Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

LEZINGEN EN CURSUSSEN 2017-2018

 

OCHTEND EDITIE-LEZINGEN

Veel mensen hebben iets interessants meegemaakt, hun werk, hun hobby, een reis. Deze mensen worden op een ochtend uitgenodigd om daarover te vertellen onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers erbij.
U bent van harte welkom.


LEZING: METEN

Kunt u zich een wereld zonder meten voorstellen? We kopen onze boontjes per gram, benzine per liter en zorgen niet harder te rijden dan de maximumsnelheid in kilometer per uur. Behalve wet en regelgeving om ons in handel en verkeer te beschermen zijn er ook goed gedefinieerde eenheden nodig zodat we weten wat we meten. In mijn bijdrage voor de Ochtend Editie zal ik wat vertellen over de geschiedenis van ons eenhedenstelsel, hoe internationale gelijkwaardigheid van metingen per internationale conventie zijn gewaarborgd en over de heel nabije toekomst. Per 20 mei 2019 (wereld metrologiedag) zullen met name de kilo en de kelvin niet meer de zelfde zijn.

Martin de Groot, thermometrist & metroloog.

Datum:        vrijdag 2 februari
Tijd:            10.00 uur tot 11.30 uur.
Locatie:       Lambertuskerk 
Aanmelden: niet nodig
Kosten:        bijdrage voor de koffie, € 1, -- per kopje
Organisatie: Jane de Vries, 073-6564972, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 top

  

LEZING: OMZIEN NAAR GEVANGEN EN HUN FAMILIELEDEN

Voor deze avond hebben we de heer Dirk Coster, promotor bij Exodus Nederland, uitgenodigd om ons wat meer te vertellen over het werk dat door vrijwilligers en beroepskrachten wordt gedaan onder gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. Vanuit zijn ervaring zal de heer Coster ons vertellen over de moeite die het ex-gedetineerden kost om na detentie weer deel te kunnen nemen aan de samenleving, zonder terug te vallen in de criminaliteit. Ook zal hij vertellen over de steun die Exodus Nederland kan verlenen aan familieleden, echtgenotes en kinderen van gedetineerden, tijdens en na de detentieperiode. Stelling: Zonder steun vanuit de maatschappij is terugkeer in de samenleving bijna onmogelijk.

Het werk van Exodus is enorm belangrijk voor onze samenleving, daarom collecteert de diaconie minimaal 2x per jaar voor Exodus.
U bent deze avond van harte welkom en tijdens deze avond is er ook gelegenheid om uw vragen m.b.t. detentie te stellen.

Datum:        donderdag 15 maart
Tijd:            20.00 – 22.00 uur
Locatie:       Lambertuskerk
Aanmelden: niet nodig
Kosten:       € 5,00, inclusief koffie/ thee
Organisatie: Diaconie, Angeline van der Ven, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel. 0411-622369

 top

 

CYCLUS: DICHTER BIJ HET HART

In drie bijeenkomsten (Lectio Divinia, Zingen en Het labyrint lopen) maken we ruimte voor een beleving van ‘De geest’, uw spiritualiteit of uw binnenwereld, net hoe u het noemt of ervaart. Meer uit het hoofd en dichterbij het hart. Voor de oude Israëlieten was de Geest (ruach in het Hebreeuws) gelijk aan de wind, de voelbare en geheimzinnige aanwezigheid van God in de wereld. Gaan wij hiervan iets meemaken op deze avonden?

Uitgangspunt bij de bijeenkomsten is de ervaring en we hopen, dat iets zal bewegen of dat u bewogen wordt. De bijeenkomsten zijn als serie of apart te volgen.

 

ZINGEN

Deze avond zullen we onder bezielende leiding van Jan Kortie het lied van onze ziel zingen. Door woorden, kennis en presteren los te laten, komen we in verbinding met onze eigen stem, onze binnenwereld en ons verlangen. Jan Kortie: “We hangen niet één specifieke spirituele richting aan, de liederen en mantra’s komen uit allerlei culturen en tradities, die immers in wezen over hetzelfde spreken. Er is geen verplichting, er is niets voorgeschreven dat je zou moeten voelen of geloven. Zo kunnen we ons openen voor de soms magische momenten waarop heelheid en éénheid voelbaar zijn”.

