring voor de toegenomen polarisatie en intolerantie in de samenleving? Het is zeker zo dat een groep zich niet gehoord voelt, maar het blijft bevreemden dat mensen zich zo tegen elkaar afzetten. De meningen die op Twitter geuit worden zijn ernstig. Alsof iedereen deskundig is en ‘het mag zeggen’. Ook aan de praattafels in de avondprogramma’s wordt wel erg veel ruimte gegeven aan die ‘deskundigen’, die de polarisatie alleen maar lijken aan te wakkeren. Toch geven Nederlanders in enquêtes tot nu toe te kennen nog wel behoorlijk veel vertrouwen in de democratie te hebben. Het gaat dan ook met velen goed, maar niet met iedereen, en daar heb je als overheidsdienaar iets mee te doen. En ook: zoek de overeenkomsten en niet de verschillen. Een verlicht despoot zouden we in bepaalde gevallen goed kunnen gebruiken. Ook wat betreft Europa zijn we het vaak onvoldoende eens en hebben we een tweeslachtige houding, terwijl we als eenheid veel goeds voor elkaar zouden kunnen krijgen.
Zou het zo kunnen zijn dat in de afgelopen jaren de verhouding tussen ‘arm en rijk’ is gewijzigd, waardoor en nog maar een kleine groep armeren is en de grote groep rijke mensen materialistischer is geworden en bang dat hun spullen weer afgenomen worden? Feit is dat de Voedselbanken weer hard nodig zijn en kinderarmoede weer meer voorkomt. Omzien naar elkaar is onze opdracht, ook van bestuurders. En soms eerlijk toegeven dat iets anders had gemoeten, het moeilijkste in de politiek volgens Jetty.
Het is goed om burgers in een vroeg stadium te betrekken bij bepaalde besluitvorming. Als bestuurder kom je in zaken van maatschappelijk belang wel eens onder druk te staan van groepen burgers of je eigen partij, zoals bijvoorbeeld bij drugsopvang of windturbines. Dat kan knap lastig en frustrerend zijn. Zou de instelling van burgerraden, naar idee van de Vlaming David Van Reybrouck, waarbij onafhankelijke, willekeurige burgers door loting aan de besluitvorming mogen deelnemen, een oplossing kunnen vormen? Het spreekt aan om meer mensen bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken te betrekken, maar uiteindelijk beslist de democratisch gekozen volksvertegenwoordiging, vindt Jetty.
Gelukkig zijn ze er nog, de mensen die zich kandidaat stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met hen moeten we ervoor zorgen dat we niet geregeerd worden door het geschreeuw. Het goede mag meer doen dan fluisteren, want het moet wel gehoord worden.

 

OCHTENDEDITIE

Boeiende verhalen bij de koffie

Veel mensen hebben iets interessants te vertellen: over hun werk, hun hobby, een reis. Een paar van deze mensen komen op een ochtend aan het woord. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we naar hen luisteren en met hen spreken. U bent van harte welkom.

 

 

Gerbert Scherphof: Langdurige zorg bij de GGZ

1 op de 4 Nederlanders heeft minstens één keer in zijn leven last van een psychiatrische aandoening en zoekt daar professionele hulp bij. Op dit moment hebben naar schatting 150.000 mensen in Nederland een langdurende aandoening. Een psychiatrische ziekte die niet overgaat en die doorgaans een forse impact heeft op de persoon en zijn omgeving. De meeste van deze mensen worden thuis begeleid. Een kleiner deel woont begeleid of in een psychiatrische instelling.
Onder invloed van de cliëntenbeweging is deze zorg erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat veel meer om werken aan kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Gerbert Scherphof, voormalig directeur van GGZ Oost-Brabant, vertelt erover, samen met een collega ervaringsdeskundige.

 

 

Datum: vrijdag 10 december
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
Locatie: Lambertuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
c
orona check bij binnenkomst


  top

Myra Landsman: Kunstenaarsgroep Mallemolen

De geschiedenis van het Haagse hofje de Mallemolen omvat een boeiende tijdsspanne van na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren zeventig, die sociaal en vanuit het perspectief van de kunst een kleurrijk beeld laat ontstaan.Kunstenaars van De Mallemolen | Atelier
Veel kunstenaars die daar woonden zijn bekend geworden. Kleine selectie: Jos van den Berg, Kees van Bohemen, Jan Cremer, Nol Kroes, Dick Landsman, gebroeders Gerard en Bernard Lutz, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Theo van der Nahmer, Dolf de Vries. Mallotige anekdotes en 31 kunstenaars passeren de revue tijdens deze lezing. Het is een boeiende en humoristische periode geweest.

