Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Afscheid en vacaturetijd

 

♦ Aankondiging vertrek Ds. Jan de Vlieger

♦ Berichten van Ds Jan de Vlieger

Gemeente vergadering 9 juli 2017 en verslag daarvan

♦ Afscheidsdienst 27 augustus 2017

♦ Gemeente vergadering 17 september 2017

 

 

Aankondiging vertrek Ds Jan de Vlieger door de kerkenraad

 

Uit Kerkespoor juni 2017:

Ds. Jan de Vlieger, onze huidige predikant, heeft eind mei week de kerkenraad geïnformeerd dat hij afscheid gaat nemen als dominee van de Lambertuskerk. Na dertien jaar aan onze gemeente verbonden te zijn geweest, gaat hij over drie maanden een nieuwe functie elders vervullen. Per 1 september zal hij, samen met zijn echtgenote Geertruida, leiding gaan geven aan De Drukkerij; een bedrijf voor boeken, eten en drinken, en culturele evenementen in Middelburg. De medewerkers van De Drukkerij zijn op 15 mei over deze verandering geïnformeerd.

We hebben met Jan afgesproken om afscheid van hem te nemen in de eredienst op zondagochtend 27 augustus. De kerkenraad, en wij denken met ons velen in de gemeente, betreurt het aanstaande vertrek van de familie de Vlieger uit Vught en kijkt met grote dankbaarheid op deze dertien jaar terug. We zullen hier later uitgebreid bij stilstaan.

Wij staan nu voor de uitdaging hoe wij verder gaan. Onze gemeente krijgt na 1 september een vacature voor een predikant. De kerkenraad zal in die vacatureperiode zorg dragen voor een aangepaste voortgang van het pastoraat, de erediensten en andere activiteiten. Over de wijze waarop houden we u op de hoogte. Ook zal de kerkenraad een procedure gaan starten voor de invulling van de ontstane vacature. Daarbij zal ze, in overleg met de gemeente, classis en het landelijk bureau onder meer een profielschets opstellen en een beroepingscommissie instellen.

Als gemeente gaan we een uitdagende tijd tegemoet. De kerkenraad vraagt u om steun en zal u geregeld informeren over de voortgang.

Gerbert Scherphof, voorzitter.

 

  top

 

Berichten van Ds Jan de Vlieger

Uit Kerkespoor juni 2017:

VERTREK UIT VUGHT

Na ruim dertien jaar heb ik bij het breed moderamen van de classis als predikant ontheffing van mijn werkzaamheden gevraagd. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en Lambertusgemeente. Ik zie met veel dankbaarheid terug op deze samenwerking. De Lambertusgemeenschap is een hechte, vriendelijke gemeenschap die naar elkaar omziet en de handen uit de mouwen steekt. Toen we hier vier jaar waren werd de Lambertuskerk gerestaureerd en verbouwd. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de vieringen van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Daarmee is er een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt.
Voor mij waren de wekelijkse vieringen steeds een hoogtepunt van de week; de erediensten. Ik weet dat ik velen op de proef heb gesteld met mijn lange preken en diensten; de korte maar krachtige toespraak heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar de vorm van de liturgie en de oude teksten uit de Heilige Schrift waren steeds een mogelijkheid om onze verwarring, vreugde en verdriet, onze veerkracht en opstanding in te verwoorden en te delen. Ik deed het met hartstocht en die wekelijkse oefening ga ik missen.
Na dertien jaar evenwel is de tijd gekomen om te gaan. We raken met de dag meer thuis in Vught, houden steeds meer van de gemeenschap en het dorp, en toch groeide het besef dat het voor ons en de gemeenschap goed is om een volgende stap te zetten. Geertruida en ik gaan leiding geven aan De Drukkerij, het centrum voor boeken, eten en drinken en culturele evenementen in Middelburg. Veel van wat ik leerde in de kerk zal me daarbij van pas komen.
In de kerkdienst van zondag 27 augustus nemen we afscheid. Ik hoop u in de komende maanden nog te ontmoeten.

