Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN  JUNI  2017

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

  

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 18 juni

10.00 uur

Prof. Dr. E. Borgman
Muziek: Kerk in Actie & plaatselijk kerkenwerk
Collecte: Willem Visscher (orgel)
Kindernevendienst

zo 25 juni

10.00 uur

Dhr. D. J. Bierenbroodspot
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collecte: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kindernevendienst

 

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

 

 

VERTREK UIT VUGHT

Na ruim dertien jaar heb ik bij het breed moderamen van de classis als predikant ontheffing van mijn werkzaamheden gevraagd. Daarmee komt er een einde aan een lange periode van samenwerking als predikant en Lambertusgemeente. Ik zie met veel dankbaarheid terug op deze samenwerking. De Lambertusgemeenschap is een hechte, vriendelijke gemeenschap die naar elkaar omziet en de handen uit de mouwen steekt. Toen we hier vier jaar waren werd de Lambertuskerk gerestaureerd en verbouwd. De gemeenschap leverde daarmee een prestatie van formaat in vele opzichten. Daarmee kregen we een prachtig gebouw voor de vieringen van onze gemeente – maar ook voor veel andere evenementen. Daarmee is er een dynamiek op gang gekomen die ons tot op de dag van vandaag beweegt.

Voor mij waren de wekelijkse vieringen steeds een hoogtepunt van de week; de erediensten. Ik weet dat ik velen op de proef heb gesteld met mijn lange preken en diensten; de korte maar krachtige toespraak heb ik me nooit eigen kunnen maken. Maar de vorm van de liturgie en de oude teksten uit de Heilige Schrift waren steeds een mogelijkheid om onze verwarring, vreugde en verdriet, onze veerkracht en opstanding in te verwoorden en te delen. Ik deed het met hartstocht en die wekelijkse oefening ga ik missen.

Na dertien jaar evenwel is de tijd gekomen om te gaan. We raken met de dag meer thuis in Vught, houden steeds meer van de gemeenschap en het dorp, en toch groeide het besef dat het voor ons en de gemeenschap goed is om een volgende stap te zetten. Geertruida en ik gaan leiding geven aan De Drukkerij, het centrum voor boeken, eten en drinken en culturele evenementen in Middelburg. Veel van wat ik leerde in de kerk zal me daarbij van pas komen.

In de kerkdienst van zondag 27 augustus nemen we afscheid. Ik hoop u in de komende maanden nog te ontmoeten.

 

Ds. Jan de Vlieger

 

 

 

  top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE  

 

 

11 juni: Hulp voor straatkinderen in Colombia

Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de maatschappij.

 

 

18 juni: Terugkeerhuis uitgeprocedeerde asielzoekers

Stichting INLIA biedt praktische hulp en juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen. Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht meer hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen om alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk. Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  top

   

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

 

Aankondiging door de kerkenraad van afscheid van Ds. Jan de Vlieger 

 

Afscheidswoord Ds. Jan de Vlieger

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 


Di 20 juni, 18.00 uur
Samen Eten


vr 23 juni, 10.00 uur
De Stamtafel


vr 23 juni, 20.00 uur
Midzomeravond


zo 25 juni, 11.30 uur
Seizoenswandeling