Myra Landsman-Maas was getrouwd met Dick Landsman, kunstschilder/musicus. Dick wilde op hoge leeftijd nog zo graag schrijven over de armste maar gelukkigste periode in zijn hofje. Er kwamen veel anekdotes op papier. Toen Dick Landsman tamelijk onverwacht in 2006 overleed heeft Myra, samen met de bekende kunsthandelaar Jan van den Elshout een stukje geschiedenis op papier gezet.

Datum:  vrijdag 14 januari 2022
Tijd: 10 – 11.30 uur 
 Locatie: Lambertuskerk
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  


top
  

 

Saskia Nieuwenhuis: Geestelijk verzorging op de PI

Ds. Saskia Nieuwenhuis is aangesteld als geestelijke verzorger op het Penitentiaire Inrichting hier in Vught vanuit de Unie van Baptisten. Zij zal over haar werk daar vertellen, o.a. over haar programma Scherven en Herstel en vanuit dat project meer vertellen over de diverse doelgroepen die in de PI verblijven en wat zij als geestelijk verzorger voor gedetineerden kan betekenen.

Datum: 11 februari 2022
Tijd: 10 – 11.30 uur  
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.      

 top 

 

Rieke Mes: Karmel en de Karmelspiritualiteit

De Karmelspiritualiteit vindt zijn oorsprong bij de kluizenaars die leefden in het Karmelgebergte bij de bron van Elia. Tot op heden is deze spiritualiteit een inspiratiebron voor kloosterlingen en leken.T.T_Karmelietenklooster_Boxmeer_(2).JPG (1488×1984)Rieke Mes is september 2021 geassocieerd aan de Karmel. Zij vertelt deze morgen over de geschiedenis van de orde en de kern van hun spiritualiteit. 

Datum:  vrijdag 11 maart 2022
Tijd: 10 – 11.30 uur 
 Locatie:  Lambertuskerk
Bijdrage:  vrijwillige bijdrage voor de koffie 
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 top

  

Dr. Wim Berkelaar: De kerken in de oorlog

76 jaar na het einde van de oorlog kijkt historicus Wim Berkelaar terug op de houding van de Nederlandse kerken in de Tweede Wereldoorlog. We kennen een aantal namen uit die tijd: Kardinaal de Jong, ds. Jan Koopmans, Hebe Kohlbrugge, ds. Slomp (Frits de Zwerver) en zo voort. Zij verzetten zich tegen de Duitse bezetting en het nazisme, maar hoe was de houding van de Nederlandse kerken in het algemeen? Kunnen kerken en andere ideologische groeperingen hieruit lessen trekken? Wim Berkelaar is werkzaam aan de VU en bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en treedt regelmatig op voor radio en televisie. Deze lezing wordt verzorgd i.s.m. Nationaal Monument Kamp Vught.

Datum:  donderdag 28 april 2022
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Nationaal Monument Kamp Vught
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066  

 top

 

Chris Beuker: Etty Hillesum en het communisme

Dat Etty Hillesum joodse wortels had en belangstelling toonde voor christendom, en andere levensbeschouwelijke richtingen, is algemeen bekend. Het is aan Chris Beuker te danken, dat we nu weten, dat Etty Hillesum ook sympathiseerde met het communisme. In zijn onlangs gepubliceerde boek ”Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme”, toont Chris een maatschappelijk geëngageerde en politiek bewuste Etty Hillesum.

Chris Beuker woont in Friesland, was jarenlang docent drama, verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen, en inmiddels gepensioneerd.

Op deze avond legt Chris uit hoe het engagement van Etty zich verhoudt tot haar mystieke kant. Hoe zij haar engagement verbindt met haar zoektocht in humaan en religieus opzicht.

Datum:   woensdag 18 mei 2022
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Aline Verbaas, 06-30648877, 073-6140134  

 top

  

Ruud Bartlema: Chagall's Bijbelse Boodschap

Marc Chagall (1887-1985), geboren in Litouwen en later woonachtig in Frankrijk, schilderde zijn droomwereld, die vol was van gestalten uit het chassidische milieu waarin hij opgroeide. Op latere leeftijd verdiepte hij zich in de Bijbel, waarvan de schilderijen voor het Museum van de Bijbelse Boodschap te Nice de belangrijkste vruchten zijn. Ruud Bartlema (1944), voormalig predikant van de Lambertusgemeente, kunstschilder en leraar Joodse mystiek, is een groot kenner van het werk van Chagall. Hij bespreekt met name Chagalls visie op de Bijbel.

Datum:  woensdag 26 januari 2022
Tijd:  20.00 uur
Locatie:   Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:  Gerbert Scherphof, 073-6569882
of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 top