Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding debat

 

LAMBERTUSPODIUM

 

De Lambertusstichting biedt een podium waar het gesprek over ‘een betere wereld’ op een creatieve en respectvolle wijze gevoerd wordt. Het vijfkoppige bestuur van de Lambertusstichting is samengesteld uit verschillende maatschappelijke geledingen: kunst, bestuur, communicatie, bedrijfsleven, zorg en kerk. De stichting is in politieke, maatschappelijke en levensbeschouwelijke zin onafhankelijk. De activiteiten die worden georganiseerd vallen alle onder de naam: Lambertuspodium. 

Het Lambertuspodium is een plek voor mensen van goede wil die vanuit allerlei achtergronden met elkaar in debat willen treden over de belangrijke thema’s van deze tijd. 

De Lambertuskerk, het oudste gebouw in Vught, biedt de inspirerende omgeving om te luisteren en te praten over een humane samenleving. Te kijken en gezien te worden. Te horen en gehoord te worden. Het Lambertuspodium maakt daarbij gebruik van alle middelen die een ruimte als deze te bieden heeft. Speels en serieus. Interviews, paneldiscussies, lezingen, concerten en exposities. Enerzijds een sfeervolle en stijlvolle ambiance die uitdaagt tot een goed gesprek en anderzijds ook de ruimte om met een glas in de hand plezierig samen te zijn.

In de regel vinden de activiteiten van het Lambertuspodium plaats op een vaste avond in de maand: de vierde vrijdag van de maand.

Onder Programma vindt u de geplande activiteiten.

Onder Contact stelt het bestuur zich aan u voor.

 

 

Actueel

Afscheid en vacature-tijd

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 

 

 

zaterdag 23 september, 12.00 uur
Lambertus talentenveiling en markt