Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2020

 

 

OCHTENDEDITIE

Boeiende verhalen bij de koffie

Veel mensen hebben iets interessants te vertellen: over hun werk, hun hobby, een reis. Een paar van deze mensen komen op een ochtend aan het woord. Onder het genot van een kopje koffie kunnen we naar hen luisteren en met hen spreken. U bent van harte welkom.

 

Gerbert Scherphof: Langdurige zorg bij de GGZ

(Ochtend Editie 1)

1 op de 4 Nederlanders heeft minstens één keer in zijn leven last van een psychiatrische aandoening en zoekt daar professionele hulp bij. Op dit moment hebben naar schatting 150.000 mensen in Nederland een langdurende aandoening. Een psychiatrische ziekte die niet overgaat en die doorgaans een forse impact heeft op de persoon en zijn omgeving. De meeste van deze mensen worden thuis begeleid. Een kleiner deel woont begeleid of in een psychiatrische instelling.
Onder invloed van de cliëntenbeweging is deze zorg erg veranderd in de afgelopen 15 jaar. Het gaat veel meer om werken aan kwaliteit van leven, eigen regie en ontwikkelen van persoonlijke kracht.

Gerbert Scherphof, voormalig directeur van GGZ Oost-Brabant, vertelt erover, samen met een collega ervaringsdeskundige.

 

 

Datum: Uitgesteld
Tijd: 10.00 – 11.30 uur
 Locatie: Lambertuskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

Myra Landsman: Kunstenaarsgroep Mallemolen

(Ochtend Editie 3)

De geschiedenis van het Haagse hofje de Mallemolen omvat een boeiende tijdsspanne van na de Tweede Wereldoorlog tot midden jaren zeventig, die sociaal en vanuit het perspectief van de kunst een kleurrijk beeld laat ontstaan.
Veel kunstenaars die daar woonden zijn bekend geworden. Kleine selectie: Jos van den Berg, Kees van Bohemen, Jan Cremer, Nol Kroes, Dick Landsman, gebroeders Gerard en Bernard Lutz, Paul van Vliet, Liselore Gerritsen, Theo van der Nahmer, Dolf de Vries. Mallotige anekdotes en 31 kunstenaars passeren de revue tijdens deze lezing. Het is een boeiende en humoristische periode geweest.

Myra Landsman-Maas was getrouwd met Dick Landsman, kunstschilder/musicus. Dick wilde op hoge leeftijd nog zo graag schrijven over de armste maar gelukkigste periode in zijn hofje. Er kwamen veel anekdotes op papier. Toen Dick Landsman tamelijk onverwacht in 2006 overleed heeft Myra, samen met de bekende kunsthandelaar Jan van den Elshout een stukje geschiedenis op papier gezet.

Datum:  Uitgesteld
Tijd: 10 – 11.30 uur 
 Locatie: Lambertuskerk
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

top

Saskia Tichelaar: Geestelijk verzorging op de PI

(Ochtend Editie 4)

Ds. Saskia Tichelaar aangesteld als geestelijke verzorger op het Penitentiaire Inrichting hier in Vught vanuit de Unie van Baptisten. Zij zal over haar werk daar vertellen, o.a. over haar programma Scherven en Herstel en vanuit dat project meer vertellen over de diverse doelgroepen die in de PI verblijven en wat wij als geestelijk verzorgers voor gedetineerden (kunnen) betekenen.

Datum: Uitgesteld
Tijd: 10 – 11.30 uur  
Locatie:  Lambertuskerk 
Bijdrage: vrijwillige bijdrage voor de koffie
Aanmelden:  Jane de Vries, 073-6564972 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   

 top

 

DICHT OP DE ACTUALITEIT

Onder de titel ‘Dicht op de actualiteit’ ontvangen we Bert de Vries (6 oktober j.l.), Hermen Wijffels en Jetty Eugster-van Bergeijk, drie sprekers die een omslag bepleiten in onze cultuur, in de economie en in de politiek.
Deze avonden kunnen ook los van elkaar worden bijgewoond.

 

Prof. Herman Wijffels: De Gulden Snede

(Dicht op de actualiteit 2)

Herman Wijffels, econoom, CDA-politicus, bestuurder van de Wereldbank en de SER, houdt zich intensief bezig met de grote vraag van deze tijd: de toekomst van de aarde. Welke wereld geven wij door aan de volgende generatie? Wijffels bepleit een cultuuromslag waarin ‘masculiene’, veroverende krachten, die dominant waren in het verleden, ruimte maken voor ‘feminiene’, conserverende en verzorgende krachten. Het evenwicht tussen die twee noemt hij ‘de gulden snede’.

