Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

Vacaturetijd

♦ Verslag gemeenteveragdering op 17 september 2017

Gemeente vergadering 9 juli 2017 en verslag daarvan 

 

Afscheid ds. Jan de Vlieger

♦ Dankwoord Jan en Geertruida

♦ Aankondiging vertrek Ds. Jan de Vlieger

♦ Berichten van Ds Jan de Vlieger

♦ Afscheidsdienst 27 augustus 2017

♦ Foto's van het afscheid

 

 

 


Verslag gemeentevergadering op 17 september 2017

In de kerkenraadsvergadering in september is uitgebreid gesproken over de vacature predikantsplaats in onze gemeente. Op zondag 17 september jl. werd na de kerkdienst een gemeentevergadering over dit onderwerp gehouden. Deze vergadering werd bijgewoond door ongeveer 35 gemeenteleden en geleid door Hanneke Deinum, voorzitter kerkenraad. Gesproken is over de invulling van de vacature voor tijdelijke predikant, de procedure voor het beroepen van een nieuwe predikant en de profielschets voor de nieuwe predikant.

Voor de vacature voor een tijdelijke predikant is in de zomerperiode gesproken met drie kandidaten. Ze maakten allen een enthousiaste en gedreven indruk en waren bereid naar Vught te reizen, of wonen al in de buurt. Het moderamen geeft de voorkeur aan één van de kandidaten. Betrokkene zal naar verwachting eind dit jaar proponent zijn. Proponenten hebben de vereiste academische theologische studie met succes afgesloten, het colloquium afgelegd en zijn beroepbaar. De intentie is uitgesproken om met betrokkene een contract af te sluiten voor een eenjarig dienstverband. Echter gezien het traject wat betrokkene moet afleggen naar de proponentstatus toe, is het onverstandig om uit te gaan van een mogelijke ingangsdatum voor 1 januari 2018. We willen de discussie over een mogelijk contract voortzetten, zodat we meteen kunnen tekenen wanneer betrokkene proponent is. Zodra hier meer nieuws over is, laten we dit weten. Houdt u hiervoor ook onze website in de gaten. Onder het kopje ‘Actueel’ staat een item ‘afscheid en vacature-tijd’, waaronder steeds het laatste nieuws wordt opgenomen.

Voor het zoeken naar een nieuwe vaste predikant zal een beroepingscommissie worden gevormd. Deze zal te werk gaan volgens de richtlijnen in de Gids voor beroepingswerk (zie www.pkn.nl, zoekterm: beroepingswerk). De kerkenraad heeft Jane de Vries gevraagd om voorzitter van de beroepingscommissie te worden; zij heeft ja gezegd. De totale beroepingscommissie zal uit 7 leden bestaan. Het is belangrijk dat de commissie een goede afspiegeling vormt van de gemeente. Eventuele belangstellenden kunnen zich melden bij Hanneke Deinum. De kerkenraad of de voorzitter van de beroepingscommissie kunnen ook zelf mensen benaderen, waarbij steeds gelet wordt op een goede, evenwichtige, samenstelling.

De kerkenraad is ook bezig met het opstellen van een profielschets voor de nieuwe predikant. Daarnaast wordt een profielschets van de kerkelijke en de burgerlijke gemeente opgesteld. De komende weken gaan we hiermee aan de slag. De inbreng van gemeenteleden is hierbij belangrijk. Tijdens de gemeentevergadering werden briefjes uitgedeeld waarop mensen suggesties voor de profielschets kunnen noteren. Vraag: Welke elementen moeten volgens u opgenomen worden in de profielschets voor de predikant? De briefjes mochten direct ingevuld worden of binnen een week worden ingeleverd bij Hanneke (Loonsebaan 51 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. o.v.v. profielschets).

Als de samenstelling van de beroepingscommissie bekend is, er een profielschets ligt en de beroepingscommissie een plan van aanpak heeft, zal een volgende gemeentevergadering worden belegd. De datum zal t.z.t. bekend worden gemaakt. 

   top

 


Gemeente vergadering - tijdelijke predikant

Op zondag 9 juli jl. is er een gemeentevergadering gehouden over de invulling van het beroepingswerk.
In deze vergadering is gesproken over de opdracht een tijdelijke voorganger te benoemen en is het verdere verloop voor deze aanstelling besproken.

