Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MEI/JUNI 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 20 mei 10.30 uur Pinksteren
Dienst in de kapel Reinier van Arkel,
Vught
Ds. D-J. Bierenbroodspot en Mevr.C.v.d.Horst
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier
zo 27 mei 10.00 uur Ds. C. Terlouw (Boxtel)
Zondag Trinitatus
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: Inloopschip Den Bosch
& plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 3 juni 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Muziek: Wim v.d. Hoek (orgel)
Collectes: diaconaal doel & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 10 juni 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Muziek: Cor Bezemer (piano)
Collectes: diaconaal doel & plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst, basiscatechese, jeugdkapel
zo 17 juni 10.00 uur Mevr. Ds. Ch. Schaap (Waalwijk)
Bevestiging diaken
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 24 juni 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal doel: project Ghana
& plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
    

 

 

BIJ DE DIENSTEN

Met Pinksteren vieren we het feest van de Geest in de kapel van Reinier van Arkel. In deze dienst gaan Caroline van der Horst en ik samen voor en is er een viering van Schrift en Tafel zoals men daargewend is. Zo maakt dat de Geest ons verenigt rondom het mysterie dat ons geschonken is. Let u ook even op de aanvangstijd van deze viering? De vieringen in de kapel van Reinier van Arkel beginnen gewoontegetrouw om 10:30 uur.

Op zondag 27 mei gaat ds. Corrie Terlouw uit Boxtel voor. Het is de zondag van de Heilige Drie-eenheid, ofwel Trinitatis. Hoewel de Drie-eenheid een belangrijk leerstuk vormt in de kerkelijkedogmatiek, komt het feest niet voor in Bijbelse teksten. Het is daarmee dan ook geen uitbundig kerkelijk feest. 

Op zondag 3 juni mag ik weer voorgaan. Deze dienst bereid ik weergraag voor tijdens een nieuwe editie van Tussen Schrift en Lezing.Deze bijeenkomst staat gepland op 1 juni van 10:00 uur – 11:30 uur in de consistorie. Van harte uitgenodigd!

Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

     top

 

13 mei: Bijbelonderwijs op het platteland in Bangladesh


De Taizebroeders in Bangladesh kregen een aantal jaar geleden hetverzoek van de baptistenkerk van Mymensingh om hen te helpen bij het zorgen voor de vele kleine, nieuwe kerkjes op hetplatteland. De kerkjes bestaan uit eerste generatie gelovigen die heel arm, ongeletterd en achtergesteld waren. Samen hebben ze een project ontwikkeld waarin de kerkjes zowel geestelijk als sociaal-economisch geholpen worden om sterk te worden en op eigen benen te staan. MCCP (Mymensingh Church Care Program), partner van Kerk inActie, geeft steun door leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld naailessen voor vrouwen, zodat ze vanuit hun eigen huis extra geld kunnen verdienen om hun gezin te onderhouden. Aan gemeenteleden worden microkredieten verstrekt om trainingen te volgen, zoals groente verbouwen of een koe te verzorgen.Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens. 

 


27 mei: Inloopschip Den Bosch

Het Inloopschip maakt deel uit van de Maatschappelijke Opvang 'sHertogenboschen biedt opvang aan dak- en thuisloze mannen envrouwen vanaf 18 jaar. Door informatie, advies en desgewenstpastorale zorg wordt er toegewerkt naar een nieuwe start in desamenleving.De zorg is in principe tijdelijk. Er is een gratis dagopvang; voor eten,gebruik van een wasmachine of overnachting wordt een kleinebijdrage gevraagd. De begeleiding wordt gegeven door een team van vaste medewerkers en vrijwilligers.

  top

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueelvrijdag 1 juni, 10.00 uur
Tussen Schrift & Lezing

 

ma 4 juni, 18.00 uur
Aspergediner