Datum:  Afgelast
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree: € 7,50
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066 

top 

 

Jetty Eugster-van Bergeijk: Samenleving en Burgerschap

(Dicht op de actualiteit 3)

Jetty Eugster was wethouder in Den Bosch, later burgemeester van Schijndel en tot voor kort waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden. Ze komt naar Vught om te spreken over haar ervaringen als lokaal bestuurder en politicus in een tijd dat lokaal ook globaal is en dat schaalvergroting en de omloopsnelheid van de economie plaatselijke samenlevingen onder druk zetten. Is er nog iets te handhaven van een lokale en regionale gemeenschap? Is burgerschap nog iets van deze tijd? En hoe ga je om met de zuigkracht van het populisme? Wie deze welbespraakte en deskundige politica kent, weet dat ons een boeiende avond te wachten staat. 

Datum:  uitgesteld
Tijd: 20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk
Entree: € 7.50
Aanmelden:   Bettie de Leeuw: 073-6148283
of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. 

top 

ANDERS SAMENLEVEN

Op een aantal avonden in deze serie houden we onze wijze van samenleven tegen het licht. We maken bv. kennis met de Rooms-katholieke Focolare-beweging, die hier vlakbij, in Nieuwkuijk, woongroepen heeft, (deze avond is uitgesteld), maar ook met de Beweging van Barmhartigheid en de oecumenische Hernhuttergemeenschap

top  

 

Udo Doedens: Zinzendorf en de Broedergemeente

(Anders samenleven 3) 

In de eeuw van de Verlichting stichtte de Duitse graaf Nikolaus von Zinzendorf een christelijke oecumenische beweging die persoonlijke vroomheid paarde aan diaconale bewogenheid en missionair elan. Min of meer noodgedwongen nam de beweging de trekken aan van een kerkgenootschap: de Evangelische Broedergemeente of, naar de plaats van haar ontstaan, de Hernhutters. Wie was Von Zinzendorf en wat kunnen we in onze verlichte tijd van hem leren?

De excursie naar Zeist is afgelast. 
Informatie: ds. Udo Doedens: 073-7859066 

 top 

Père Cyrille uit Chevetogne

(Anders samenleving 4)

Voor de zesde maal houdt Père Cyrille Vael, een van de paters uit het Belgische klooster Chevetogne, een lezing in de Lambertuskerk. In zijn eerdere voordrachten besprak hij aspecten van de mystieke beschouwing van de werkelijkheid, zoals de opvatting van de wereld als een schepping en de menselijke vermogens van de herinnering en de aanschouwing. Het onderwerp van zijn zesde lezing is nog niet bekend, maar zal ongetwijfeld in de lijn liggen van de voorgaande vijf. In ieder geval staat ons een boeiende en inspirerende avond te wachten.

Datum:  uitgesteld; nieuwe datum volgt
Tijd:  20.00 uur 
Locatie: Lambertuskerk 
Entree: € 7,50
Aanmelden:  Aline Verbaas, 073-6140134  
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 top   

KERK EN WERELD

Ruud Hamel: Geologie en Archeologie

Als je nooit in Israël, Egypte, Oman of Jordanië bent geweest, is het verleidelijk om de bijbelse verhalen die daar spelen te houden voor literaire fictie. Maar als je, zoals geoloog Ruud Hamel, al vele malen in de bijbelse landen bent geweest, ontdek je dat de verhalen wel degelijk wortelen in de geschiedenis, de geografie en de natuur van dat gebied. Sterker nog: kennis van de geologie en de aardrijkskunde van het Midden-Oosten is van grote hulp bij het thuisbrengen van soms ronduit raadselachtige elementen in de bijbelse vertellingen.

In zijn lezing neemt Ruud Hamel zijn vertrekpunt in recent geologisch en archeologisch onderzoek. Dat onderzoek werpt, bij voorbeeld, licht op de vele aardbevingen die in de Bijbel voorkomen en op de verhalen over de legendarische slechte steden Sodom en Gomorra. Ook de berichten over succeskoning Salomo en zijn buitenlandse betrekkingen worden door geologie en archeologie van interessante kanttekeningen voorzien. Wist u, bijvoorbeeld, dat resten van het rijk van de ‘legendarische’ koningin van Sheba momenteel worden opgegraven in het Ethiopische Chavila?

Deze lezing is de eerste in de reeks ‘Kerk en wereld’.

 

John Martin (1852) De verwoesting van Sodom en Gomorra

 

Datum:  uitgesteld, nieuwe datum volgt
Tijd:  20.00 uur
Locatie:  Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:  via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 of Ds. Udo Doedens 073- 7859066

 

Dr. Wim Berkelaar: De kerken in de oorlog

(Kerk en wereld 2)

76 jaar na het einde van de oorlog kijkt historicus Wim Berkelaar terug op de houding van de Nederlandse kerken in de Tweede Wereldoorlog. We kennen een aantal namen uit die tijd: Kardinaal de Jong, ds. Jan Koopmans, Hebe Kohlbrugge, ds. Slomp (Frits de Zwerver) en zo voort. Zij verzetten zich tegen de Duitse bezetting en het nazisme, maar hoe was de houding van de Nederlandse kerken in het algemeen? Kunnen kerken en andere ideologische groeperingen hieruit lessen trekken? Wim Berkelaar is werkzaam aan de VU en bij het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme en treedt regelmatig op voor radio en televisie. Deze lezing wordt verzorgd i.s.m. Nationaal Monument Kamp Vught.

