Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN MAART/APRIL 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 25 maart 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Palmpasen
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes:  diaconaal doel: Kerk in Actie & plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst: palmpasen stokken versieren
do 29 maart 19.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Witte Donderdag
Agapè-viering
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collecte: diaconaal werk
vr 30 maart 19.30 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Goede Vrijdag
Delen uit het oratorium: Als de graankorrel sterft..
m.m.v. de cantorij o.l.v. Margreet Koetsier
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
za 31 maart 22.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Stille Zaterdag
Paaswake
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
zo 1 apr 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot
Paasmorgen
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst: paaseieren verven. Basiscatechese, jeugdkapel


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
    

 In de 40-dagentijd is er een inzamelingsactie voor de Voedselbank.

 

BIJ DE DIENSTEN

 

40-DAGENTIJD

De veertigdagentijd is aangebroken. In de liturgie is dat te merken aan het feit dat de kleur paars is en er traditioneel geen gloria gezongen wordt na het kyriegebed. Het gaat er kerkelijk gezien dus even sober aan toe. Dat alles om te markeren dat het gaat om een tijd van inkeer en bezinning. Voor veel mensen blijft het niet bij een sobere liturgie. De veertigdagentijd is voor velen ook reden om zichzelf thuis wat luxe te ontzeggen. Dat alles om ons voor te bereiden op hét kerkelijke feest; Pasen. Vanuit de soberheid mogen we telkens groeien naar de volle schittering. Liturgisch gezien maakt paars altijd ruimte voor wit. Zoals de nacht altijd ruimte maakt voor de dag. Het is een uitnodiging aan ons om in het volle licht te gaan staan.

De weg naar Pasen wordt op de zondagen voorbereid.

Op 18 maart gaat ds. Ruud Bartlema voor en zal Janine Mutsaerts worden bevestigd in het ambt van diaken. Het is mooi en goed dat juist in de Veertigdagentijd het college van diakenen versterking krijgt. Zo blijft ook de dienende kant van het kerkenwerk gesterkt.
Vanaf 25 maart begint de Paascyclus met Palmzondag. Het is een feestelijke dienst waarin kinderen traditioneel Palmpasentakken maken. Het is een wonderlijk hoogtepunt dat voorafgaat aan vervreemding, verstoting en verwoesting.
Witte Donderdag (29 maart) is er om 19:00 uur een agapè-viering. Hierover vindt u verderop in het Kerkespoor meer informatie.
Op Goede Vrijdag (30 maart 19:30 uur) wordt een deel uit het oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen uitgevoerd door de cantorij. De titel van het gehele oratorium is treffend: Als de graankorrel sterft…
Tijdens de Paaswake (31 maart 22:00 uur) wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken. We mogen met Christus mee opstaan en in het volle licht treden. De Paascyclus wordt afgesloten met de Paasmorgendienst (1 april 10:00 uur). Daar mag in ons het besef rijpen dat het Licht terugkomt, Hoop niet sterven wil en Vrede bij ons blijft.
De gehele Paascyclus mag ik uw voorganger zijn.

De vreugde van Pasen mag ons daarna gaande houden. In de vreugdevolle tijd die daarmee is aangebroken zal dr. Rieke Mes voorgaan in de eerste viering na Pasen op 8 april.

Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

Vrijdag 16 maart a.s. is er in de Lambertuskerk een Taizé-vesper.
Dit is een korte viering waarbij liederen uit de traditie van Taizé worden afgewisseld met een enkele lezing, een gebed en stilte.
We houden deze vesper juist in de 40-dagentijd, een tijd van inkeer, wachtend op het licht. De eenvoud van de viering en de stilte kunnen ons een verdieping geven van de betekenis van dat licht.
De vesper begint om 19.30uur en duurt ongeveer een half uur. 

 

Palmzondag 25 maart zijn alle kinderen van harte welkom om Palmpasen stokken te maken. Wil je zelf de stok in de vorm van een kruis meenemen? Dan versieren we hem in de ruimte van de kindernevendienst. Daar beginnen we meteen mee bij aanvang van de dienst.

De zondag van Pasen zijn weer alle kinderen welkom want dan gaan we paaseieren versieren (of verstoppen?) samen met de jeugdkapel. Na het eerste stuk van de dienst gaan we naar de ruimte van de kindernevendienst.

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

Inzamelingsactie Voedselbank

Net als vorig jaar willen we in de vastentijd gedurende twee weken een inzamelingsactie houden voor de Voedselbank Den Bosch, die ook een uitgiftepunt heeft in Vught.
Vanaf zondag 11 maart tot en met zondag 25 maart kunt u artikelen deponeren in de mand die daarvoor achter in de kerk staat. Bruikbaar zijn met name houdbare levensmiddelen zoals koffie, macaroni, rijst, broodbeleg, kaas, sauzen in blik of pot, enz. Verder zijn persoonlijke verzorgingsproducten en nieuw speelgoed welkom. De diaconie zorgt ervoor dat de ingezamelde artikelen regelmatig naar de voedselbank worden gebracht.

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. In augustus jl. heeft Gonda de Haan, die dit project persoonlijk goed kent, hierover in en na de dienst een interessant
verhaal verteld. 

     top

 

18 maart: Onderwijs in plaats van kinderarbeid in India (Kerk in Actie)

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting. De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen.
Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. Per jaar zorgt SAVE ervoor dat 500 kinderen naar school gaan en niet in de textielindustrie hoeven te werken.

 top


25 maart: Steun voor kwetsbare gezinnen in Oeganda (Kerk in Actie)

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Door de jarenlange oorlog zijn vrouwen en mannen getraumatiseerd, konden kinderen niet of nauwelijks naar school en kunnen gezinnen moeilijk rondkomen.
Moeders hebben moeite hun kinderrijke gezin iedere dag weer van eten te voorzien, zeker als hun mannen door overmatig drankgebruik gewelddadig zijn. Medewerkers van Mothers’ Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, bezoeken deze vrouwen en bouwen een vertrouwensband op. Wat zijn hun grootste uitdagingen? Geweld, gebrek aan inkomsten of isolement? Samen werken ze aan verbetering. Zo zorgt Mothers’ Union voor zaaigoed, zodat moeders zelf in hun inkomsten kunnen voorzien en maken zij moeilijke onderwerpen als huiselijk geweld en drankgebruik bespreekbaar. Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.

  top

 

  

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Interview met Ds Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

di 20 maart, 18.00 uur
Samen Eten

 

wo 21 maart, 14.00 uur
Lentewandeling

 

vr 23 maart, 18.00 uur
Eten en Film