Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Afscheid ds. Jan de Vlieger

VERTREK UIT VUGHT
Na ruim dertien jaar heb ik bij het breed moderamen van de classis als predikant ontheffing van mijn werkzaamheden gevraagd. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en Lambertusgemeente. Ik zie met veel dankbaarheid terug op deze samenwerking. De Lambertusgemeenschap is een hechte, vriendelijke gemeenschap die naar elkaar omziet en de handen uit de mouwen steekt. Toen we hier vier jaar waren werd de Lambertuskerk gerestaureerd en verbouwd. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de vieringen van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Daarmee is er een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt.

Voor mij waren de wekelijkse vieringen steeds een hoogtepunt van de week; de erediensten. Ik weet dat ik velen op de proef heb gesteld met mijn lange preken en diensten; de korte maar krachtige toespraak heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar de vorm van de liturgie en de oude teksten uit de Heilige Schrift waren steeds een mogelijkheid om onze verwarring, vreugde en verdriet, onze veerkracht en opstanding in te verwoorden en te delen. Ik deed het met hartstocht en die wekelijkse oefening ga ik missen.
Na dertien jaar evenwel is de tijd gekomen om te gaan. We raken met de dag meer thuis in Vught, houden steeds meer van de gemeenschap en het dorp, en toch groeide het besef dat het voor ons en de gemeenschap goed is om een volgende stap te zetten. Geertruida en ik gaan leiding geven aan De Drukkerij, het centrum voor boeken, eten en drinken en culturele evenementen in Middelburg. Veel van wat ik leerde in de kerk zal me daarbij van pas komen.

In de kerkdienst van zondag 27 augustus nemen we afscheid. Ik hoop u in de komende maanden nog te ontmoeten.

Ds. Jan de Vlieger

 

Vught/Middelburg 31 augustus 2017

Lieve gemeenteleden en kerkenraad,

Bij dezen willen wij de kerkenraad, allen die aanwezig waren en allen die zich hebben ingezet voor ons afscheid van de Lambertuskerk op zondag 27 augustus hartelijk danken.
Het was een overweldigende dag, met zoveel hartelijkheid, dankbaarheid, schoonheid en vrolijkheid. Het werd daarmee ook nog eens de ultieme zondag: samen gezellig op een grasveld, tentje, muziek, witte wijn in het glas, hapjes, cadeaus, goede woorden, hartelijke begroetingen en ontmoetingen: het kon niet op. De hemel was ons in vele opzichten genadevol, zelfs met heerlijke zon. Bij mijn aankomst ’s ochtends was het al feest: een verwachtingsvolle tuin, mooi geschikte bloemen, hartelijke ontvangst. Alles liep vanzelf… en ik weet uit ervaring, als je díe indruk hebt is er van tevoren veel nagedacht en geregeld. Kopjes koffie en sandwiches werden ons ter hand gesteld, ontvangen cadeautjes, behulpzaam weer uit handen genomen. De cadeaus waren ook zo treffend uitgezocht. De grootse koffiemachine staat al op volle toeren te draaien. We dronken in ons huis nog nooit zulke lekkere koffie! HET boek met de vele herinneringen en wensen ligt hier open op tafel: het ontroert ons.

De terugblik op de dertien jaren samenwerken, het afscheid werd ondanks ook weemoedigheid een prachtige dag. We zijn dankbaar voor alles wat we ontvingen. We zijn op een roze wolk getild – en die omgeeft ons nog steeds. Het helpt ons vreemd genoeg ook om elkaar nu los te laten en weer opnieuw te gaan beginnen. Opnieuw beginnen gaat meestal niet vanzelf, weten we uit ervaring. Er zal een beroep worden gedaan op jullie en onze creativiteit, op ons uithoudingsvermogen, de tijd nemen om af te sluiten, de openheid om het nieuwe te begroeten en te zoeken – en misschien het meest van al: het vertrouwen toe te laten dat we door goede krachten zijn omgeven.

Morgen stappen we in vertrouwen de toekomst binnen. Met terugwerkende kracht en vooruitwerkende hoop wensen we jullie alle goeds en de nabijheid van de ENE.

Geertruida Hettema, Jan de Vlieger

Foto's afscheid

Actueel

do 13 dec., 19.30 uur
Joods Leerhuis

 

do 13 dec., 19.45 uur
Oosters Christelijk Leerhuis

 

vr 14 dec., 19.30 uur
Taizé vesper