Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN JUNI 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 24 juni 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: project Ghana
& plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
    

 

 

BIJ DE DIENSTEN

De kerkelijke feestdagen zijn voorlopig achter de rug. Met Pinksteren was de liturgische kleur rood. De kleur van de Geest die ons in vuur en vlam zet. Gelukkig mag deze kleur incidenteel tevoorschijn worden gehaald bij de bevestiging van ambtsdragers. Na Pinksteren is de kleur verder groen. Het drukt uit hoe we leven van hoop en verwachting. 
In de maand juni mag ik op één zondag na telkens uw voorganger zijn.
Op 17 juni heten we ds. Chantal Schaap welkom in onze eredienst. We kennen haar nog niet. Ds. Schaap was tot september 2017 predikant in de Eglise Réformée Néerlandaise in Parijs. Ze woont nu in Waalwijk. Op dit moment is zij niet verbonden aan een gemeente dus wordt graag gevraagd als gastvoorganger. 
In deze dienst zal Henriette Rosema worden bevestigd als diaken en nemen we afscheid van Jane de Vries als ouderling- afgevaardigde naar de classis.
Op 24 juni begint in de kerkelijke roosters de zomertijd. Vermoedelijk gaan er al heel wat mensen op vakantie. Zeker wie niet afhankelijk is van het hoogseizoen, kan genieten van rustige campings, hotels en pensions.
Op 1 juli sluiten we met elkaar het kerkelijke seizoen af. In deze viering stappen de oudste kinderen van de basiscatechese over naar de jeugdkapel. Daar gaan we natuurlijk een bijzondere dienst van maken. De voorbereidingen van deze dienst staan in elk geval gepland.   
Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

Vertrek Dirk-Jan Bierenbroodspot  


In de kerkdienst van 13 mei heb ik de gemeente een belangrijke mededeling gedaan. Ik heb in deze dienst kenbaar gemaakt dat ik een beroep mocht ontvangen van de Samen op Weg gemeente BerlicumRosmalen en dat ik dat beroep ook heb aanvaard. Dat betekent dat ik de Lambertuskerk binnenkort ga verlaten. Op dit moment staat de dienst van bevestiging en intrede gepland op 2 september en dat betekent dat de overeenkomst tussen de Lambertuskerk en mij vanaf dat moment wordt ontbonden.   Tot het moment van bevestiging en intrede blijf ik werken in en om de Lambertuskerk. Als het aan mij en de kerkenraad ligt, doen we dat met vreugde en zetten we de goede samenwerking voort. De afgelopen maanden heb ik mijn werk met veel plezier gedaan en zal dat dus voorlopig ook blijven doen. Het is dan ook fijn om te weten dat de kerkenraad mij van harte feliciteert met het beroep.   Het feit dat ik elders een beroep aanneem en mijn werkzaamheden hier afrond, ligt volledig in lijn van de overeenkomst die de kerkenraad en ik hebben gesloten. Mijn periode hier was bedoeld als een overbruggingsperiode. Dat geldt voor beide partijen. Voor de kerkenraad was de inzet om in deze periode ruimte te geven aan de beroepingscommissie. Voor mij was de inzet een periode van bezinning op mijn toekomst als predikant.   Ik wens u als gemeente het allerbeste toe en de nabijheid van de Eeuwige door wie wij ons verbonden mogen weten. De beroepingscommissie en de kerkenraad bid ik wijsheid en inzicht toe bij het zoeken en vinden van een nieuwe predikant. Dit zal ongetwijfeld gaan lukken. Met hem of haar zal de gemeente een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

24 juni: Karité-noten project Ghana Een paar keer per jaar collecteren we voor dit sympathieke project in Ghana, waarbij met name vrouwen worden gesteund bij het verbeteren van de productie en de afzet van Karité-noten. Meer informatie vindt u hieronder en op de website van Kerk In Actie.  

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Vertrek Ds Dirk-Jan Bierenbroodspot

vr 29 juni 20.30 uur
Midzomeravond