Inspirerende plek achter de Vughtse toren

afbeelding gemeente

ALGEMENE INFORMATIE

 

• Beleidsplan 

 Lidmaatschap

Kerkelijk bureau

Financiële bijdrage

Collectes

Giften en schenkingen

Nalatenschap

• ANBI-status

 

 

BELEIDSPLAN

Voor het beleidsplan 2016-2019 klik hier

Voor de geactualiseerde plaatselijke regeling klik hier

 

LIDMAATSCHAP


Lid van de gemeente is men na de doop en/of na het doen van belijdenis. Leden van andere kerkgenootschappen kunnen gastlid worden. Mensen die zich betrokken voelen bij onze gemeente maar geen gastlid willen worden, kunnen als blijkgever van verbondenheid worden ingeschreven.

Een pasgeboren kind wordt alleen mee geregistreerd als de ouders het kind opgeven bij de predikant of bij het kerkelijke bureau. Dit gebeurt niet meer automatisch.

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen, geeft u dit dan schriftelijk door aan het kerkelijk bureau. Komt u in Vught wonen dan krijgt onze administratie meestal automatisch bericht. Deze automatische overschrijving van elders kan nogal eens traag gaan. Als dat het geval is, neemt u dan zelf contact op met het kerkelijk bureau ledenadministratie of spreek de ouderling van dienst aan na de kerkdienst.

Na verhuizing naar Vught, ontvangt u een kennismakingsbrief van het kerkelijk bureau. U kunt dan aangeven als u bezoek van iemand van de kerk wenst.

 

top

 

KERKELIJK BUREAU


Ledenadministratie, ook voor nieuw-ingekomenen:

Hanneke Deinum
p/a Ledenadministratie PKN Vught
Postbus 168
5260 AD Vught
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Administratie vrijwillige bijdragen (kerkbalans):

Harm van der Veen
Heunpark 2123
5261 WC Vught
tel. 073-6561544
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Postadres van de kerk:

Postbus 168
5260 AD Vught
tel. 073-6571373

top

 FINANCIEN

De Lambertus gemeente Vught kent twee twee elementen wat betreft geldelijk belang, de een betreft al onze activiteiten als kerkelijke gemeente de tweede betreft de instandhouding van ons monumentale kerkbouw. Elk jaar leggen wij de begroting en de jaarrekening voor de gemeente ter inzage, voorzien van een toelichting. Ook worden deze financiële stukken schriftelijk kenbaar gemaakt aan de gemeenteleden. Wij publiceren onze financiële gegevens ook voor iedereen toegankelijk op onze website. We voldoen daarmee aan de voorwaarden voor een ANBI-instelling. Giften aan onze kerk zijn daarmee fiscaal aftrekbaar. 

ONZE INKOMSTEN

In de eerste plaats, het levende geld zoals dat in de kerkelijke wereld heet: de vrijwillige bijdragen van onze leden en sympathisanten (actie kerkbalans), collecten en girale opbrengsten, giften en de opbrengsten van acties. In de tweede plaats de opbrengsten van belegd vermogen en tot slot de opbrengsten van verhuur/gebruik van grond, pastorie en kerk. 

 

 

UW JAARLIJKSE FINANCIËLE BIJDRAGE 

Met de jaarlijkse bijdrage van de leden worden bijna de totale kosten van de predikantsplaats gedekt. Eenmaal per jaar krijgt u, als gemeentelid, een persoonlijk verzoek om een geldelijke bijdrage te leveren voor het kerkenwerk binnen de gemeente. Dit gebeurt tijdens de actie Kerkbalans in januari. Richtlijnen voor de hoogte van uw bijdrage zoals vroeger gebruikelijk was zijn er niet meer. U bepaalt zelf wat u kunt missen, maar een minimale bijdrage van € 50 wordt eigenlijk verwacht

 

                                                

 

De actie Kerkbalans wordt in 2017 gehouden van 21 januari tot en met 5 februari 2017.

Gemeenteleden ontvangen een brief met informatie en het verzoek een geldelijke bijdrage te leveren.

Ds Jan de Vlieger schrijft in de bijbehorende brief:

“Moet je horen zeg”, zegt mijn opgewekte maar wel kritische tafelgenote tegen me, wetend dat ik dienstdoend dominee ben: “Ik ben weer eens in de kerk geweest”. 

Ik merk dat ik me vast schrap zet en bereid me voor te horen wat er hier zoal rammelt aan Gods volk. (Imago-campagnes begint de landelijke kerk namelijk niet voor niets!) Zegt ze: “Ik was er in tijden niet geweest – allerlei redenen. Ik was er een beetje klaar mee. En weet je wat me zo opviel – en dat zag ik nu na al die jaren pas: waar heb je dat nog, dat mensen van allerlei snit op zondagmorgen bij elkaar zitten. Die samen zingen, verhalen vertellen, vertrouwelijke dingen uitwisselen – aardig zijn voor elkaar. En soms ook een plannetje hebben om niet niets te doen in deze verwarrende tijd. Na al die jaren dit toch niet elders aangetroffen. Het was gewoon weldadig, ik heb besloten er weer bij te horen”.

Ik ontspan. Zo van buiten naar binnen ben ik niet gewend te kijken. Maar het geeft me moed en vrolijkheid: de bijzondere gewoonheid van een doorsnee dorpskerk. 