Je hoeft niet goed te kunnen zingen en niets mee te brengen. Alleen jezelf. Jan Kortie noemt zichzelf ‘stembevrijder’. www.jankortie.nl

Datum:           donderdag 1 februari
Tijd:               20.00-22.00; binnenlopen vanaf 19.30, een welkomstdrankje staat
                     voor u klaar. Er is geen pauze.
Locatie:          Lambertuskerk
Aanmelden:    bij Janine Mutserts
Kosten:           € 20,- 
Organisatie:    Janine Mutsaerts, tel 06-53389646 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  top

HET LABYRINT LOPEN

In oude tijden werd het lopen van het labyrint in een kerk of kathedraal beschouwd als vervanging van een pelgrimstocht naar Jeruzalem. Tegenwoordig wordt een labyrint lopen gebruikt als instrument voor inzicht en kennis. Kennis van het hart. Je kunt blanco bij de ingang beginnen en ervaren wat en of er onderweg iets gebeurt. Anderen nemen een levensvraag mee en lopen aandachtig hun vraag, bocht voor bocht, tot het hart van het labyrint.

Dirk-Jan Bierenbroodspot en Janine Mutsaerts, theologen en geestelijk verzorgers, zullen de avond in- en uitleiden; begeleiden, waar nodig.

Reacties van deelnemers: ”Ik merkte, dat ik de bochten te snel en te scherp nam …. dat dat pijn ging doen in mijn knieën. Zo doe ik dat in mijn gewone leven waarschijnlijk ook, te snel, te scherp…”.

“Het duurde eindeloos, voordat ik in het hart was …. vol ongeduld wachtte ik op een antwoord. Er gebeurde niets. Verdriet en boosheid kwam in mij op. Pas op de terugweg kwam een zekere mildheid over mij en kon ik begrijpen, dat dit blijkbaar niet het moment van de antwoorden was. Vredig stapte ik uit het labyrint”.

Niet ‘live the question’, zoals Reiner Maria Rilke het noemt, maar ‘walk the question’.

Datum:    zondag 22 april.
Tijd:        14.00-17.00; binnenlopen vanaf 13.30, afsluiting met een drankje.
Locatie:    Lambertuskerk
Aanmelden: bij Janine Mutserts, vóór vrijdag 13 april.
Kosten:     € 12,- bij binnenkomst.
Organisatie: Janine Mutsaerts, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel 06-53389646

 top

 

VUGHTS LEERHUIS - CURSUS LEVITICUS - ויקרא VaJikra 

Waarom wordt Leviticus verwaarloosd door de Christenen?  Misschien vanwege de afkeer van dierenoffers (karbanot, volg. Jesaja 1:11-14; Jeremia 7:16-22 bijz. v. 22)? Let ook op Jesaja 58 en zijn kritiek op het vasten en de rituelen van Jom Kippoer. Waren de profeten tegen dierenoffers en rituelen?  Gegeven dat zoveel is ingewijd op de Tabernacle in Ex.- Sjemot, waarom staat er dan niets over dierenoffers in de Tien Geboden? 

Maar Leviticus zou toch wel belangrijk voor Christenen moeten zijn in verband met Markus 12:33 en Mattheus 22:38 (over naastenliefde en vreemdelingliefde, waarvan de bronnen zijn Leviticus 19:18 en v. 34.).

Bovendien staan de onderwerpen “zondigen en verzoening” centraal bij Leviticus, die erkent dat mensen kunnen fouten (zonden) maken, maar die ook goed kunnen maken (verzoening). Dit komt onmiddellijk naar voren bij het begin in  4:1, en daarna in v. 3 over de priester (kohen), in v.13 over de gemeente (eida), en in v.22 over de leider (Nasi), en uiteindelijk over individu (nefesj) in v. 27.

Zonden kunnen voorkomen op allerlei niveaus in de maatschappij. Herstel is van groot belang. Zeer belangrijk op weg naar verzoening is de vidui, de belijdenis van de zonde, dat wil zeggen de erkenning door de zondaar dat hij/zij als individu of als gemeenschap heeft fouten begaan.                    

“To err is human, to be forgiven divine."

 

VOORJAARSCYCLUS

Datum: donderdag 8 februari
           Parshiot Kedoshim Hfd 19-20:27 over heiligheid (kedusha) ivm persoonlijk en
           social ethiek.
donderdag 8 maart
          Parshat Emor: hfd 21-24 over het bijzonder status en verplichtingen van de
          kohaniem; en over de feestdagen (mo’adiem).
Donderdag 12 april 
           Parshiot Behar en Bechukotai: Hfd 25:-27 over land rust, het verdeling van
           goederen over armoede; en het waarschuwing over het verband tussen
           religie en het nationaal welvaart; over eed leggen (neder) en tiendes
           (ma’aser).
Tijd:    19.30-21.15 uur
Locatie: Lambertuskerk
Aanmelden: Bij Tzvi C. Marx
Kosten:  €65 euro per 4 lessen. Betaal per contant, of via bankrekening:
           NL78INGB0007566556- op naam van C.R. Marx
Organisatie: Tzvi C. Marx, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 073-6579141of 06 42229139

 top

 

 

Actueel

De wekelijkse nieuwsbrief 
van de PKN


Deze week:

vr 19 jan., 10.00 uur
De stamtafel