Datum:  uitgesteld, nieuwe datum volgt
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
ds. Udo Doedens: 073-7859066  

 top

 

Chris Beuker: Etty Hillesum en het communisme

(Kerk en wereld 3)

Dat Etty Hillesum joodse wortels had en belangstelling toonde voor christendom, en andere levensbeschouwelijke richtingen, is algemeen bekend. Het is aan Chris Beuker te danken, dat we nu weten, dat Etty Hillesum ook sympathiseerde met het communisme. In zijn onlangs gepubliceerde boek ”Etty Hillesum, verwevenheid met het communisme”, toont Chris een maatschappelijk geëngageerde en politiek bewuste Etty Hillesum.

Chris Beuker woont in Friesland, was jarenlang docent drama, verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen, en inmiddels gepensioneerd.

Op deze avond legt Chris uit hoe het engagement van Etty zich verhoudt tot haar mystieke kant. Hoe zij haar engagement verbindt met haar zoektocht in humaan en religieus opzicht.

Datum:   uitgesteld, nieuwe datum volgt
Tijd:  20.00 uur 
Locatie:  Lambertuskerk 
Entree:  € 7,50 
Aanmelden:  Aline Verbaas, 06-30648877, 073-6140134  

 top

 

KERK EN KUNST 

Bachs grote Passie
Een spiritueel-liturgische benadering van de Mattheus Passion

(Kerk en Kunst)

Al sinds enige jaren staat de Matthäus-Passion van Bach bovenaan de lijst van klassieke muzikale meesterwerken. Bachs muziek geeft troost en kracht aan mensen die het nodig hebben. Maar zij geeft ook veel te overwegen!

Hoe is het mogelijk dat de Matthäus-Passion van J. S. Bach (1685-1750) zoveel mensen diep blijft raken? De Matthäus-Passion kun je vanuit verschillende gezichtspunten beluisteren. Eén daarvan is de spiritualiteit. Daar gaat het niet om traditionele, dogmatische interpretaties van het lijdensverhaal maar om de ervaring van mensen die richting zoeken op hun levensweg.

Wij willen die spirituele ruimte van Bachs Matthäus-Passion binnengaan en ons laten raken door wat tekst en muziek ons te zeggen hebben, aan de hand van verschillende fragmenten.

Dr. Ad de Keyzer, gepensioneerd wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut, houdt zich al meer dan twintig jaar bezig met de muziek van Bach en schreef twee boeken over de spiritualiteit en mystieke perspectieven van Bachs Matthäus-Passion. Ontdek met hem hoe tekst en muziek samen niets aan actualiteit hebben ingeboet.

Datum:  afgelast
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Lambertuskerk Vught
Entree: € 7,50
Aanmelden:    Aline Verbaas: 06 30648877 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

top

 

Mathilde van den Bosch: Kruiswegstaties

(Kerk en kunst)

Webinar over Vughtse Kruiswegstaties

fragment uit het webinar Kruiswegstaties Vught

Gethsemané

Kunsthistorica Mathilde van den Bosch (Museum Catharijneconvent, Museum Het Schip) geeft een online-lezing over de bijzondere, maar helaas erg beschadigde kruiswegstaties in de buitenmuur van de Vughtse Lambertuskerk. Wat was er op deze staties te zien? Wat zijn kruiswegstaties eigenlijk en hoe verhoudt de reeks staties in Vught zich tot de reeksen die je meestal in Rooms-katholieke kerken ziet? Met behulp van vele afbeeldingen van kunstwerken uit binnen- en buitenland voert Van den Bosch ons langs een stukje kunstgeschiedenis en ook door het lijdensverhaal van Christus.

De lezing is gratis te bekijken op het YouTube kanaal van de Vughtse Lambertuskerk ‘Lambertus TV’: https://www.youtube.com/watch?v=tEsd5T0ty_k.

 

 

   
   


top

Ruud Bartlema: Chagall's Bijbelse Boodschap

(Kerk en kunst) 

Marc Chagall (1887-1985), geboren in Litouwen en later woonachtig in Frankrijk, schilderde zijn droomwereld, die vol was van gestalten uit het chassidische milieu waarin hij opgroeide. Op latere leeftijd verdiepte hij zich in de Bijbel, waarvan de schilderijen voor het Museum van de Bijbelse Boodschap te Nice de belangrijkste vruchten zijn. Ruud Bartlema (1944), voormalig predikant van de Lambertusgemeente, kunstschilder en leraar Joodse mystiek, is een groot kenner van het werk van Chagall. Hij bespreekt met name Chagalls visie op de Bijbel.

Datum:  uitgesteld; nieuwe datum volgt
Tijd:  20.00 uur
Locatie:   Lambertuskerk
Entree:  € 7,50
Aanmelden:  Gerbert Scherphof, 073-6569882
of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

top