Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding locatie

TARIEVEN

 

Voor het gebruik van de kerk, hanteren wij drie soorten tarieven (vrijgesteld van BTW):

 

1. Verhuur

huur kerkzaal € 500,00 per dagdeel
huur keuken (bij catering) € 150,00 per dagdeel
huur keuken zonder apparatuur €   75,00 per dagdeel
huur overige zalen €   30,00 per dagdeel
huur gehele gebouw €1250,00 per dagdeel
extra uren 20% van het dagdeeltarief per uur
op- en afbouwtijd 50% van het dagdeeltarief
huur orgel €   90,00 per bijeenkomst
huur vleugel €   50,00 per bijeenkomst
gebruik beamer €   35,00 per bijeenkomst
gebruik podium €   35,00 per bijeenkomst
gebruik krachtstroom €     0,35 per kWh
eindschoonmaak/begeleiding €   30,00 per persoon per uur

 

Dagdelen:

Ochtend : 08.00 - 13.00 uur 
Middag : 13.00 - 18.00 uur
Avond : 18.00 - 23.00 uur

 

Bij de huur van de kerkzaal zijn inbegrepen:

• geluidversterkinstallatie met microfoon voor spraak
• CD-speler via geluidsinstallatie
• ringleiding
• katheder
• 120 stoelen
• garderobe voor 120 jassen/mantels
• verwarming en verlichting
• dames-, heren- en invalidentoilet
• parkeergelegenheid, voorzover beschikbaar

Mocht u de kerk voor meerdere dagen willen huren, dan kunnen wij, in overleg met de beheerder, een ander tarief berekenen.

 

2. Bijeenkomsten van culturele, sociale en maatschappelijke aard

Deze bijeenkomsten dienen een plaatselijke of regionale binding te hebben. Het is aan de beheercommissie ter beoordeling of uw bijeenkomst in deze categorie valt. Mocht dit zo zijn, dan wordt een korting van 50% op de geldende zaalhuurtarieven verleend. Overige voorwaarden, perioden en kosten blijven hetzelfde.

 

3. Huwelijken, uitvaarten en andere kerkelijke plechtigheden

Voor dit soort bijeenkomsten berekenen wij leden van de Protestantse Gemeente te Vught een bedrag van €300,00 per bijeenkomst. Niet-gemeenteleden betalen €500,00 per bijeenkomst. Hierbij zijn het gebruik van het Zuidkoor (Consistorie t.b.v. ontvangst familie) en het orgel inbegrepen.
Huur kerkzaal alleen voor burgerlijke huwelijksvoltrekking €250,00 per bijeenkomst.
Overige voorwaarden, perioden en kosten blijven gelijk aan de gewone verhuur.