Een verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.

In de kerkenraadsvergadering van 5 juli is over de vacature tijd gesproken. De kerkenraad heeft er voor gekozen om in de vacante periode een (parttime) tijdelijke predikant aan te stellen met bijzondere aanstelling, om een beperkt aantal taken in uitvoering en in ontwikkeling te houden. Een beroepingsperiode kan lang duren. De kerkenraad hecht er aan dat een deel van de kerkdiensten door een vaste voorganger geleid worden. Daarnaast vraagt het doordeweekse programma aandacht. Ook daar is tijdelijke inzet op nodig. Een tijdelijke voorganger geeft rust en ruimte om het beroepingswerk goed uit te voeren. Het moderamen is in gesprek met het landelijk bureau van onze kerk om geschikte mensen te vinden. Daarnaast zijn er ook al contacten in het bestaande netwerk.

  top

 


Dankwoord Jan en Geertruida

De kerkenraad ontving een bedankbrief van Ds Jan de Vlieger en Geertruida Hettema, bestemd voor alle gemeenteleden:

Vught/Middelburg 31 augustus 2017

Lieve gemeenteleden en kerkenraad,

Bij dezen willen wij de kerkenraad allen die aanwezig waren en allen die zich hebben ingezet voor ons afscheid van de Lambertuskerk op zondag 27 augustus hartelijk danken.
Het was een overweldigende dag, met zoveel hartelijkheid, dankbaarheid, schoonheid en vrolijkheid. Het werd daarmee ook nog eens de ultieme zondag: samen gezellig op een grasveld, tentje, muziek, witte wijn in het glas, hapjes, cadeaus, goede woorden, hartelijke begroetingen en ontmoetingen: het kon niet op. De hemel was ons in vele opzichten genadevol, zelfs met heerlijke zon. Bij mijn aankomst ’s ochtends was het al feest: een verwachtingsvolle tuin, mooi geschikte bloemen, hartelijke ontvangst. Alles liep vanzelf… en ik weet uit ervaring, als je díe indruk hebt is er van te voren veel nagedacht en geregeld. Kopjes koffie en sandwiches werden ons ter hand gesteld, ontvangen cadeautjes, behulpzaam weer uit handen genomen. De cadeaus waren ook zo treffend uitgezocht. De grootse koffiemachine staat al op volle toeren te draaien. We dronken in ons huis nog nooit zulke lekkere koffie! HET boek met de vele herinneringen en wensen ligt hier open op tafel: het ontroert ons.
De terugblik op de dertien jaren samenwerken, het afscheid werd ondanks ook weemoedigheid een prachtige dag. We zijn dankbaar voor alles wat we ontvingen. We zijn op een roze wolk getild – en die omgeeft ons nog steeds. Het helpt ons vreemd genoeg ook om elkaar nu los te laten en weer opnieuw te gaan beginnen. Opnieuw beginnen gaat meestal niet vanzelf, weten we uit ervaring. Er zal een beroep worden gedaan op jullie en onze creativiteit, op ons uithoudingsvermogen, de tijd nemen om af te sluiten, de openheid om het nieuwe te begroeten en te zoeken – en misschien het meest van al: het vertrouwen toe te laten dat we door goede krachten zijn omgeven.
Morgen stappen we in vertrouwen de toekomst binnen. Met terugwerkende kracht en vooruitwerkende hoop wensen we jullie alle goeds en de nabijheid van de ENE.

Geertruida Hettema, Jan de Vlieger

    top

 


Afscheidsdienst 

Ds. Jan de Vlieger en Geertruida Hettema hebben in de dienst op zondag 27 augustus 2017 afscheid genomen van onze Lambertusgemeente. 
Na een mooie dienst met inbreng van musici, solisten en de Lambertuscantorij ging het afscheidsfeest verder in een zonovergoten kerktuin.
Met een hapje en drankje, een muzikaal intermezzo, veel cadeaus, een lied door alle gemeenteleden en natuurlijk met een aantal toespraken werd op feestelijke wijze teruggekeken op de periode van de familie De Vlieger in Vught. We kijken in dankbaarheid terug op al het goede dat zij ons geboden hebben.

