Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN AUGUSTUS 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 19 aug 10.00 uur Ds. P. van der Waal ('s Hertogenbosch)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 26 aug 10.00 uur Ds. H. Tacken (Rosmalen)
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
    

 


Kindernevendienst

In de zomervakantie (8 juli tot en met 19 augustus) is er geen
kindernevendienst. In de vakantieperiode zullen er achter in de kerk wel
kleurpotloden, kleurplaten en/ of tekenpapier aanwezig zijn, zodat jullie in
de nevenruimte kunnen kleuren en tekenen.
Wij wensen jullie, je ouders en grootouders een fijne zomer toe. We hopen
jullie weer allemaal op zondag 26 augustus terug te zien!
Groetjes van Anna Paulien, Hanneke, Susanne en Ruth 

BIJ DE DIENSTEN

De zomerperiode is een periode van komen en gaan. Mensen gaan op
vakantie of zijn al net geweest. Verder ontvangen we nog wel eens wat
vakantiegasten in ons eigen midden. Daarnaast is het een periode waarin
we veel gastvoorgangers mogen ontvangen. Het roept de vraag op wat het
betekent om gast te zijn? En wat maakt dat wij gastvrij zijn voor de ander?
De zomerperiode zou zomaar eens een mooie gelegenheid kunnen zijn om
dat te ontdekken.
De komende maanden mogen we twee nieuwe voorgangers verwelkomen.
Ds. Paul van der Waal is legerpredikant en stond daarvoor in de
protestantse gemeente ’s-Hertogenbosch. We mogen hem op 8 juli en 19
augustus verwelkomen. Op 26 augustus mogen we ds. H. Tacken in ons
midden begroeten. Hij is verbonden aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’sHertogenbosch.

Als gastvoorganger spreek ik uit eigen ervaring dat het fijn is om ook in
deze rustige periode enthousiaste kerkgangers te mogen ontmoeten. Het
gaat niet alleen om de aantallen, maar ook om de aandacht. Ik heb er alle
vertrouwen in dat zij dat mogen vinden in de Lambertuskerk. Ik wens
iedereen een heel goede zomer toe. We zien elkaar in september opnieuw.
Dan nemen we afscheid van elkaar en ligt er voor ons allemaal een nieuwe toekomst in het verschiet.

Dirk-Jan Bierenbroodspot
 

Vertrek Dirk-Jan Bierenbroodspot  


In de kerkdienst van 13 mei heb ik de gemeente een belangrijke mededeling gedaan. Ik heb in deze dienst kenbaar gemaakt dat ik een beroep mocht ontvangen van de Samen op Weg gemeente BerlicumRosmalen en dat ik dat beroep ook heb aanvaard. Dat betekent dat ik de Lambertuskerk binnenkort ga verlaten. Op dit moment staat de dienst van bevestiging en intrede gepland op 2 september en dat betekent dat de overeenkomst tussen de Lambertuskerk en mij vanaf dat moment wordt ontbonden.   Tot het moment van bevestiging en intrede blijf ik werken in en om de Lambertuskerk. Als het aan mij en de kerkenraad ligt, doen we dat met vreugde en zetten we de goede samenwerking voort. De afgelopen maanden heb ik mijn werk met veel plezier gedaan en zal dat dus voorlopig ook blijven doen. Het is dan ook fijn om te weten dat de kerkenraad mij van harte feliciteert met het beroep.   Het feit dat ik elders een beroep aanneem en mijn werkzaamheden hier afrond, ligt volledig in lijn van de overeenkomst die de kerkenraad en ik hebben gesloten. Mijn periode hier was bedoeld als een overbruggingsperiode. Dat geldt voor beide partijen. Voor de kerkenraad was de inzet om in deze periode ruimte te geven aan de beroepingscommissie. Voor mij was de inzet een periode van bezinning op mijn toekomst als predikant.   Ik wens u als gemeente het allerbeste toe en de nabijheid van de Eeuwige door wie wij ons verbonden mogen weten. De beroepingscommissie en de kerkenraad bid ik wijsheid en inzicht toe bij het zoeken en vinden van een nieuwe predikant. Dit zal ongetwijfeld gaan lukken. Met hem of haar zal de gemeente een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Dirk-Jan Bierenbroodspot

 In de dienst van zondag 23 september 2018 zal de gemeente afscheid nemen van Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot.

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

12 augustus:
School voor dove en verstandelijk gehandicapte kinderen in Kameroen.In Kameroen worden gehandicapte kinderen vaak uit schaamte thuis gehouden. Ze krijgen daardoor geen onderwijs. De school Fedeme biedt dove kinderen en kinderen met een verstandelijke handicap onderwijs en gedragstherapie. Op de school in de stad Douala, in Zuid-Kameroen, leren kinderen naar vermogen eenvoudige praktische vaardigheden aan, zoals knutsel- en handarbeid en sociale vaardigheden. Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien, houtbewerking of teenslippers maken. De bovenverdieping is ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme adviseert ook ouders en verzorgers hoe ze het beste met hun kinderen kunnen omgaan.

 

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Vertrek Ds Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

Er zijn deze week geen
activiteiten in de Lambertuskerk