Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

INFORMATIE OVER DE GEMEENTE

Deze pagina:

  • Kerk in wijder verband
  • Lambertusstsichting

Volgende pagina's

Dopen
Belijdenis doen
Trouwen in de kerk
Overlijden
Bezoek

 

DE KERK IN WIJDER VERBAND

De Protestantse Gemeente te Vught maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Dit kerkverband ontstond in 2004 na een fusie van de Nederlands Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Lutherse Kerk. Op regionaal niveau valt de Protestantse Gemeente Vught onder de classis ’s-Hertogenbosch.

Aan onze gemeente is verbonden:
- Ds. Anne van Voorst, werkzaam in de Penitentiaire Inrichtingen Vught "Nieuw Vosseveld".

top

LAMBERTUSSTICHTING

De Stichting Lambertuskerk (kortweg Lambertusstichting) is het podium waar het gesprek over ‘een betere wereld’ op een creatieve en respectvolle gevoerd wordt. De Lambertuskerk biedt daartoe de inspirerende omgeving.

Lambertuspodium is een initiatief van de Lambertusstichting, een podium voor mensen van goede wil die vanuit allerlei achtergronden met elkaar in debat willen treden over de belangrijke thema’s van deze tijd.

top

 
 

Actueel

 di 19 febr.
Pelgrimspad

 

di 19 febr., 18.00 uur
Eten op dinsdag

 

do 21 febr., 19.30 uur
Joods Leerhuis

vr 22 febr, 10.00 uur
De Stamtafel