Ja waar heb je dat nog. Gelukkig in Vught. De plaatsen worden schaars, waar mensen hun verwarring, verdriet, woede en hoop delen. Dat kan op allerlei plekken, maar dus ook in de kerk. En het kan beter zijn om het daar te doen dan op de sociale media. De kerken worden de komende jaren kleiner en schaarser – hier en daar zullen ze blijven. Je mist het misschien pas als het een tijdje weg was uit je leven. Maar ze zijn er nog. Ze zijn ook nodig, die kleine pleisterplaatsen, oefenplaatsen van verzet. Mensen, die om een goed woord en een symbolische daad verlegen zijn. Dat is niet zo veel, maar zonder kunnen we niet - en willen we niet. 

Misschien is het wel de maat waarin Christus in deze tijd aanwezig wil zijn. We doen daarom een beroep op u om het kerkenwerk in Vught te ondersteunen. Ook als u geen activiteiten van de kerk bezoekt stellen we een gift op prijs, we bouwen ook namens u graag aan de Lambertuskerk voor Vught.

Ds. Jan de Vlieger

 

 

top

UW BIJDRAGE AAN COLLECTES

 

Naast de collectes tijdens de kerkdienst voor het werk in onze eigen gemeente zijn er de jaarlijkse collectes, die via een toegezonden acceptgiro worden gehouden. Dit zijn de paascollecte, de collecte bijdrage solidariteitskas en de eindejaar collecte. 

 

De gemeente weet zich verbonden met mensen en plaatsen die om hulp vragen. In de kerkdiensten wordt door de diaconie daarvoor geld ingezameld. Om zinvol in te kunnen gaan op de wereldwijde verzoeken om financiële hulp, ondersteunt onze gemeente het werk van de landelijke kerk die aan projecten deelneemt. In Kerkespoor en op de website vindt u daar regelmatig informatie over. Een overzicht van alle projecten waaraan de Protestantse Gemeente deelneemt, kunt u op verzoek krijgen. In noodsituaties sluit de diaconie zich aan bij de samenwerkende hulporganisaties in Nederland. Voor inlichtingen kunt u terecht bij één van de diakenen (zie adressenlijst achter in deze gids).

U kunt voor de collecten in de kerkdienst gebruik maken van collectebonnen. De kerkrentmeesters bevelen het gebruik van deze bonnen warm bij u aan. Het geeft financieel voordeel (extra rente-opbrengst) voor de gemeente en het maakt uw collectebijdragen aftrekbaar voor de belasting. De bonnen zijn te bestellen bij Tjibbe Knol, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

top

GIFTEN EN SCHENKING

Giften en schenkingen zijn uiteraard altijd welkom. Een gift voor het kerkenwerk kunt u overmaken naar bankrekening NL75 RABO 01754.17.288 ten name van Protestantse Gemeente te Vught. Giften voor het diaconale werk kunt u overmaken op bankrekening NL91 RABO 01554.38.298 ten name van de Diaconie van de Pro­testantse Gemeente te Vught. Eenmalige giften zijn tezamen met de vrijwillige bijdragen en de bedragen voor collectebonnen jaarlijks aftrekbaar voor de belastingen, zij het dat het totaal een bepaald minimum moet overschrijden en aan een maximum is gebonden. Giften kunnen ook in de vorm van een periodieke (mini­maal 5 jaar achtereen) vaste bijdrage worden gedaan en zijn dan volledig aftrekbaar voor de belasting. Deze verplichting moet wel worden vastgelegd door middel van een formulier dat kan worden gedownload van de website van de Belastingdienst. 

top

NALATENSCHAP

Nadenken over wat er na uw overlijden met uw bezittingen gebeurt, daar worden we de laatste tijd veel toe aangespoord. Goede doelen te over, dat wel. Maar of we nu jong of oud zijn, we hopen allemaal dat we er nog lang niet aan toe zijn.

Misschien geeft het u wel een warm gevoel om een doel dicht bij huis te kiezen en nu te regelen dat mede dankzij u het werk van de Lambertuskerk in de toekomst voortgang kan blijven vinden. U kunt uw nalatenschap regelen in een testament. Daarin kunt u ook laten vastleggen aan welke goede doelen u iets wilt nalaten. Eén van die goede doelen is de plaatselijke kerkelijke gemeente.

Nalaten aan goede doelen is binnen bepaalde voorwaarden vrij­gesteld van successierechten. Daarnaast zijn giften aan goede doelen met een ANBI-status, zoals de plaatselijke kerkelijke gemeente, binnen bepaalde grenzen aftrekbaar voor de inkomsten­belasting. Een testament laat u opmaken door een notaris.

Wanneer u het belangrijk vindt om de Protestantse Gemeente te Vught geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of de voorzitter van de diaconie, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ACTIES

Voor de restauratie en herinrichting van de kerk zijn de laatste jaren diverse succesvolle acties gehouden in onze gemeente. De wijnactie wordt onverminderd voortgezet. Verder zal er op 24 september 2016 weer de Lambertusmarkt en Talentenveiling worden gehouden. Meer informatie hierover kunt u in vinden Kerkespoor en natuurlijk ook op de website: www.lambertuskerkvught.nl  Giften voor de instandhouding van ons kerkgebouw zijn welkom op rekening NL39 INGB 0002361850 t.n.v. Protestantse Gemeente te Vught.

ANBI-STATUS

 

De Protestantse Gemeente te Vught heeft de ANBI-status. Voor informatie klik hier

 

 top

Actueel

 

Aankondiging door de kerkenraad van afscheid van Ds. Jan de Vlieger 

 

Afscheidswoord Ds. Jan de Vlieger

 

KOMENDE ACTIVITEITEN IN DE LAMBERTUSKERK: 


Di 20 juni, 18.00 uur
Samen Eten


vr 23 juni, 10.00 uur
De Stamtafel


vr 23 juni, 20.00 uur
Midzomeravond


zo 25 juni, 11.30 uur
Seizoenswandeling