Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

KERKDIENSTEN  JULI/AUGUSTUS 2017

De Lambertuskerk is te vinden aan de Helvoirtseweg 5 achter de Vughtse toren.

 

  

datum

aanvangstijd     

voorganger

zo 23 juli

10.00 uur

Ds. C. van de Vate (Culemborg)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
plaatselijk kerkenwerk
GEEN kindernevensienst

zo 30 juli 10.00 uur Mevr. Drs. J. Mutsaerts (Boxtel)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel:
Shea-butter programma Ghana
& plaatselijk kerkenwerk
GEEN kindernevendienst
zo 6 aug 10.00 uur Ds. A.M. Los (Oosterhout)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal werk &
plaatselijk kerkenwerk
GEEN kindernevendienst
zo 13 aug 10.00 uur Mevr. G. Poelstra ('s Hertogenbosch)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel: kinderen in Egypte
& plaatselijk kerkenwerk
GEEN kindernevendienst
zo 20 aug 10.00 uur Mevr. Dr. R. Mes (Vught)
Muziek: Willem Visscher (orgel)
Collectes: diaconaal doel Shea-butter
& plaatselijk kerkenwerk
GEEN kindernevendienst
zo 27 aug 10.00 uur Ds. J.F. de Vlieger
Afscheidsdienst
Muziek: Bart van Schaijk (piano)
Collectes: diaconaal werk & plaatselijk kerkenwerk
Kinderopvang

 

Elke zondag is er om 10.30 uur een dienst in de kapel van Reinier van Arkel.     

 

BIJ DE DIENSTEN

 

Zo 16 juli : doopdienst

 

 

   top

TOELICHTING BIJ DE COLLECTES VAN DE DIACONIE  

 

16 juli: Liliane Fonds


Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een handicap in ontwikkelingslanden. Zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.
Samen met lokale contactpersonen wordt gezorgd voor directe, persoonsgerichte en kleinschalige hulp op maat. Centraal staat persoonlijke aandacht naast (para)medische en sociale revalidatie om de groei van de kinderen te stimuleren. Tegelijkertijd wordt er naar gestreefd de omgeving te ontsluiten en de toekomstkansen van het kind te verbeteren door onderwijs, werk en inkomen.

 

13 augustus: kinderen in Egypte


Al jarenlang organiseert het Egyptisch Bijbelgenootschap via zondagsscholen een bijbelquiz voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Voor kinderen van christelijke ouders is het best lastig staande te blijven in Egypte. Daarom willen ze graag stevig in de schoenen staan als het om kennis van Bijbel en geloof gaat.

Het quizprogramma helpt hen daarbij. Het is een groot succes: afgelopen jaar deden meer dan 100.000 kinderen mee. Zij bestudeerden het boek Handelingen en vulden de vragen in het quizboekje in. De 8.000 winnaars wonnen een prachtig geïllustreerd Nieuw Testament. Dit jaar wil het Bijbelgenootschap opnieuw zo’n competitie houden, nu met 150.000 kinderen en 12.000 prijswinnaars. Een quizboekje kost € 0,25 per deelnemer, een Nieuw Testament voor de prijswinnaars kost € 4,-. Collecteer mee, zodat nog meer kinderen speels aan de slag kunnen met de Bijbel.

 

20 augustus: Shea-butter project Ghana


(Gonda de Haan van Kerk in Actie komt iets vertellen en laten zien over dit project!!!)
Dit jaar hebben we als diaconie ervoor gekozen om één project van Kerk in Actie eens speciale aandacht te geven. Het gaat om het shea-butter-project in Ghana.
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. Ze zijn een belangrijke bron van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot een traditionele keukenboter, maar ook tot allerlei verzorgingsproducten. Van massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana beter in hun levensonderhoud en daar profiteert het hele gezin van!
De manier waarop vrouwen de noten oogsten is arbeidsintensief. Zij verwerken de noten op de traditionele manier, wat vaak schadelijk is voor de gezondheid. Bovendien kunnen ze veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen. De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG) geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk leert hen hoe ze gezondheidsschade voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen functioneren zelfstandig en zijn winstgevend. De karitéboter die de vrouwengroepen in Ghana afleveren zijn niet in Nederland te koop. Maar bij gezondheidswinkels koop je wel vergelijkbare sheabutter.
De PCG helpt in totaal 48 vrouwengroepen die noten verzamelen en twee groepen die de noten bewerken, aan een beter inkomen. Deze vrouwen krijgen landbouwcursussen en leren hoe ze in een groep samenwerken.
We hebben Gonda de Haan van Kerk in Actie bereid gevonden om aan het eind van de dienst een korte presentatie te geven van dit project, dat zijzelf meerdere malen heeft bezocht.

  top

   

Onder gemeente vindt u meer zakelijke informatie.

 

 

Actueel

Afscheid en vacature-tijd

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 

 

di 18 juli, 18.00 uur
Samen Eten


vr 21 juli, 10.00 uur
De stamtafel