Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE

Deze pagina:

  • Kerk in wijder verband
  • Lambertusstichting

Volgende pagina's

Dopen
Belijdenis doen
Trouwen in de kerk
Overlijden
Bezoek

 

DE KERK IN WIJDER VERBAND

De Protestantse Gemeente te Vught maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit kerkverband ontstond in 2004 na een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk. Op regionaal niveau valt de Protestantse Gemeente Vught onder de classis ’s-Hertogenbosch.

Aan onze gemeente is verbonden:
- de predikant, die werkzaam is in de Penitentiaire Inrichtingen Vught "Nieuw Vosseveld". Tot 1 maart 2019 was dat Ds. Anne van Voorst.
Op dit moment is de vacature nog niet opgevuld. 

top

LAMBERTUSSTICHTING

De Stichting Lambertuskerk (kortweg Lambertusstichting) is het podium waar het gesprek over ‘een betere wereld’ op een creatieve en respectvolle gevoerd wordt. De Lambertuskerk biedt daartoe de inspirerende omgeving.

Lambertuspodium is een initiatief van de Lambertusstichting, een podium voor mensen van goede wil die vanuit allerlei achtergronden met elkaar in debat willen treden over de belangrijke thema’s van deze tijd.

top

 
 

Actueel

Er zijn veel nieuwe foto's!

 

ma 2 sept., 19.30 uur
Kunst van de stilte

 


Kloostertocht Chevetogne