Ds. Jan de Vlieger

  top

Uit Kerkespoor juli/augustus 2017:

VERTREK UIT VUGHT

Door ons naderende afscheid bevinden we ons in een rare tijd. We hebben tegen elkaar gezegd afscheid te gaan nemen. Ja, ja, ik weet het: ik heb het gezegd. Maar de kerkenraad heeft mijn vertrek geaccepteerd – en daarin u ook zullen we maar zeggen. Afronden van een periode, hoe werkt dat – en je weemoedigheid niet te veel op de loop laten. Veel bekijk je opeens wat scherper vanuit wat we samen deden en deelden. En tegelijkertijd ga je bedenken en regelen wat er straks te doen staat: nieuwe verantwoordelijkheden en personen. Nieuwe dynamiek.
Theologisch gesproken bevinden we ons nu in wat genoemd wordt: tussentijd.’ Tussen de tijden’ is een gevleugeld begrip in de theologie. Eigenlijk is elke tijd tussentijd, alleen soms dringt zich dat besef sterker op dan anders. Alle tijd wordt gemaakt door herinneren en belofte. We herinneren ons wat we deden, we maken plannen voor wat we willen en ons te doen staat. Dat stempelt ons heden. We doen eigenlijk niet anders, maar nu bewuster.
Zo is de kerkenraad bezig na te denken over de komende periode van een vacature voor het predikantschap. In juli zal daarover een gemeentevergadering zijn. Let u even op de datum elders in deze Kerkespoor. Op zondag 27 augustus nemen we in de kerkdienst officieel afscheid van elkaar. Maar dat is nog toekomst. Niet alles tegelijk doen zei Einstein al.

Ds. Jan de Vlieger

  top

 

Gemeente vergadering - tijdelijke predikant -

Op zondag 9 juli jl. is er een gemeentevergadering gehouden over de invulling van het beroepingswerk.
In deze vergadering is gesproken over de opdracht een tijdelijke voorganger te benoemen en is het verdere verloop voor deze aanstelling besproken.

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

In de kerkenraadsvergadering van 5 juli is over de vacature tijd gesproken. De kerkenraad heeft er voor gekozen om in de vacante periode een (parttime) tijdelijke predikant aan te stellen met bijzondere aanstelling, om een beperkt aantal taken in uitvoering en in ontwikkeling te houden. Een beroepingsperiode kan lang duren. De kerkenraad hecht er aan dat een deel van de kerkdiensten door een vaste voorganger geleid worden. Daarnaast vraagt het doordeweekse programma aandacht. Ook daar is tijdelijke inzet op nodig. Een tijdelijke voorganger geeft rust en ruimte om het beroepingswerk goed uit te voeren. Het moderamen is in gesprek met het landelijk bureau van onze kerk om geschikte mensen te vinden. Daarnaast zijn er ook al contacten in het bestaande netwerk.

 

  top

 

Afscheidsdienst 

Ds. Jan de Vlieger en Geertruida Hettema zullen in de zondag-ochtenddienst van 27 augustus a.s. afscheid nemen van onze Lambertusgemeente. De dienst begint om 10.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Voor de kleintjes is er oppas geregeld tijdens deze dienst.
Het afscheid gaat dóór na de kerkdienst! We zullen met een hapje en drankje, een muzikaal intermezzo, een cadeau en natuurlijk met een aantal toespraken op feestelijke wijze terugblikken op de periode van de familie De Vlieger in Vught. We kijken in dankbaarheid terug op al het goede dat zij ons geboden hebben. Ook hierbij bent u natuurlijk van harte uitgenodigd.
Indien u vragen hebt over dit afscheid kunt u die stellen aan Ella Scherpenisse (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-26926788)


AFSCHEIDSCADEAU

De Protestantse Gemeente Vught wil Jan en Geertruida een mooi, blijvend cadeau aanbieden. Wanneer u daaraan wilt bijdragen, bent u van harte uitgenodigd om een bescheiden gift te storten op bankrekeningnummer NL 75 RABO 01754 17288 t.n.v. Protestantse Gemeente Vught, onder vermelding van “Afscheidscadeau”. Graag uiterlijk 1 augustus a.s.

  top

 

Gemeente vergadering - nieuwe predikant

Op zondag 17 september aansluitend aan de kerkdienst is er een gemeentevergadering over de beroepingsprocedure voor een vaste predikant. De kerkenraad wil graag van u weten aan welke aspecten aandacht geschonken moet worden bij het opstellen van een profiel voor een vaste nieuwe predikant en welke aandachtspunten u als gemeente mee wilt geven voor de beroepingsprocedure.

 

  top

Actueel

Afscheid en vacature-tijd

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 

 

 

zaterdag 23 september, 12.00 uur
Lambertus talentenveiling en markt