Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN JANUARI/FEBRUARI 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

  

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 21 jan 10.00 uur Ds. D. J. Bierenbroodspot
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel: Migrantenkerken & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 28 jan 10.30 uur Dienst in de kapel van Reinier van Arkel; zorgpark Voorburg
Pastor Frans Meurkens en Drs. Mevr. E. Scherpenisse
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
zo 4 febr 10.00 uur Ds. D. J. Bierenbroodspot
en Ds. van Helden
Doopdienst
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel: visserijslaven in Ghana
& plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 11 febr 10.00 uur Mevr. Drs. J. Mutsaerts
Muziek: Cor Bezemer (piano)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst, basiscatechese,
jeugdkapel
zo 18 febr 10.00 uur Ds. K. Vos (Ossendrecht)
Viering Heilig Avondmaal
Collectes: diaconaal doel: Syrië
& plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 25 febr 10.00 uur Pastor W. Gilsing (Schijndel)
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: Schuldhulpmaatjes
& plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
     

 

 

BIJ DE DIENSTEN

Op 28 januari is er weer een gezamenlijke dienst in de kapel van Reinier van Arkel. De geestelijk verzorgers daar hebben laten weten zeer te hechten aan deze traditie van samen vieren, als kerk en instelling, als rooms-katholiek en protestant. De dienst begint om 10.30 uur.


Op 4 februari vieren we de doop van Sebastiaan Bierens. De ouders van Sebastiaan wonen in Doorn maar vader Matthias heeft zijn jeugd doorgebracht in Vught en heeft warme herinneringen aan de Lambertusgemeente. Op dit moment zijn zij nog “kerkloos” en willen daarom Sebastiaan graag in de Lambertuskerk laten dopen. Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot is nog proponent. De sacramenten bedienen mag een predikant die bevestigd is in een eigen gemeente. De doopdienst op 4 februari zal hij daarom samen met ds. Van Helden uit Den Bosch leiden.

Op 18 februari hopen we met ds. Klaas Vos het heilig Avondmaal te vieren.

    top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. In augustus jl. heeft Gonda de Haan, die dit project persoonlijk goed kent, hierover in en na de dienst een interessant
verhaal verteld. Op 14 januari 2018 is de collecte ook bestemd voor dit aansprekende doel. 

 

21 januari: Samen kerk in Nederland
In bijna ieder dorp of stad in Nederland wonen mensen die afkomstig zijn uit een ander land. Hun aantal groeit nog steeds. Veel van hen zijn gevlucht voor oorlog, geweld of armoede. Ze vinden geregeld een warm welkom in een Nederlandse kerkelijke gemeente. Anderen voelen zich meer thuis in een migrantenkerk. Nederland telt ruim 1200 internationale kerken en migrantenkerken. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit alle hoeken van de wereld.
De vereniging SKIN (Samen Kerk In Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met bijvoorbeeld een toerustingscursus voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenklerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het lichaam van Christus zowel landelijk als lokaal meer gestalte krijgt.


 

4 februari: visserijslaven in Ghana naar huis
James Kofi Annan moest als kind in de visserij werken en kon niet naar school. Na zijn bevrijding kwam hij gelukkig goed terecht. In 2007 begon hij een opvang voor kinderen die net als hijzelf destijds als kindslaaf in de visserij moeten werken op het gigantische stuwmeer Lake Volta. Met zijn organisatie Challenging Heights wil hij deze meest schadelijke vorm van kinderarbeid laten stoppen. En kinderen die hier slachtoffer van zijn een nieuwe toekomst bieden met familie en onderwijs. Kerk in Aktie ondersteunt via deze collecte deze organisatie.

 

 18 februari: Met je kinderen op de vlucht
Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed. Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. IOCC (International Orthodox Christian Charities), een partner-organisatie van Kerk in Aktie, ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

 

 

25 februari: Schuldhulpmaatjes
De schuldenproblematiek in Nederland groeit; steeds meer mensen hebben tijdelijk of blijvend schulden. Daarmee ligt ook armoede op de loer of is al een feit. Het politieke klimaat werkt niet mee om dit tij de keren. De inzet van vrijwilligers is nodig en inmiddels ook erkend door een effectieve lobby van Kerk in Actie bij Tweede Kamerleden.
Kerk in Actie nam het initiatief tot samenwerking met andere kerken en christelijke organisaties om het project SchuldHulpMaatjes van de grond te tillen. Binnen dit project worden ‘maatjes’ opgeleid om mensen in (beginnende) schulden te begeleiden en te coachen. Het is een vernieuwend spoor van diaconie die inzet op een structurele aanpak van armoedebestrijding.

 

 

 

 

   top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

De wekelijkse nieuwsbrief 
van de PKN


Deze week:

vr 19 jan., 10.00 uur
De stamtafel