Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE

Deze pagina:

  • Kerk in wijder verband
  • Lambertusstichting

Volgende pagina's

Dopen
Belijdenis doen
Trouwen in de kerk
Overlijden
Bezoek

 

DE KERK IN WIJDER VERBAND

De Protestantse Gemeente te Vught maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit kerkverband ontstond in 2004 na een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk. Op regionaal niveau valt de Protestantse Gemeente Vught onder de classis Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne.

Aan onze gemeente is verbonden aan:
- de predikant, die werkzaam is in de Penitentiaire Inrichtingen Vught Nieuw Vosseveld. Sinds kort is Mevr. Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis daar aangesteld als predikant. 

top

LAMBERTUSSTICHTING

De Stichting Lambertuskerk (kortweg Lambertusstichting) is het podium waar het gesprek over ‘een betere wereld’ op een creatieve en respectvolle gevoerd wordt. De Lambertuskerk biedt daartoe de inspirerende omgeving.

Lambertuspodium is een initiatief van de Lambertusstichting, een podium voor mensen van goede wil die vanuit allerlei achtergronden met elkaar in debat willen treden over de belangrijke thema’s van deze tijd.

top