Voor foto's van dit mooie afscheid, klikt hier.
  

   top

 


Aankondiging vertrek Ds Jan de Vlieger door de kerkenraad

Uit Kerkespoor juni 2017:

Ds. Jan de Vlieger, onze huidige predikant, heeft eind mei week de kerkenraad geïnformeerd dat hij afscheid gaat nemen als dominee van de Lambertuskerk. Na dertien jaar aan onze gemeente verbonden te zijn geweest, gaat hij over drie maanden een nieuwe functie elders vervullen. Per 1 september zal hij, samen met zijn echtgenote Geertruida, leiding gaan geven aan De Drukkerij; een bedrijf voor boeken, eten en drinken, en culturele evenementen in Middelburg. De medewerkers van De Drukkerij zijn op 15 mei over deze verandering geïnformeerd.

We hebben met Jan afgesproken om afscheid van hem te nemen in de eredienst op zondagochtend 27 augustus. De kerkenraad, en wij denken met ons velen in de gemeente, betreurt het aanstaande vertrek van de familie de Vlieger uit Vught en kijkt met grote dankbaarheid op deze dertien jaar terug. We zullen hier later uitgebreid bij stilstaan.

Wij staan nu voor de uitdaging hoe wij verder gaan. Onze gemeente krijgt na 1 september een vacature voor een predikant. De kerkenraad zal in die vacatureperiode zorg dragen voor een aangepaste voortgang van het pastoraat, de erediensten en andere activiteiten. Over de wijze waarop houden we u op de hoogte. Ook zal de kerkenraad een procedure gaan starten voor de invulling van de ontstane vacature. Daarbij zal ze, in overleg met de gemeente, classis en het landelijk bureau onder meer een profielschets opstellen en een beroepingscommissie instellen.

Als gemeente gaan we een uitdagende tijd tegemoet. De kerkenraad vraagt u om steun en zal u geregeld informeren over de voortgang.

Gerbert Scherphof, voorzitter.

 

  top

 


Berichten van Ds Jan de Vlieger

Uit Kerkespoor juni 2017:

VERTREK UIT VUGHT

Na ruim dertien jaar heb ik bij het breed moderamen van de classis als predikant ontheffing van mijn werkzaamheden gevraagd. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en Lambertusgemeente. Ik zie met veel dankbaarheid terug op deze samenwerking. De Lambertusgemeenschap is een hechte, vriendelijke gemeenschap die naar elkaar omziet en de handen uit de mouwen steekt. Toen we hier vier jaar waren werd de Lambertuskerk gerestaureerd en verbouwd. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de vieringen van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Daarmee is er een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt.
Voor mij waren de wekelijkse vieringen steeds een hoogtepunt van de week; de erediensten. Ik weet dat ik velen op de proef heb gesteld met mijn lange preken en diensten; de korte maar krachtige toespraak heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar de vorm van de liturgie en de oude teksten uit de Heilige Schrift waren steeds een mogelijkheid om onze verwarring, vreugde en verdriet, onze veerkracht en opstanding in te verwoorden en te delen. Ik deed het met hartstocht en die wekelijkse oefening ga ik missen.
Na dertien jaar evenwel is de tijd gekomen om te gaan. We raken met de dag meer thuis in Vught, houden steeds meer van de gemeenschap en het dorp, en toch groeide het besef dat het voor ons en de gemeenschap goed is om een volgende stap te zetten. Geertruida en ik gaan leiding geven aan De Drukkerij, het centrum voor boeken, eten en drinken en culturele evenementen in Middelburg. Veel van wat ik leerde in de kerk zal me daarbij van pas komen.
In de kerkdienst van zondag 27 augustus nemen we afscheid. Ik hoop u in de komende maanden nog te ontmoeten.

Ds. Jan de Vlieger

  top

 

 

 

Actueel

De wekelijkse nieuwsbrief 
van de PKN


Deze week:zo 10 dec., 15.00 uur
Chanoeka viering

d
i 12 dec., 20.00 uur
God, de Bijbel, de kerk en wij

do 14 dec., 19.30 uur
Vughts Leerhuis

do 14 dec., 19.45 uur
Oosters Christelijk Leerhuis

vr 15 dec., 10.00 uur
De Stamtafel

vr 15 dec., 18.00 uur
Lambertuspodium
Eten en Kerstfilm