Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN SEPTEMBER 2018

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 23 sept 10.00 uur Ds. D-J. Bierenbroodspot (Berlicum-Rosmalen)
Afscheidsdienst
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang
zo 30 sept 10.00 uur Mevr. Ds. Ch. Schaap (Waalwijk)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang


Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.
    

 

 

BIJ DE DIENSTEN

In augustus zijn we weer een vacante periode ingegaan door het vertrek van ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. In de dienst op 23 september gaat hij bij ons voor en nemen we afscheid van hem. Hij was een vertrouwd gezicht in de erediensten. In december verwelkomen we hem weer, dan als gastvoorganger.
Het is altijd weer spannend om op korte termijn voor elke zondag een gastvoorganger te vinden. De meesten willen wel maar hun agenda’s laten het niet toe. In januari gaan liturgieroostermakers de erediensten al invullen voor het jaar volgend op het net aangevangen jaar! Maar, tot en met december is het weer gelukt.
Dr. Rieke Mes gaat dit najaar weer enkele keren voor, o.a. op 16 september.
De week daarop ds. Chantal Schaap. Ook zij komt nog een paar keer terug in 2018. We ontvangen hen allen van harte in onze kerk.
 

Vertrek Dirk-Jan Bierenbroodspot  


In de kerkdienst van 13 mei heb ik de gemeente een belangrijke mededeling gedaan. Ik heb in deze dienst kenbaar gemaakt dat ik een beroep mocht ontvangen van de Samen op Weg gemeente BerlicumRosmalen en dat ik dat beroep ook heb aanvaard. Dat betekent dat ik de Lambertuskerk binnenkort ga verlaten. Op dit moment staat de dienst van bevestiging en intrede gepland op 2 september en dat betekent dat de overeenkomst tussen de Lambertuskerk en mij vanaf dat moment wordt ontbonden.   Tot het moment van bevestiging en intrede blijf ik werken in en om de Lambertuskerk. Als het aan mij en de kerkenraad ligt, doen we dat met vreugde en zetten we de goede samenwerking voort. De afgelopen maanden heb ik mijn werk met veel plezier gedaan en zal dat dus voorlopig ook blijven doen. Het is dan ook fijn om te weten dat de kerkenraad mij van harte feliciteert met het beroep.   Het feit dat ik elders een beroep aanneem en mijn werkzaamheden hier afrond, ligt volledig in lijn van de overeenkomst die de kerkenraad en ik hebben gesloten. Mijn periode hier was bedoeld als een overbruggingsperiode. Dat geldt voor beide partijen. Voor de kerkenraad was de inzet om in deze periode ruimte te geven aan de beroepingscommissie. Voor mij was de inzet een periode van bezinning op mijn toekomst als predikant.   Ik wens u als gemeente het allerbeste toe en de nabijheid van de Eeuwige door wie wij ons verbonden mogen weten. De beroepingscommissie en de kerkenraad bid ik wijsheid en inzicht toe bij het zoeken en vinden van een nieuwe predikant. Dit zal ongetwijfeld gaan lukken. Met hem of haar zal de gemeente een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.

Dirk-Jan Bierenbroodspot

 

 

 

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE   

 

2 september: Stichting LeergeldIn Nederland leven ten minste 400.000 kinderen onder de armoedegrens. Op school kunnen zij niet of weinig met andere kinderen meedoen. Niet met schoolkamp/week, niet met excursie, geen sportclub of kunstzinnige vorming. Ook de aanschaf van schoolmaterialen is steeds vaker een probleem. Meedoen vergroot de horizon van kinderen; zij maken sociale contacten, leren teamgeest, leren zich handhaven in een groep, leren winnen en verliezen. Leergeld is een fonds dat kinderen waar thuis weinig geld is, helpt om zo normaal mogelijk naar school te gaan en aan vrijetijdsbesteding te doen. Ze doet dit door middel van giften, voorschotten en leningen in geld en in natura. Daarnaast probeert Leergeld de lokale en landelijke overheid, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen meer aandacht te laten krijgen voor armoede.
Ook (een derde deel van) de opbrengst van de Lambertusmarkt is dit jaar bestemd voor deze Stichting; het geld wordt dan in het bijzonder besteed aan de aanschaf van schoolmaterialen voor leerlingen op Vughtse scholen.

 

16 september: Vredeswerk


Op 16 september is het Vredeszondag en is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en Pax, die zich namens de Protestantse Kerk in Nederland inzetten voor vrede. We zoeken naar verbinding en solidariteit tussen de verschillende generaties, om van elkaar te leren, elkaar te bemoedigen en samen te werken aan vrede.
Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert.
In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op: NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. ProtestantseKerk o.v.v. collecte Vredeswerk. 

 

 

Shea-butter project Ghana is een doorlopend project van de diaconie

Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.

Vier keer per jaar zetten we dit project van Kerk in Actie in de schijnwerpers. 

 

  top

 Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

za 22 sept. van 12.00 - 16.00 uur
Lambertusmarkt en veiling
Bekijk de veilingcatalogus!